English blog
Overzicht van Rubrieken
  08-11-2020 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  07-11-2020 Romeinen 3:24 – in de genade van Hem
  06-11-2020 Romeinen 3:24 – om niet gerechtvaardigd
  05-11-2020 Romeinen 3:23,24 – alle mensen!
  04-11-2020 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
  03-11-2020 Romeinen 3:22 – tot in allen die geloven
  02-11-2020 Romeinen 3:22 – door geloof van Jezus Christus
  01-11-2020 Romeinen 3:21 – Gods rechtvaardigheid in het OT
  31-10-2020 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van GOD
  30-10-2020 Romeinen 3:21 – nu echter…!
  29-10-2020 Romeinen 3:20 – uit werken van wet niemand gerechtvaardigd
  28-10-2020 Romeinen 3:19: allen onder de rechtspraak van GOD
  27-10-2020 Romeinen 3:18 – de vreze GODS
  26-10-2020 Psalm 145:21 – danken en loven
  25-10-2020 Romeinen 3:15-17 – uit hetzelfde hout gesneden
  24-10-2020 Romeinen 3:13,14 – mensenwoord versus GODS woord
  23-10-2020 Romeinen 3:13,14 – een geopend graf
  22-10-2020 Romeinen 3:12 – onbruikbaar en ongeschikt
  21-10-2020 Romeinen 3:10,11 – niemand… zelfs niet één
  20-10-2020 Romeinen 3:9 – allen onder de zonde
  19-10-2020 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  18-10-2020 Romeinen 3:8 – nog eens: goed en kwaad
  17-10-2020 Romeinen 3:8 – het goede dat voortkomt uit het kwade
  16-10-2020 Romeinen 3:7 – hoezo “als zondaar geoordeeld”?
  15-10-2020 Romeinen 3:7 – contrast dient tot GODS heerlijkheid
  14-10-2020 Romeinen 3:6 – GOD is vaardig in rechtdoen
  13-10-2020 Romeinen 3:5 – onbegrip over Paulus’ onderwijs
  12-10-2020 Romeinen 3:4 – altijd volkomen recht!
  11-10-2020 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  10-10-2020 Numeri 23:19 – nooit spijt
  09-10-2020 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
  08-10-2020 Romeinen 3:4 – GOD waarachtig, elk mens leugenachtig.
  07-10-2020 Romeinen 3:3 – het geloof van GOD
  06-10-2020 Romeinen 3:2 – aan hen de woorden Gods toevertrouwd
  05-10-2020 Romeinen 3:1 – het voorrecht van de Jood
  04-10-2020 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  03-10-2020 Romeinen 2:29 – de ware Jood
  02-10-2020 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  01-10-2020 Romeinen 2:27,28 – de ware besnijdenis
  30-09-2020 Romeinen 2:25,26 – besnijdenis & voorhuid
  29-09-2020 Johannes 9:35 – buiten zicht
  28-09-2020 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  27-09-2020 Efeze 6:11 – standhouden
  26-09-2020 Romeinen 2:24 – het kwalijke van huichelarij
  25-09-2020 Romeinen 2:23,24 – misplaatste roem
  24-09-2020 Romeinen 2:22 – echtbreuk en tempelroof
  23-09-2020 Romeinen 2:21 – vroom diefstal
  22-09-2020 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
  21-09-2020 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  20-09-2020 Romeinen 2:20 – gij zult… last of lust?
  19-09-2020 Romeinen 2:20 – pretentie of Godsvertrouwen?
  18-09-2020 Romeinen 2:19 – vertrouwen in jezelf?
  17-09-2020 Romeinen 2:18 – onderscheiden waar het op aankomt
  16-09-2020 Romeinen 2:17 – Jood genoemd worden
  15-09-2020 Romeinen 2:16 – Gods oordeel “naar mijn evangelie”
  14-09-2020 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  13-09-2020 Job 1:21 – gegeven en genomen
  12-09-2020 Romeinen 2:16 – het oordeel als goed bericht!
  11-09-2020 Romeinen 2:15 – het geweten getuigt
  10-09-2020 Romeinen 2:15 – in harten geschreven
  09-09-2020 Romeinen 2:14 – van nature de wet doen
  08-09-2020 Romeinen 2:13 – niet de hoorders maar de daders
  07-09-2020 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  06-09-2020 Romeinen 2:12 – rechtvaardig en betrouwbaar!
