English blog
Overzicht van Rubrieken
  04-04-2019 1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw
  03-04-2019 1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen
  02-04-2019 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  01-04-2019 1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma
  31-03-2019 1Korinthe 7:6 – common sense
  30-03-2019 1Korinthe 7:5 – symfonie
  29-03-2019 1Korinthe 7:3,4 – geven en nemen?
  28-03-2019 1Korinthe 7:1,2 – baat bij celibaat?
  27-03-2019 1Korinthe 6:20 – duur gekocht!
  26-03-2019 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  25-03-2019 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  24-03-2019 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  23-03-2019 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  22-03-2019 1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?
  21-03-2019 1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest
  20-03-2019 1Korinthe 6:16 – die twee…
  19-03-2019 Filippi 4:7 – als in een vesting
  18-03-2019 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  17-03-2019 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  16-03-2019 1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?
  15-03-2019 1Korinthe 6:13,14 – het lichaam onbelangrijk?
  14-03-2019 1Korinthe 6:13 – voeding en de buik
  13-03-2019 1Korinthe 6:12 – echte vrijheid
  11-03-2019 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  10-03-2019 Genesis 14:18 – Melchizedek
  09-03-2019 Hosea 3:3 – vele dagen
  08-03-2019 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  07-03-2019 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  06-03-2019 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  05-03-2019 1Korinthe 6:9,10 – koninklijk
  04-03-2019 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-03-2019 Romeinen 9:20 – boetseersel
  02-03-2019 1Korinthe 6:9 – wel of niet in Gods Koninkrijk?
  01-03-2019 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  28-02-2019 1Korinthe 6:8,9 – zonde!
  27-02-2019 1Korinthe 6:7 – liever onrecht lijden
  26-02-2019 1Korinthe 6:6,7 – gevaarlijke onkunde
  25-02-2019 1Korinthe 6:4,5 – adeldom verplicht
  24-02-2019 1Korinthe 6:3 – relativeren
  23-02-2019 1Korinthe 6:3 – engelen oordelen
  22-02-2019 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  21-02-2019 1Korinthe 6:2 – weten jullie niet?
  20-02-2019 1Korinthe 6:1 – recht zoeken bij onrechtvaardigen?
  19-02-2019 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  18-02-2019 1Korinthe 5:12,13 – toch oordelen?
  17-02-2019 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  16-02-2019 1Korinthe 5:11 – samen eten
  15-02-2019 1Korinthe 5:9,10 – verschil maken
  14-02-2019 1Korinthe 5:8 – oprechtheid en waarheid
  13-02-2019 1Korinthe 5:8 – opdat we feest zouden vieren!
  12-02-2019 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  11-02-2019 Exodus 34:29 – uitstraling
  10-02-2019 Romeinen 3:25 – Gods geloof
  09-02-2019 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  08-02-2019 1Korinthe 5:7 – jullie zijn ongezuurd!
  07-02-2019 1Korinthe 5:6 – een beetje zuur
  06-02-2019 1Korinthe 5:5 – loslaten
  05-02-2019 1Korinthe 5:3,4 – in geest aanwezig
  04-02-2019 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  03-02-2019 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
  02-02-2019 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  01-02-2019 1Korinthe 5:2 – gezonde weerstand
  31-01-2019 1Korinthe 5:1,2 – misplaatste trots
  30-01-2019 1Korinthe 4:21 – harde of zachte landing?
  29-01-2019 1Korinthe 4:18-20 – woord of kracht?
  28-01-2019 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  27-01-2019 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  26-01-2019 1Korinthe 4:16,17 – onderwijs in de ekklesia
  25-01-2019 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  24-01-2019 1Korinthe 4:15,16 – imitators
  23-01-2019 1Korinthe 4:13,14 – als vuilnis en uitschot
  22-01-2019 Daniël 3:17 – maar indien niet…
  21-01-2019 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  20-01-2019 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
  19-01-2019 1Korinthe 4:11-13 – walk your talk
  18-01-2019 1Korinthe 4:10 – christelijke spierballen
  17-01-2019 1Korinthe 4:9 – in de arena
  16-01-2019 1Korinthe 4:8 – nu al regeren?
