English blog
Overzicht van Rubrieken
  20-01-2019 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
  19-01-2019 1Korinthe 4:11-13 – walk your talk
  18-01-2019 1Korinthe 4:10 – christelijke spierballen
  17-01-2019 1Korinthe 4:9 – in de arena
  16-01-2019 1Korinthe 4:8 – nu al regeren?
  15-01-2019 1Korinthe 4:7 – niets van onszelf!
  14-01-2019 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  13-01-2019 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
  12-01-2019 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  11-01-2019 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  10-01-2019 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  09-01-2019 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  08-01-2019 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  07-01-2019 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
  06-01-2019 Psalm 145:21 – danken en loven
  05-01-2019 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  04-01-2019 1Korinthe 4:6 – er staat geschreven!
  03-01-2019 1Korinthe 4:5 – applaus van GOD!
  02-01-2019 1Korinthe 4:5 – vooroordelen
  01-01-2019 wat gaat 2019 ons brengen?
  31-12-2018 1Korinthe 4:4 – de futiliteit van eigen oordeel
  30-12-2018 1Korinthe 4:3 – menselijke oordelen
  29-12-2018 1Korinthe 4:2 – betrouwbaar
  28-12-2018 1Korinthe 4:1 – assistenten en beheerders
  27-12-2018 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  26-12-2018 Jesaja 9:7 – de troon van David
  25-12-2018 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  24-12-2018 Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!
  23-12-2018 Galaten 1:11 – evangeliseren
  22-12-2018 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  21-12-2018 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
  20-12-2018 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
  19-12-2018 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  18-12-2018 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  17-12-2018 1Korinthe 3:21,22 – alles is van jullie!
  16-12-2018 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
  15-12-2018 1Korinthe 3:18,19 – wijs in deze aeon
  14-12-2018 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
  13-12-2018 1Korinthe 3:16,17 – GODS tempel
  12-12-2018 1Korinthe 3:15 – schade lijden
  11-12-2018 1Korinthe 3:14 – loon ontvangen
  10-12-2018 1Korinthe 3:12 – hout, hooi en stro
  09-12-2018 1Korinthe 3:12 – goud, zilver en kostbaar gesteente
  08-12-2018 1Korinthe 3:12,13 – vuurbestendig
  07-12-2018 1Korinthe 3:11 – één fundament
  06-12-2018 1Korinthe 3:10 – de genade van GOD
  05-12-2018 1Korinthe 3:8,9 – Gods medewerkers
  04-12-2018 1Korinthe 3:6,7 – planten, begieten & groeien
  03-12-2018 1Korinthe 3:4,5 – de Héér geeft geloof
  02-12-2018 1Korinthe 3:3 – vleselijk denken
  01-12-2018 1Korinthe 3:2 – melk en vaste voeding
  30-11-2018 1Korinthe 3:1 – vleselijk en onmondig
  29-11-2018 1Korinthe 2:16 – het denken van Christus
  28-11-2018 1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid
  27-11-2018 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  26-11-2018 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  25-11-2018 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  24-11-2018 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  23-11-2018 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  22-11-2018 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  21-11-2018 1Korinthe 2:9 – wat geen oog of oor ooit vernam
  20-11-2018 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  18-11-2018 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  17-11-2018 Job 1:21 – gegeven en genomen
  16-11-2018 1Korinthe 2:8 – als men dát had geweten!
  15-11-2018 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  14-11-2018 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  13-11-2018 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  12-11-2018 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  11-11-2018 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  10-11-2018 1Korinthe 1:30 – uit Hem is het
  09-11-2018 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  08-11-2018 1Korinthe 1:28,29 – te kijk gezet
  07-11-2018 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  06-11-2018 1Korinthe 1:26,27 – Gods vreemde voorkeur
  05-11-2018 1Korinthe 1:25 – wie het laatst lacht…
  04-11-2018 1Korinthe 1:23,24 – Gods kracht en wijsheid
  03-11-2018 1Korinthe 1:22,23 – niet populair
  02-11-2018 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
  01-11-2018 1Korinthe 1:21 – Gods tegendraadse aanpak
  31-10-2018 1Korinthe 1:20 – tot dwaasheid gemaakt
  30-10-2018 1Korinthe 1:18,19 – verloren gaan
  29-10-2018 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  28-10-2018 1Korinthe 1:18 – een dwaas woord!
  27-10-2018 1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid
  26-10-2018 1Korinthe 1:14-17 – Paulus en de waterdoop
  25-10-2018 1Korinthe 1:12,13 – partijleiders…
  24-10-2018 1Korinthe 1:11,12 – ruzies om wie?
  23-10-2018 1Korinthe 1:10 – hetzelfde denken
  22-10-2018 1Korinthe 1:8,9 – trouw is GOD
  21-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling (2)
  20-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling
  19-10-2018 1Korinthe 1:5,6,7 – in alles rijk gemaakt
  18-10-2018 1Korinthe 1:4 – danken vanwege genade
  17-10-2018 1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit
  16-10-2018 1Korinthe 1:2 – in elke plaats
  15-10-2018 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
  14-10-2018 Johannes 6:13 – twaalf korven over
  13-10-2018 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
  12-10-2018 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-10-2018 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
  09-10-2018 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
  07-10-2018 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  06-10-2018 Ezechiël 37:3 – herleven?
  04-10-2018 1Korinthe 1:2 – de ekklesia in Korinthe
  03-10-2018 1Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus Jezus
  02-10-2018 Efeze 6:23,24 – onze Heer… in onvergankelijkheid
  01-10-2018 Efeze 6:21,22 – geluk!
  30-09-2018 Efeze 6:20 – bindend om te spreken
  29-09-2018 Efeze 6:20 – ambassadeur in een keten
  28-09-2018 Efeze 6:19 – het openen van de mond
  27-09-2018 Efeze 6:18 – nr.7 in de wapenrusting
  26-09-2018 Efeze 6:17 – het zwaard van de geest
  25-09-2018 Efeze 6:17 – de helm van de redding
  24-09-2018 Efeze 6:16 – het schild van het geloof
  23-09-2018 Efeze 6:15 – de voeten geschoeid
  22-09-2018 Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid
  21-09-2018 Efeze 6:14 – omgord in waarheid
  20-09-2018 Efeze 6:13 – oorlogstijd
  19-09-2018 Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis
  18-09-2018 Efeze 6:12 – geen conflict tegen bloed en vlees
  17-09-2018 Efeze 6:11 – de wapenrusting van God
  16-09-2018 Efeze 6:11 – standhouden
  15-09-2018 Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer
  14-09-2018 Efeze 6:9 – hun en jullie Heer
  13-09-2018 Efeze 6:8 – waardering die echt telt
  12-09-2018 Efeze 6:6,7 – met goed humeur!
  11-09-2018 Efeze 6:5 – in eenvoud van hart
  10-09-2018 Efeze 6:4 – discipline en attenderen
  09-09-2018 Efeze 6:4 – opvoeden
  08-09-2018 Efeze 6:2,3 – veelbelovend!
  07-09-2018 Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders
  06-09-2018 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
  05-09-2018 Efeze 5:32 – met het oog op Christus en de ekklesia
  04-09-2018 Efeze 5:32 – dit geheim is groot!
  03-09-2018 Efeze 5:31 – tot één vlees zijn
  02-09-2018 Efeze 5:29,30 – niemand haat zijn eigen vlees
  01-09-2018 Efeze 5:28 – liefhebben als hun eigen lichaam
  31-08-2018 Efeze 5:27 – glorieus en stralend
  30-08-2018 Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad
  29-08-2018 Efeze 5:25 – mannen, heb je vrouw lief
  28-08-2018 Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus
  27-08-2018 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
  25-08-2018 Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…
  24-08-2018 Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer
  23-08-2018 Efeze 5:21 – onderschikking
  22-08-2018 Efeze 5:20 – dóór de Zoon, tot God,
  21-08-2018 Efeze 5:20 – danken over alles
  20-08-2018 Efeze 5:18,19 – de tongen los
  19-08-2018 Galaten 5:22 – één vrucht
  18-08-2018 Efeze 5:18 – geestrijk!
  17-08-2018 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
  16-08-2018 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
  15-08-2018 Efeze 5:14 – goede morgen!
  14-08-2018 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
  13-08-2018 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  12-08-2018 Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is
  11-08-2018 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
  10-08-2018 Efeze 5:8 – kinderen van licht
  09-08-2018 Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden