GoedBericht.nl logo
2018
  31-12-2018 1Korinthe 4:4 – de futiliteit van eigen oordeel
  30-12-2018 1Korinthe 4:3 – menselijke oordelen
  29-12-2018 1Korinthe 4:2 – betrouwbaar
  28-12-2018 1Korinthe 4:1 – assistenten en beheerders
  23-12-2018 Galaten 1:11 – evangeliseren
  21-12-2018 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
  20-12-2018 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
  19-12-2018 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  17-12-2018 1Korinthe 3:21,22 – alles is van jullie!
  16-12-2018 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
  15-12-2018 1Korinthe 3:18,19 – wijs in deze aeon
  14-12-2018 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
  13-12-2018 1Korinthe 3:16,17 – GODS tempel
  12-12-2018 1Korinthe 3:15 – schade lijden
  11-12-2018 1Korinthe 3:14 – loon ontvangen
  10-12-2018 1Korinthe 3:12 – hout, hooi en stro
  09-12-2018 1Korinthe 3:12 – goud, zilver en kostbaar gesteente
  08-12-2018 1Korinthe 3:12,13 – vuurbestendig
  07-12-2018 1Korinthe 3:11 – één fundament
  06-12-2018 1Korinthe 3:10 – de genade van GOD
  05-12-2018 1Korinthe 3:8,9 – Gods medewerkers
  04-12-2018 1Korinthe 3:6,7 – planten, begieten & groeien
  03-12-2018 1Korinthe 3:4,5 – de Héér geeft geloof
  02-12-2018 1Korinthe 3:3 – vleselijk denken
  01-12-2018 1Korinthe 3:2 – melk en vaste voeding
  30-11-2018 1Korinthe 3:1 – vleselijk en onmondig
  29-11-2018 1Korinthe 2:16 – het denken van Christus
  28-11-2018 1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid
  27-11-2018 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  26-11-2018 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  24-11-2018 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  23-11-2018 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  22-11-2018 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  21-11-2018 1Korinthe 2:9 – wat geen oog of oor ooit vernam
  16-11-2018 1Korinthe 2:8 – als men dát had geweten!
  15-11-2018 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  14-11-2018 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  13-11-2018 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  12-11-2018 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  11-11-2018 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  10-11-2018 1Korinthe 1:30 – uit Hem is het
  08-11-2018 1Korinthe 1:28,29 – te kijk gezet
  06-11-2018 1Korinthe 1:26,27 – Gods vreemde voorkeur
  05-11-2018 1Korinthe 1:25 – wie het laatst lacht…
  04-11-2018 1Korinthe 1:23,24 – Gods kracht en wijsheid
  03-11-2018 1Korinthe 1:22,23 – niet populair
  02-11-2018 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
  01-11-2018 1Korinthe 1:21 – Gods tegendraadse aanpak
  31-10-2018 1Korinthe 1:20 – tot dwaasheid gemaakt
  30-10-2018 1Korinthe 1:18,19 – verloren gaan
  28-10-2018 1Korinthe 1:18 – een dwaas woord!
  27-10-2018 1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid
  26-10-2018 1Korinthe 1:14-17 – Paulus en de waterdoop
  25-10-2018 1Korinthe 1:12,13 – partijleiders…
  24-10-2018 1Korinthe 1:11,12 – ruzies om wie?
  23-10-2018 1Korinthe 1:10 – hetzelfde denken
  22-10-2018 1Korinthe 1:8,9 – trouw is GOD
  21-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling (2)
  20-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling
  19-10-2018 1Korinthe 1:5,6,7 – in alles rijk gemaakt
  18-10-2018 1Korinthe 1:4 – danken vanwege genade
  17-10-2018 1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit
  16-10-2018 1Korinthe 1:2 – in elke plaats
  15-10-2018 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
  09-10-2018 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
  06-10-2018 Ezechiël 37:3 – herleven?
  04-10-2018 1Korinthe 1:2 – de ekklesia in Korinthe
  03-10-2018 1Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus Jezus
  02-10-2018 Efeze 6:23,24 – onze Heer… in onvergankelijkheid
  01-10-2018 Efeze 6:21,22 – geluk!