  05-09-2020 Romeinen 2:11 – geen aanzien des persoons
  04-09-2020 Romeinen 2:10 – voor een ieder die het goede werkt
  03-09-2020 Romeinen 2:9 – eerst de Jood en ook de Griek
  02-09-2020 Romeinen 2:9 – verdrukking en benauwdheid
  01-09-2020 Romeinen 2:9 – over elke ziel
  31-08-2020 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  29-08-2020 Romeinen 2:8 – ongezeglijk voor de waarheid
  28-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (2)
  27-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (1)
  26-08-2020 Romeinen 2:7 – Godvereerders
  25-08-2020 Romeinen 2:6 – die aan een ieder betaalt
  24-08-2020 Romeinen 2:5 – alles wordt recht gezet
  22-08-2020 Romeinen 2:5 – hardheid en een onbezonnen hart
  21-08-2020 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
  20-08-2020 Romeinen 2:4 – de rijkdom van zijn geschiktheid
  19-08-2020 Romeinen 2:3 – waarom de wereld orthodoxie haat
  18-08-2020 Romeinen 2:1,2 – demasqué
  17-08-2020 Romeinen 1:32 – de dood waardig
  16-08-2020 Romeinen 1:31 – ontluistering
  15-08-2020 Romeinen 1:30 – “verwerpelijk denken” in de praktijk
  14-08-2020 Romeinen 1:29 – dag en nacht
  13-08-2020 Romeinen 1:28 – verwerpelijk
  12-08-2020 Romeinen 1:27 – de vergelding van de dwaling
  11-08-2020 Romeinen 1:27 – natuurlijk en uiteraard
  10-08-2020 Romeinen 1:27 – foute gevoelens bestaan niet
  09-08-2020 Romeinen 1:27 – typerend!
  08-08-2020 Romeinen 1:26 – het natuurlijk gebruik
  07-08-2020 Romeinen 1:26 – GOD levert hen over…
  06-08-2020 Romeinen 1:26 – oneer, waarde-loos
  05-08-2020 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
  04-08-2020 Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper
  03-08-2020 Romeinen 1:24 – het onteren van hun lichamen
  02-08-2020 Romeinen 1:24 – onreinheid van het onteren
  01-08-2020 Romeinen 1:24 – de wereld losgelaten
  31-07-2020 Romeinen 1:22,23 – bewerende wijs te zijn
  30-07-2020 Romeinen 1:21 – het hart verduisterd
  29-07-2020 Romeinen 1:21 – als GOD verheerlijken of danken
  28-07-2020 Romeinen 1:21 – intelligent hart?
  27-07-2020 Romeinen 1:21 – God als GOD
  26-07-2020 Romeinen 1:20 – met verstand doorzien
  25-07-2020 Romeinen 1:19 – het gekende van GOD
  24-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid… ten onder houden
  23-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid…
  22-07-2020 Romeinen 1:18 – want toorn van GOD…
  21-07-2020 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  20-07-2020 Romeinen 1:17 – vanuit geloof, tot in geloof
  19-07-2020 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  18-07-2020 Romeinen 1:16 – eerst de Jood
  17-07-2020 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  16-07-2020 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  15-07-2020 Romeinen 1:15 – evangeliseren in Rome
  14-07-2020 Psalm 19:15 – hart en mond
  12-07-2020 Romeinen 1:14 – een schuldenaar van iedereen
  11-07-2020 Romeinen 1:13 – zoveel te doen!
  10-07-2020 Romeinen 1:11,12 – genade-effect en bevestigd
  09-07-2020 Romeinen 1:9 – een weg gebaand
  08-07-2020 Romeinen 1:8 – jullie geloof verkondigd
  07-07-2020 Romeinen 1:6 – genade en vrede
  06-07-2020 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  05-07-2020 Romeinen 1:6 – geroepen heiligen
  04-07-2020 Romeinen 1:5- gehoorzaamheid van geloof
  03-07-2020 Romeinen 1:5 – genade en apostelschap
  02-07-2020 Romeinen 1:4 – vanuit opstanding van doden
  01-07-2020 Romeinen 1:4 – Zoon van God in kracht
  30-06-2020 Romeinen 1:4 – Jezus’ afkomst
  29-06-2020 Romeinen 1:3 – uit het zaad van David
  28-06-2020 Romeinen 1:3 – aangaande zijn Zoon
  27-06-2020 Romeinen 1:2 – tevoren beloofd
  26-06-2020 Romeinen 1:1 – slaaf van Christus Jezus
  25-06-2020 Romeinen 1:1 – van Saulus naar Paulus
  24-06-2020 Romeinen 1:1 – Saul, Saul….
  23-06-2020 Hebreeën 4:8 – Jozua & Jezus?
  22-06-2020 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  21-06-2020 1Korinthe 16:23,24 – genade als sluitstuk
  20-06-2020 1Korinthe 16:22,23 – anathema, maranatha
  19-06-2020 1Korinthe 16:21 – een eigenhandige groet
  18-06-2020 Spreuken 12:25 – een goed woord
  17-06-2020 1Korinthe 16:19,20 – de hartelijke groeten!
  16-06-2020 1Korinthe 16:17,18 – zich verheugen in de ontmoeting
  15-06-2020 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  14-06-2020 1Korinthe 16:16 – eerstelingen & oudsten
  13-06-2020 1Korinthe 16:15 – eersteling van Achaje
  12-06-2020 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-06-2020 1Korinthe 16:14 – échte liefde
  10-06-2020 1Korinthe 16:13 – vaststaand, mannelijk en ferm
  09-06-2020 1Korinthe 16:12 – vrijheid blijheid
  08-06-2020 Titus 2:11 – alle mensen!
  06-06-2020 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  05-06-2020 Exodus 28:35 – klinkend goud
  04-06-2020 Job 2:10 – het kwade van God?
  03-06-2020 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  02-06-2020 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  01-06-2020 1Korinthe 16:10,11 – wat werkelijk telt
  31-05-2020 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  30-05-2020 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  29-05-2020 Openbaring 1:10 – tijdreis