  15-01-2019 1Korinthe 4:7 – niets van onszelf!
  14-01-2019 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  13-01-2019 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
  12-01-2019 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  11-01-2019 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  10-01-2019 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  09-01-2019 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  08-01-2019 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  07-01-2019 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
  06-01-2019 Psalm 145:21 – danken en loven
  05-01-2019 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  04-01-2019 1Korinthe 4:6 – er staat geschreven!
  03-01-2019 1Korinthe 4:5 – applaus van GOD!
  02-01-2019 1Korinthe 4:5 – vooroordelen
  31-12-2018 1Korinthe 4:4 – de futiliteit van eigen oordeel
  30-12-2018 1Korinthe 4:3 – menselijke oordelen
  29-12-2018 1Korinthe 4:2 – betrouwbaar
  28-12-2018 1Korinthe 4:1 – assistenten en beheerders
  27-12-2018 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  26-12-2018 Jesaja 9:7 – de troon van David
  25-12-2018 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  24-12-2018 Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!
  23-12-2018 Galaten 1:11 – evangeliseren
  22-12-2018 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  21-12-2018 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
  20-12-2018 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
  19-12-2018 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  18-12-2018 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  17-12-2018 1Korinthe 3:21,22 – alles is van jullie!
  16-12-2018 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
  15-12-2018 1Korinthe 3:18,19 – wijs in deze aeon
  14-12-2018 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
  13-12-2018 1Korinthe 3:16,17 – GODS tempel
  12-12-2018 1Korinthe 3:15 – schade lijden
  11-12-2018 1Korinthe 3:14 – loon ontvangen
  10-12-2018 1Korinthe 3:12 – hout, hooi en stro
  09-12-2018 1Korinthe 3:12 – goud, zilver en kostbaar gesteente
  08-12-2018 1Korinthe 3:12,13 – vuurbestendig
  07-12-2018 1Korinthe 3:11 – één fundament
  06-12-2018 1Korinthe 3:10 – de genade van GOD
  05-12-2018 1Korinthe 3:8,9 – Gods medewerkers
  04-12-2018 1Korinthe 3:6,7 – planten, begieten & groeien
  03-12-2018 1Korinthe 3:4,5 – de Héér geeft geloof
  02-12-2018 1Korinthe 3:3 – vleselijk denken
  01-12-2018 1Korinthe 3:2 – melk en vaste voeding
  30-11-2018 1Korinthe 3:1 – vleselijk en onmondig
  29-11-2018 1Korinthe 2:16 – het denken van Christus
  28-11-2018 1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid
  27-11-2018 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  26-11-2018 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  25-11-2018 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  24-11-2018 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  23-11-2018 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  22-11-2018 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  21-11-2018 1Korinthe 2:9 – wat geen oog of oor ooit vernam
  20-11-2018 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  18-11-2018 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  17-11-2018 Job 1:21 – gegeven en genomen
  16-11-2018 1Korinthe 2:8 – als men dát had geweten!
  15-11-2018 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  14-11-2018 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  13-11-2018 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  12-11-2018 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  11-11-2018 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  10-11-2018 1Korinthe 1:30 – uit Hem is het
  09-11-2018 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  08-11-2018 1Korinthe 1:28,29 – te kijk gezet
  07-11-2018 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  06-11-2018 1Korinthe 1:26,27 – Gods vreemde voorkeur
  05-11-2018 1Korinthe 1:25 – wie het laatst lacht…
  04-11-2018 1Korinthe 1:23,24 – Gods kracht en wijsheid
  03-11-2018 1Korinthe 1:22,23 – niet populair
  02-11-2018 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
  01-11-2018 1Korinthe 1:21 – Gods tegendraadse aanpak
  31-10-2018 1Korinthe 1:20 – tot dwaasheid gemaakt
  30-10-2018 1Korinthe 1:18,19 – verloren gaan
  29-10-2018 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  28-10-2018 1Korinthe 1:18 – een dwaas woord!
  27-10-2018 1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid
  26-10-2018 1Korinthe 1:14-17 – Paulus en de waterdoop
  25-10-2018 1Korinthe 1:12,13 – partijleiders…
  24-10-2018 1Korinthe 1:11,12 – ruzies om wie?