  30-09-2018 Efeze 6:20 – bindend om te spreken
  29-09-2018 Efeze 6:20 – ambassadeur in een keten
  28-09-2018 Efeze 6:19 – het openen van de mond
  27-09-2018 Efeze 6:18 – nr.7 in de wapenrusting
  26-09-2018 Efeze 6:17 – het zwaard van de geest
  25-09-2018 Efeze 6:17 – de helm van de redding
  24-09-2018 Efeze 6:16 – het schild van het geloof
  23-09-2018 Efeze 6:15 – de voeten geschoeid
  22-09-2018 Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid
  21-09-2018 Efeze 6:14 – omgord in waarheid
  20-09-2018 Efeze 6:13 – oorlogstijd
  19-09-2018 Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis
  18-09-2018 Efeze 6:12 – geen conflict tegen bloed en vlees
  17-09-2018 Efeze 6:11 – de wapenrusting van God
  16-09-2018 Efeze 6:11 – standhouden
  15-09-2018 Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer
  14-09-2018 Efeze 6:9 – hun en jullie Heer
  13-09-2018 Efeze 6:8 – waardering die echt telt
  12-09-2018 Efeze 6:6,7 – met goed humeur!
  11-09-2018 Efeze 6:5 – in eenvoud van hart
  10-09-2018 Efeze 6:4 – discipline en attenderen
  09-09-2018 Efeze 6:4 – opvoeden
  08-09-2018 Efeze 6:2,3 – veelbelovend!
  07-09-2018 Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders
  06-09-2018 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
  05-09-2018 Efeze 5:32 – met het oog op Christus en de ekklesia
  04-09-2018 Efeze 5:32 – dit geheim is groot!
  03-09-2018 Efeze 5:31 – tot één vlees zijn
  02-09-2018 Efeze 5:29,30 – niemand haat zijn eigen vlees
  01-09-2018 Efeze 5:28 – liefhebben als hun eigen lichaam
  31-08-2018 Efeze 5:27 – glorieus en stralend
  30-08-2018 Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad
  29-08-2018 Efeze 5:25 – mannen, heb je vrouw lief
  28-08-2018 Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus
  27-08-2018 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
  25-08-2018 Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…
  24-08-2018 Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer
  23-08-2018 Efeze 5:21 – onderschikking
  22-08-2018 Efeze 5:20 – dóór de Zoon, tot God,
  21-08-2018 Efeze 5:20 – danken over alles
  20-08-2018 Efeze 5:18,19 – de tongen los
  18-08-2018 Efeze 5:18 – geestrijk!
  17-08-2018 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
  16-08-2018 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
  15-08-2018 Efeze 5:14 – goede morgen!
  14-08-2018 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
  13-08-2018 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  12-08-2018 Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is
  11-08-2018 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
  10-08-2018 Efeze 5:8 – kinderen van licht
  09-08-2018 Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden
  07-08-2018 Efeze 5:5 – lotbezit in het Koninkrijk
  04-08-2018 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
  03-08-2018 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
  02-08-2018 Efeze 5:2 – offergave en slachtoffer
  29-07-2018 Efeze 5:2 – wandelt in de liefde
  28-07-2018 Efeze 5:1 – navolgers van God
  27-07-2018 Efeze 4:32 – charizomai
  26-07-2018 Efeze 4:31 – bitter of beter?
  25-07-2018 Efeze 4:30 – de heilige geest bedroeven?
  24-07-2018 Efeze 4:29 – woord dat verschil maakt
  22-07-2018 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
  19-07-2018 Efeze 4:28 – stelen of delen?
  18-07-2018 Efeze 4:26,27 – boos, maar hoe?
  16-07-2018 Efeze 4:25 – waarheid versus leugen
  15-07-2018 Efeze 4:24 – de nieuwe mens aantrekken
  14-07-2018 Efeze 4:23 – verjongd worden
  13-07-2018 Efeze 4:22 – paasbest!
  12-07-2018 Efeze 4:21 – jullie hoorden hém…
  11-07-2018 Efeze 4:20 – het grote verschil!
  10-07-2018 Efeze 4:19 – afgestompt
  09-07-2018 Efeze 4:18 – verduisterd en onwetend
  07-07-2018 Efeze 4:17 – zinloosheid van denken
  06-07-2018 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  01-07-2018 Efeze 4:15 – waarheid in liefde
  30-06-2018 Efeze 4:14 – de methodiek van de dwaling
  28-06-2018 Efeze 4:14 – geen onmondigen meer
  27-06-2018 Efeze 4:13 – een volwassen man
  26-06-2018 Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed
  25-06-2018 Efeze 4:13 – het besef van de Zoon van God
  24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
  23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
  22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
  21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
  20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
  19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
  18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid
  17-06-2018 Efeze 4:6 – één God en Vader
  16-06-2018 Efeze 4:6 – één GOD
  15-06-2018 Efeze 4:5 – één doop
  14-06-2018 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
  13-06-2018 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
  12-06-2018 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
  11-06-2018 Efeze 4:2 – nederigheid en bescheidenheid
  10-06-2018 Efeze 4:1 – een waardige wandel!
