English blog
Overzicht van Rubrieken
  23-05-2019 1Korinthe 8:6 – Bron & Kanaal
  22-05-2019 1Korinthe 8:6 – één GOD, de Vader
  21-05-2019 1Korinthe 8:5 – vele ‘goden’ en toch één GOD
  20-05-2019 1Korinthe 8:4 – één of géén GOD
  19-05-2019 1Korinthe 8:2,3 – ware kennis
  18-05-2019 1Korinthe 8:1 – opblazen of opbouwen?
  17-05-2019 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  16-05-2019 1Korinthe 7:40 – geïnspireerd
  15-05-2019 1Korinthe 7:39 – mits in de Heer
  14-05-2019 1Korinthe 7:36-38 – uithuwelijken
  13-05-2019 1Korinthe 7:34, 35 – zonder afleiding
  12-05-2019 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  11-05-2019 1Korinthe 7:32,33 – een blok aan het been
  10-05-2019 1Korinthe 7:30,31 – relativeren
  09-05-2019 1Korinthe 7:29 – getrouwd als niet-getrouwd
  08-05-2019 1Korinthe 7:28 – vrijgezel?
  07-05-2019 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  06-05-2019 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  05-05-2019 Matteüs 27:60 – leven uit de rots!
  04-05-2019 1Korinthe 7:27 – vrijgezel, verloofd, getrouwd
  03-05-2019 1Korinthe 7:26 – de bestaande nood
  02-05-2019 1Korinthe 7:25 – de waarde van Paulus’ mening
  01-05-2019 1Korinthe 7:23 – duur gekocht!
  30-04-2019 1Korinthe 7:22 – slaaf of vrije?
  29-04-2019 1Korinthe 7:20,21 – vechten of accepteren?
  28-04-2019 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  27-04-2019 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  26-04-2019 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  25-04-2019 1Korinthe 7:19 – Gods voorschriften voor nu
  24-04-2019 1Korinthe 7:18 – besnijdenis belangrijk?
  23-04-2019 1Korinthe 7:17 – rust
  22-04-2019 1Korinthe 7:16 – vrede in de praktijk
  20-04-2019 1Korinthe 7:15 – in vrede geroepen
  19-04-2019 1Korinthe 7:14 – heilige huisjes!
  18-04-2019 1Korinthe 7:13,14 – geheiligd
  17-04-2019 1Korinthe 7:12 – trouw
  16-04-2019 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  15-04-2019 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  14-04-2019 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
  12-04-2019 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  11-04-2019 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  09-04-2019 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  08-04-2019 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  07-04-2019 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  06-04-2019 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  05-04-2019 1Korinthe 7:11 – de deur altijd open
  04-04-2019 1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw
  03-04-2019 1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen
  01-04-2019 1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma
  31-03-2019 1Korinthe 7:6 – common sense
  30-03-2019 1Korinthe 7:5 – symfonie
  29-03-2019 1Korinthe 7:3,4 – geven en nemen?
  28-03-2019 1Korinthe 7:1,2 – baat bij celibaat?
  27-03-2019 1Korinthe 6:20 – duur gekocht!
  26-03-2019 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  25-03-2019 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  24-03-2019 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  23-03-2019 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  22-03-2019 1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?
  21-03-2019 1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest
  20-03-2019 1Korinthe 6:16 – die twee…
  18-03-2019 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  17-03-2019 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  16-03-2019 1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?
  15-03-2019 1Korinthe 6:13,14 – het lichaam onbelangrijk?
  14-03-2019 1Korinthe 6:13 – voeding en de buik
  13-03-2019 1Korinthe 6:12 – echte vrijheid
  11-03-2019 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  10-03-2019 Genesis 14:18 – Melchizedek
  09-03-2019 Hosea 3:3 – vele dagen
  08-03-2019 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  07-03-2019 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  06-03-2019 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  05-03-2019 1Korinthe 6:9,10 – koninklijk
  04-03-2019 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-03-2019 Romeinen 9:20 – boetseersel
  02-03-2019 1Korinthe 6:9 – wel of niet in Gods Koninkrijk?
  01-03-2019 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  28-02-2019 1Korinthe 6:8,9 – zonde!
