English blog
Overzicht van Rubrieken
  11-01-2020 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  10-01-2020 Romeinen 6:17 – welk type onderwijs?
  09-01-2020 1Korinthe 15:19 – beklagenswaardiger dan alle mensen
  08-01-2020 1Korinthe 15:18 – geen hoop buiten opstanding om
  07-01-2020 1Korinthe 15:16,17 – zinloos en zonde!
  06-01-2020 Romeinen 6:14 – niet onder wet
  05-01-2020 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  04-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  03-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (2)
  02-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (1)
  01-01-2020 wat gaat 2020 ons brengen?
  31-12-2019 1Korinthe 15:13,14 – zonder inhoud…
  30-12-2019 1Korinthe 15:12 – geen opstanding van doden?
  29-12-2019 1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden
  28-12-2019 1Korinthe 15:11 – de grote overeenkomst
  27-12-2019 1Korinthe 15:10 – niet ik…
  26-12-2019 1Korinthe 15:10 – GODS genade!
  25-12-2019 1Korinthe 15:9,10 – door Gods genade ben ik wat ik ben
  24-12-2019 1Korinthe 15:8 – de ontijdig geborene
  23-12-2019 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
  22-12-2019 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
  21-12-2019 1Korinthe 15:7 – daarna door alle apostelen
  20-12-2019 1Korinthe 15:7 – gezien door Jakob(us)
  19-12-2019 1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
  18-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (3)
  17-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (2)
  16-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (1)
  15-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (2)
  14-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (1)
  13-12-2019 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  12-12-2019 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  11-12-2019 1Korinthe 15:4 – hij werd opgewekt
  10-12-2019 1Korinthe 15:4 – begraven
  09-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  08-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf
  07-12-2019 1Korinthe 15:3 – feiten
  06-12-2019 1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?
  05-12-2019 1Korinthe 15:1 – staan & standvastig
  04-12-2019 1Korinthe 14:39,40 – punt!
  03-12-2019 1Korinthe 14:36-38 – geestelijk of eigenwijs?
  01-12-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (2)
  30-11-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (1)
  29-11-2019 1Korinthe 14:32,33 – wanorde of vrede?
  28-11-2019 1Korinthe 14:29-31 – check, double check
  27-11-2019 1Korinthe 14:27,28 – als zwijgen goud is
  26-11-2019 1Korinthe 14:26 – ieder heeft iets
  25-11-2019 1Korinthe 14:24,25 – onmiskenbaar GODS woord
  24-11-2019 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  23-11-2019 1Korinthe 14:23,24 – wie ontmaskert wie?
  22-11-2019 1Korinthe 14:22 – een teken voor ongelovigen
  21-11-2019 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
  20-11-2019 1Korinthe 14:20 – volwassen worden óf kind blijven?
  19-11-2019 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  18-11-2019 1Korinthe 14:18,19 – vijf of tienduizend woorden?
  17-11-2019 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  16-11-2019 1Korinthe 14:17,18 – waar dank op z’n plaats is
  15-11-2019 1Korinthe 14:16 – zegenen = danken
  14-11-2019 1Korinthe 14:14,15 – verstaan wat je zegt
  13-11-2019 1Korinthe 14:12,13 – ijver zonder verstand?
  12-11-2019 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  10-11-2019 1Korinthe 14:10,11 – verstaanbaarheid vereist
  09-11-2019 1Korinthe 14:8,9 – duidelijke taal a.u.b.
  08-11-2019 Prediker 3:14- al wat God doet
  07-11-2019 1Korinthe 14:7 – woord waar muziek in zit!
  06-11-2019 1Korinthe 14:6 – als spreken brabbelen wordt
  05-11-2019 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  04-11-2019 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  03-11-2019 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  02-11-2019 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
  01-11-2019 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  31-10-2019 1Korinthe 14:3-5 – sensatie of opbouw?
  30-10-2019 1Korinthe 14:1,2 – talen of profeteren?
  29-10-2019 1Korinthe 13:13 – drietrapsraket
  28-10-2019 1Korinthe 13:12 – volle kennis!
  27-10-2019 1Korinthe 13:11 – van onmondig naar volwassen
  26-10-2019 1Korinthe 13:10 – de volwassenheid
  25-10-2019 1Korinthe 13:9 – fragmentarisch
  24-10-2019 1Korinthe 13:8 – tijdelijke functies
  23-10-2019 1Korinthe 13:8 – de liefde vervalt nooit
  22-10-2019 1Korinthe 13:7 – alomvattend!
  21-10-2019 1Korinthe 13:6 – onrechtvaardigheid versus waarheid
  20-10-2019 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
  19-10-2019 Johannes 17:5 – heerlijkheid vóór de wereld was
  18-10-2019 1Korinthe 13:5 – ze rekent het kwade niet
  17-10-2019 1Korinthe 13:5 – zij zoekt zichzelf niet…
  16-10-2019 1Korinthe 13:4 – ruimte geven
  15-10-2019 1Korinthe 13:4 – de liefde als Persoon…
  14-10-2019 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
  13-10-2019 1Korinthe 13:3 – liefde… of toch niet?
  12-10-2019 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  11-10-2019 1Korinthe 13:1 – wanklanken
  10-10-2019 1Korinthe 12:29-31 – de overtreffende weg!
  09-10-2019 1Korinthe 12:28 – diversiteit
  08-10-2019 1Korinthe 12:28 – de eersten in de ekklesia
  07-10-2019 1Korinthe 12:27 – holistisch
  06-10-2019 1Korinthe 12:26 – sympatiseren
  05-10-2019 1Korinthe 12:24,25 – geen scheuring
  04-10-2019 1Korinthe 12:22,23 – zwak en schaamte?
  03-10-2019 1Korinthe 12:18-21 – elkaar nodig
  02-10-2019 1Korinthe 12:14-17 – alles is uniek
  01-10-2019 1Korinthe 12:13 – één doop – in géést
  30-09-2019 1Korinthe 12:12 – het lichaam, de Christus!
  29-09-2019 1Korinthe 12:11,12 – zoals Hij bedoelt
  28-09-2019 1Korinthe 12:10 – tijdelijke geestelijke uitingen
  27-09-2019 1Korinthe 12:9 – geloof en genezingen
  26-09-2019 1Korinthe 12:7,8 – nuttig
  25-09-2019 1Korinthe 12:5,6 – verscheidenheid en toch dezelfde…
  22-09-2019 1Korinthe 12:4 – genade-effecten
  21-09-2019 1Korinthe 12:3 – Jezus is Heer!
  20-09-2019 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  19-09-2019 1Korinthe 12:1,2 – geestdrijverij
  18-09-2019 1Korinthe 11:33,34 – gelukkig per brief
  17-09-2019 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
  16-09-2019 2Korinthe 4:17 – relativeren
  15-09-2019 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  14-09-2019 1Korinthe 11:31,32 – gedisciplineerd worden
  13-09-2019 1Korinthe 11:30 – het beste medicijn!
  12-09-2019 1Korinthe 11:29 – het lichaam onderscheiden
  11-09-2019 1Korinthe 11:27,28 – onwaardig eten
  10-09-2019 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  09-09-2019 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
  08-09-2019 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  07-09-2019 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  06-09-2019 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  05-09-2019 Kolosse 1 – vervuld van besef
  04-09-2019 1Korinthe 11:26 – de dood van de Heer
  03-09-2019 1Korinthe 11:25 – de beker
  02-09-2019 Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt
  01-09-2019 1Korinthe 11:23,24 – dit is mijn lichaam
  31-08-2019 1Korinthe 11:21,22 – verachting van de ekklesia van God
  30-08-2019 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  29-08-2019 1Korinthe 11:20 – een Heer-lijke maaltijd?
  28-08-2019 1Korinthe 11:19 – sektarisme & beproefden
  27-08-2019 1Korinthe 11:17,18 – samenkomen als ekklesia
  26-08-2019 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
  25-08-2019 1Korinthe 11:16 – gewoonte versus wet
  24-08-2019 1Korinthe 11:16 – een goede gewoonte
  23-08-2019 1Korinthe 11:15 – het lange haar als mantel
  22-08-2019 1Korinthe 11:14,15 – het onderwijs van de natuur
  21-08-2019 1Korinthe 11:13 – wat is betamelijk?
  20-08-2019 1Korinthe 11:11,12 – geen man zonder vrouw
  19-08-2019 1Korinthe 11:10 – volmacht op het hoofd
  18-08-2019 1Korinthe 11:8,9 – volgorde en rangorde
  17-08-2019 1Korinthe 11:7 – de man als Gods beelddrager
  16-08-2019 1Korinthe 11:6 – consequent en inconsequent
  15-08-2019 1Korinthe 11:5 – vrouwen in een mannenrol
  14-08-2019 1Korinthe 11:4 – géén bedekking
  13-08-2019 1Korinthe 11:3 – wat is hoofdschap?
  12-08-2019 1Korinthe 11:3 – de hoofdzaak
  11-08-2019 1Korinthe 11:2 – overleveringen van waarde
  10-08-2019 1Korinthe 11:1 – navolger van Christus, zoals Paulus
  09-08-2019 1Korinthe 10:33 – opdat zij gered worden
  08-08-2019 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  07-08-2019 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  06-08-2019 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  04-08-2019 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  03-08-2019 1Korinthe 10:32 – word geen struikelblok
  02-08-2019 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
  01-08-2019 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
  31-07-2019 1Korinthe 10:30 – dankzeggend zegenen