  09-06-2018 Efeze 3:21 – alles overtreffend!
  08-06-2018 Efeze 3:21 – de aeon der aeonen
  07-06-2018 Efeze 3:20 – superlatieven
  06-06-2018 Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God
  05-06-2018 Efeze 3:19 – de liefde van Christus
  04-06-2018 Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte
  03-06-2018 Efeze 3:18 – in staat zijn te vatten…
  02-06-2018 Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd
  01-06-2018 Efeze 3:16 – naar de rijkdom van zijn heerlijkheid
  31-05-2018 Efeze 3:15 – vaderschap
  30-05-2018 Efeze 3:14 – gebogen knieën
  28-05-2018 Johannes 1:31 – in water dopende
  27-05-2018 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
  25-05-2018 2Timotheüs 2:22 – jaag na
  21-05-2018 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
  20-05-2018 Efeze 3:12 – door zijn geloof
  19-05-2018 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  18-05-2018 Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God
  17-05-2018 Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen
  16-05-2018 Efeze 3:9 – het beheer van het geheim
  13-05-2018 Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
  12-05-2018 man redt miljoenen met zijn bloed
  11-05-2018 Efeze 3:8 – evangeliseren
  10-05-2018 Efeze 3:8 – aan mij, de allergeringste
  05-05-2018 Efeze 3:7 – door het goede bericht
  03-05-2018 Efeze 3:6 – mede-leden
  02-05-2018 Efeze 3:6 – mede-lotbezitters
  01-05-2018 Efeze 3:5 – het geheim onthuld
  30-04-2018 Efeze 3:4 – het geheim van de Christus
  29-04-2018 Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld
  28-04-2018 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
  27-04-2018 Efeze 3:2 – breaking!
  26-04-2018 Efeze 3:1 – gevangene van Christus Jezus
  23-04-2018 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
  22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
  19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
  18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
  17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
  16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
  12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
  08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
  07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
  06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
  05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
  04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
  03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
  31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
  30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
  29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
  28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
  27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
  26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
  24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
  23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
  21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
  19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
  17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
  15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
  14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
  12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
  11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
  10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
  08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
  06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
  04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
  01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
  23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
  21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
  19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
  17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
  15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
  10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
  08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
  07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
  06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
  02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
  31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
  30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
  29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
  28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
  27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
  26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
  24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
  23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
  21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
  20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
  19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
  18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
  16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
  14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
  13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
  12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
  09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
  08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
  07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
  05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
  04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
  03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
2017
  29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
  27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
  24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
  23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
  22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
  21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
  20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
  19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
  18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
  17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
  16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
  13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
  12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
  04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
  02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
  27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
  23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
  18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
  16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
  15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
  09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  07-11-2017 Openbaring 12:12 – eerst in de hemel
  03-11-2017 Handelingen 25:11 – doodstraf?
  02-11-2017 Lucas 23:43 – vandaag!
  28-10-2017 Kolosse 2:20 – in de wereld?
  25-10-2017 Handelingen 15:12 – wake-up call
  24-10-2017 Handelingen 27:21 – ultimatum verstreken (2)
  23-10-2017 Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken
  20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
  16-10-2017 Exodus 29:18 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
  15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
  02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
  30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
  20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
  08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
  07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
  05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
  03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
  02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…
  01-09-2017 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  30-08-2017 1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten
  28-08-2017 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  27-08-2017 1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!
  24-08-2017 Filippi 2:6 – in Gods gedaante
  18-08-2017 Exodus 20:11 – in zes dagen…
  17-08-2017 Exodus 20:5 – tot in het vierde geslacht
  16-08-2017 Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd
  11-08-2017 Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God
  10-08-2017 Hebreeën 7:4 – een tiende van de buit
  09-08-2017 Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem
  05-08-2017 Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?
  04-08-2017 Galaten 3:28 – één in Christus Jezus
  02-08-2017 2Petrus 3:9 – Hij is geduldig
  01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
  27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
  19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
  16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!
  10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
  09-07-2017 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
  06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
  05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
  04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
  25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
  22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
  21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
  20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
  19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
  15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
  08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
  07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
  05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
  04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
  03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
  30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
  28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
  27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
  23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
  20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
  17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
  14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
  13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
  10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
  07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
  02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
  01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
  29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
  27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
  26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
  24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
  22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
  21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
  20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
  18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
  16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
  13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
  10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
  05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
  04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
  20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
  17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
  14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
  13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
  02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
  26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
  13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
  12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
  08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
  29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
  19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
  15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
  10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
  07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon