English blog
Overzicht van Rubrieken
  03-11-2019 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  02-11-2019 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
  01-11-2019 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  31-10-2019 1Korinthe 14:3-5 – sensatie of opbouw?
  30-10-2019 1Korinthe 14:1,2 – talen of profeteren?
  29-10-2019 1Korinthe 13:13 – drietrapsraket
  28-10-2019 1Korinthe 13:12 – volle kennis!
  27-10-2019 1Korinthe 13:11 – van onmondig naar volwassen
  26-10-2019 1Korinthe 13:10 – de volwassenheid
  25-10-2019 1Korinthe 13:9 – fragmentarisch
  24-10-2019 1Korinthe 13:8 – tijdelijke functies
  23-10-2019 1Korinthe 13:8 – de liefde vervalt nooit
  22-10-2019 1Korinthe 13:7 – alomvattend!
  21-10-2019 1Korinthe 13:6 – onrechtvaardigheid versus waarheid
  20-10-2019 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
  19-10-2019 Johannes 17:5 – heerlijkheid vóór de wereld was
  18-10-2019 1Korinthe 13:5 – ze rekent het kwade niet
  17-10-2019 1Korinthe 13:5 – zij zoekt zichzelf niet…
  16-10-2019 1Korinthe 13:4 – ruimte geven
  15-10-2019 1Korinthe 13:4 – de liefde als Persoon…
  14-10-2019 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
  13-10-2019 1Korinthe 13:3 – liefde… of toch niet?
  12-10-2019 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  11-10-2019 1Korinthe 13:1 – wanklanken
  10-10-2019 1Korinthe 12:29-31 – de overtreffende weg!
  09-10-2019 1Korinthe 12:28 – diversiteit
  08-10-2019 1Korinthe 12:28 – de eersten in de ekklesia
  07-10-2019 1Korinthe 12:27 – holistisch
  06-10-2019 1Korinthe 12:26 – sympatiseren
  05-10-2019 1Korinthe 12:24,25 – geen scheuring
  04-10-2019 1Korinthe 12:22,23 – zwak en schaamte?
  03-10-2019 1Korinthe 12:18-21 – elkaar nodig
  02-10-2019 1Korinthe 12:14-17 – alles is uniek
  01-10-2019 1Korinthe 12:13 – één doop – in géést
  30-09-2019 1Korinthe 12:12 – het lichaam, de Christus!
  29-09-2019 1Korinthe 12:11,12 – zoals Hij bedoelt
  28-09-2019 1Korinthe 12:10 – tijdelijke geestelijke uitingen
  27-09-2019 1Korinthe 12:9 – geloof en genezingen
  26-09-2019 1Korinthe 12:7,8 – nuttig
  25-09-2019 1Korinthe 12:5,6 – verscheidenheid en toch dezelfde…
  23-09-2019 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
  22-09-2019 1Korinthe 12:4 – genade-effecten
  21-09-2019 1Korinthe 12:3 – Jezus is Heer!
  20-09-2019 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  19-09-2019 1Korinthe 12:1,2 – geestdrijverij
  18-09-2019 1Korinthe 11:33,34 – gelukkig per brief
  17-09-2019 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
  16-09-2019 2Korinthe 4:17 – relativeren
  15-09-2019 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  14-09-2019 1Korinthe 11:31,32 – gedisciplineerd worden
  13-09-2019 1Korinthe 11:30 – het beste medicijn!
  12-09-2019 1Korinthe 11:29 – het lichaam onderscheiden
  11-09-2019 1Korinthe 11:27,28 – onwaardig eten
  10-09-2019 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  09-09-2019 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
  08-09-2019 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  07-09-2019 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  06-09-2019 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  05-09-2019 Kolosse 1 – vervuld van besef
  04-09-2019 1Korinthe 11:26 – de dood van de Heer
  03-09-2019 1Korinthe 11:25 – de beker
  02-09-2019 Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt
  01-09-2019 1Korinthe 11:23,24 – dit is mijn lichaam
  31-08-2019 1Korinthe 11:21,22 – verachting van de ekklesia van God
  30-08-2019 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  29-08-2019 1Korinthe 11:20 – een Heer-lijke maaltijd?
  28-08-2019 1Korinthe 11:19 – sektarisme & beproefden
  27-08-2019 1Korinthe 11:17,18 – samenkomen als ekklesia
  26-08-2019 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
  25-08-2019 1Korinthe 11:16 – gewoonte versus wet
  24-08-2019 1Korinthe 11:16 – een goede gewoonte
  23-08-2019 1Korinthe 11:15 – het lange haar als mantel
  22-08-2019 1Korinthe 11:14,15 – het onderwijs van de natuur
  21-08-2019 1Korinthe 11:13 – wat is betamelijk?
  20-08-2019 1Korinthe 11:11,12 – geen man zonder vrouw
  19-08-2019 1Korinthe 11:10 – volmacht op het hoofd
  18-08-2019 1Korinthe 11:8,9 – volgorde en rangorde
  17-08-2019 1Korinthe 11:7 – de man als Gods beelddrager
  16-08-2019 1Korinthe 11:6 – consequent en inconsequent
  15-08-2019 1Korinthe 11:5 – vrouwen in een mannenrol
  14-08-2019 1Korinthe 11:4 – géén bedekking
  13-08-2019 1Korinthe 11:3 – wat is hoofdschap?
  12-08-2019 1Korinthe 11:3 – de hoofdzaak
  11-08-2019 1Korinthe 11:2 – overleveringen van waarde
  10-08-2019 1Korinthe 11:1 – navolger van Christus, zoals Paulus
  09-08-2019 1Korinthe 10:33 – opdat zij gered worden
  08-08-2019 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  07-08-2019 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  06-08-2019 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  04-08-2019 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  03-08-2019 1Korinthe 10:32 – word geen struikelblok
  02-08-2019 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
  01-08-2019 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
  31-07-2019 1Korinthe 10:30 – dankzeggend zegenen
  30-07-2019 1Korinthe 10:28,29 – vrijheid en (ge)weten
  29-07-2019 1Korinthe 10:27 – onbegrensde ruimte
  28-07-2019 1Korinthe 10:26 – Heer, is dit van U?
  27-07-2019 1Korinthe 10:25,26 – domein van wie?
  26-07-2019 1Korinthe 10:24 – niet ik maar Hij
  25-07-2019 1Korinthe 10:23 – de juiste vraag stellen
  24-07-2019 1Korinthe 10:22 – sterker dan GOD?
  23-07-2019 1Korinthe 10:21 – welke tafel?
  22-07-2019 1Korinthe 10:19,20 – demonen versus de ene GOD
  21-07-2019 1Korinthe 10:18 – deelgenoten van het altaar
  20-07-2019 1Korinthe 10:16,17 – één brood, één lichaam!
  19-07-2019 1Korinthe 10:16 – Lecha’iem!
  18-07-2019 1Korinthe 10:15 – als tot verstandigen
  17-07-2019 1Korinthe 10:14 – wegwezen!
  16-07-2019 1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen
  15-07-2019 1Korinthe 10:12 – staande blijven
  14-07-2019 1Korinthe 10:11 – geschreven tot attendering van ons
  13-07-2019 1Korinthe 10:10 – mort niet
  12-07-2019 1Korinthe 10:9 – de Heer uitproberen
  11-07-2019 Kolosse 3:13 – genade bewijzen!
  10-07-2019 1Korinthe 10:8 – Baäl-Peor
  09-07-2019 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  08-07-2019 1Korinthe 10:7 – feesten in tempels
  07-07-2019 1Korinthe 10:6 – typen van ons geworden
  06-07-2019 1Korinthe 10:5 – neergeveld in de woestijn
  05-07-2019 1Korinthe 10:4 – op deze rots, petra…
  04-07-2019 1Korinthe 10:1-3 – allen!
  03-07-2019 1Korinthe 10:1 – niet onwetend zijn
  02-07-2019 1Korinthe 9:27 – absolute concentratie
  01-07-2019 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  30-06-2019 Kolosse 3:10 – forever young!
  29-06-2019 1Korinthe 9:26 – focus
  28-06-2019 1Korinthe 9:25 – een onvergankelijke lauwerkrans
  27-06-2019 1Korinthe 9:24 – slechts één trofee
  26-06-2019 1Korinthe 9:23 – mede-deelgenoot van het goede bericht
  25-06-2019 1Korinthe 9:22 – voor allen alles
  24-06-2019 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  23-06-2019 1Korinthe 9:21 – wettig van Christus
  22-06-2019 1Korinthe 9:20 – niet ‘onder de wet’ en toch…
  21-06-2019 1Korinthe 9:19 – vrij & slaaf
  20-06-2019 1Korinthe 9:18 – om niet
  19-06-2019 1Korinthe 9:16,17 – last of van harte?
  18-06-2019 1Korinthe 9:15 – geen bedelbrieven
  17-06-2019 1Korinthe 9:13,14 – eten van het heiligdom en het altaar
  16-06-2019 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  15-06-2019 1Korinthe 9:11,12 – gratis!
  14-06-2019 1Korinthe 9:9,10 – het dorsende rund niet muilbanden
  13-06-2019 Numeri 23:19 – nooit spijt
  12-06-2019 1Korinthe 9:6-8 – wie appels vaart, die appels eet
  11-06-2019 1Korinthe 9:3-5 – declareren
  10-06-2019 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-06-2019 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  08-06-2019 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  07-06-2019 1Korinthe 9:2 – bewijs van echtheid
  06-06-2019 1Korinthe 9:1 – was Paulus geen apostel?
  05-06-2019 1Korinthe 8:12,13 – ergernis of verstrikken?
  04-06-2019 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  03-06-2019 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  02-06-2019 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  31-05-2019 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  30-05-2019 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  29-05-2019 Handelingen 20:34 – deze handen…
  28-05-2019 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  27-05-2019 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  26-05-2019 1Korinthe 8:10,11 – omkomen in kennis…
  25-05-2019 1Korinthe 8:8,9 – voeding als struikelblok