  27-02-2019 1Korinthe 6:7 – liever onrecht lijden
  26-02-2019 1Korinthe 6:6,7 – gevaarlijke onkunde
  25-02-2019 1Korinthe 6:4,5 – adeldom verplicht
  24-02-2019 1Korinthe 6:3 – relativeren
  23-02-2019 1Korinthe 6:3 – engelen oordelen
  22-02-2019 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  21-02-2019 1Korinthe 6:2 – weten jullie niet?
  20-02-2019 1Korinthe 6:1 – recht zoeken bij onrechtvaardigen?
  19-02-2019 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  18-02-2019 1Korinthe 5:12,13 – toch oordelen?
  17-02-2019 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  16-02-2019 1Korinthe 5:11 – samen eten
  15-02-2019 1Korinthe 5:9,10 – verschil maken
  14-02-2019 1Korinthe 5:8 – oprechtheid en waarheid
  13-02-2019 1Korinthe 5:8 – opdat we feest zouden vieren!
  12-02-2019 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  11-02-2019 Exodus 34:29 – uitstraling
  10-02-2019 Romeinen 3:25 – Gods geloof
  09-02-2019 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  08-02-2019 1Korinthe 5:7 – jullie zijn ongezuurd!
  07-02-2019 1Korinthe 5:6 – een beetje zuur
  06-02-2019 1Korinthe 5:5 – loslaten
  05-02-2019 1Korinthe 5:3,4 – in geest aanwezig
  04-02-2019 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  03-02-2019 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
  02-02-2019 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  01-02-2019 1Korinthe 5:2 – gezonde weerstand
  31-01-2019 1Korinthe 5:1,2 – misplaatste trots
  30-01-2019 1Korinthe 4:21 – harde of zachte landing?
  29-01-2019 1Korinthe 4:18-20 – woord of kracht?
  28-01-2019 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  27-01-2019 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  26-01-2019 1Korinthe 4:16,17 – onderwijs in de ekklesia
  25-01-2019 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  24-01-2019 1Korinthe 4:15,16 – imitators
  23-01-2019 1Korinthe 4:13,14 – als vuilnis en uitschot
  22-01-2019 Daniël 3:17 – maar indien niet…
  21-01-2019 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  20-01-2019 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
  19-01-2019 1Korinthe 4:11-13 – walk your talk
  18-01-2019 1Korinthe 4:10 – christelijke spierballen
  17-01-2019 1Korinthe 4:9 – in de arena
  16-01-2019 1Korinthe 4:8 – nu al regeren?
  15-01-2019 1Korinthe 4:7 – niets van onszelf!
  14-01-2019 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  13-01-2019 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
  12-01-2019 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  11-01-2019 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  10-01-2019 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  09-01-2019 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  08-01-2019 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  07-01-2019 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
  06-01-2019 Psalm 145:21 – danken en loven
  05-01-2019 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  04-01-2019 1Korinthe 4:6 – er staat geschreven!
  03-01-2019 1Korinthe 4:5 – applaus van GOD!
  02-01-2019 1Korinthe 4:5 – vooroordelen
  31-12-2018 1Korinthe 4:4 – de futiliteit van eigen oordeel
  30-12-2018 1Korinthe 4:3 – menselijke oordelen
  29-12-2018 1Korinthe 4:2 – betrouwbaar
  28-12-2018 1Korinthe 4:1 – assistenten en beheerders
  27-12-2018 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  26-12-2018 Jesaja 9:7 – de troon van David
  25-12-2018 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  23-12-2018 Galaten 1:11 – evangeliseren
  22-12-2018 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  21-12-2018 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
  20-12-2018 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
  19-12-2018 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  18-12-2018 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  17-12-2018 1Korinthe 3:21,22 – alles is van jullie!
  16-12-2018 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
  15-12-2018 1Korinthe 3:18,19 – wijs in deze aeon
  14-12-2018 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
  13-12-2018 1Korinthe 3:16,17 – GODS tempel
  12-12-2018 1Korinthe 3:15 – schade lijden
  11-12-2018 1Korinthe 3:14 – loon ontvangen
  10-12-2018 1Korinthe 3:12 – hout, hooi en stro
  09-12-2018 1Korinthe 3:12 – goud, zilver en kostbaar gesteente
  08-12-2018 1Korinthe 3:12,13 – vuurbestendig
  07-12-2018 1Korinthe 3:11 – één fundament