English blog
Overzicht van Rubrieken
  30-11-2018 1Korinthe 3:1 – vleselijk en onmodig
  29-11-2018 1Korinthe 2:16 – het denken van Christus
  28-11-2018 1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid
  27-11-2018 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  26-11-2018 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  25-11-2018 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  24-11-2018 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  23-11-2018 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  22-11-2018 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  21-11-2018 1Korinthe 2:9 – wat geen oog of oor ooit vernam
  20-11-2018 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  19-11-2018 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
  18-11-2018 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  17-11-2018 Job 1:21 – gegeven en genomen
  16-11-2018 1Korinthe 2:8 – als men dát had geweten!
  15-11-2018 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  14-11-2018 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  13-11-2018 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  12-11-2018 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  11-11-2018 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  10-11-2018 1Korinthe 1:30 – uit Hem is het
  09-11-2018 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  08-11-2018 1Korinthe 1:28,29 – te kijk gezet
  07-11-2018 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  06-11-2018 1Korinthe 1:26,27 – Gods vreemde voorkeur
  05-11-2018 1Korinthe 1:25 – wie het laatst lacht…
  04-11-2018 1Korinthe 1:23,24 – Gods kracht en wijsheid
  03-11-2018 1Korinthe 1:22,23 – niet populair
  02-11-2018 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
  01-11-2018 1Korinthe 1:21 – Gods tegendraadse aanpak
  31-10-2018 1Korinthe 1:20 – tot dwaasheid gemaakt
  30-10-2018 1Korinthe 1:18,19 – verloren gaan
  29-10-2018 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  28-10-2018 1Korinthe 1:18 – een dwaas woord!
  27-10-2018 1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid
  26-10-2018 1Korinthe 1:14-17 – Paulus en de waterdoop
  25-10-2018 1Korinthe 1:12,13 – partijleiders…
  24-10-2018 1Korinthe 1:11,12 – ruzies om wie?
  23-10-2018 1Korinthe 1:10 – hetzelfde denken
  22-10-2018 1Korinthe 1:8,9 – trouw is GOD
  21-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling (2)
  20-10-2018 1Korinthe 1:7 – wachten op de onthulling
  19-10-2018 1Korinthe 1:5,6,7 – in alles rijk gemaakt
  18-10-2018 1Korinthe 1:4 – danken vanwege genade
  17-10-2018 1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit
  16-10-2018 1Korinthe 1:2 – in elke plaats
  15-10-2018 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
  14-10-2018 Johannes 6:13 – twaalf korven over
  13-10-2018 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
  12-10-2018 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-10-2018 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
  09-10-2018 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
  07-10-2018 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  06-10-2018 Ezechiël 37:3 – herleven?
  04-10-2018 1Korinthe 1:2 – de ekklesia in Korinthe
  03-10-2018 1Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus Jezus
  02-10-2018 Efeze 6:23,24 – onze Heer… in onvergankelijkheid
  01-10-2018 Efeze 6:21,22 – geluk!
  30-09-2018 Efeze 6:20 – bindend om te spreken
  29-09-2018 Efeze 6:20 – ambassadeur in een keten
  28-09-2018 Efeze 6:19 – het openen van de mond
  27-09-2018 Efeze 6:18 – nr.7 in de wapenrusting
  26-09-2018 Efeze 6:17 – het zwaard van de geest
  25-09-2018 Efeze 6:17 – de helm van de redding
  24-09-2018 Efeze 6:16 – het schild van het geloof
  23-09-2018 Efeze 6:15 – de voeten geschoeid
  22-09-2018 Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid
  21-09-2018 Efeze 6:14 – omgord in waarheid
  20-09-2018 Efeze 6:13 – oorlogstijd
  19-09-2018 Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis
  18-09-2018 Efeze 6:12 – geen conflict tegen bloed en vlees
  17-09-2018 Efeze 6:11 – de wapenrusting van God
  16-09-2018 Efeze 6:11 – standhouden
  15-09-2018 Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer
  14-09-2018 Efeze 6:9 – hun en jullie Heer
  13-09-2018 Efeze 6:8 – waardering die echt telt
  12-09-2018 Efeze 6:6,7 – met goed humeur!
  11-09-2018 Efeze 6:5 – in eenvoud van hart
  10-09-2018 Efeze 6:4 – discipline en attenderen
  09-09-2018 Efeze 6:4 – opvoeden
  08-09-2018 Efeze 6:2,3 – veelbelovend!
  07-09-2018 Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders
  06-09-2018 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
  05-09-2018 Efeze 5:32 – met het oog op Christus en de ekklesia
  04-09-2018 Efeze 5:32 – dit geheim is groot!
  03-09-2018 Efeze 5:31 – tot één vlees zijn
  02-09-2018 Efeze 5:29,30 – niemand haat zijn eigen vlees
  01-09-2018 Efeze 5:28 – liefhebben als hun eigen lichaam
  31-08-2018 Efeze 5:27 – glorieus en stralend
  30-08-2018 Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad
  29-08-2018 Efeze 5:25 – mannen, heb je vrouw lief
  28-08-2018 Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus
  27-08-2018 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
  25-08-2018 Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…
  24-08-2018 Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer
  23-08-2018 Efeze 5:21 – onderschikking
  22-08-2018 Efeze 5:20 – dóór de Zoon, tot God,
  21-08-2018 Efeze 5:20 – danken over alles
  20-08-2018 Efeze 5:18,19 – de tongen los
  19-08-2018 Galaten 5:22 – één vrucht
  18-08-2018 Efeze 5:18 – geestrijk!
  17-08-2018 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
  16-08-2018 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
  15-08-2018 Efeze 5:14 – goede morgen!
  14-08-2018 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
  13-08-2018 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  12-08-2018 Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is
  11-08-2018 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
  10-08-2018 Efeze 5:8 – kinderen van licht
  09-08-2018 Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden
  07-08-2018 Efeze 5:5 – lotbezit in het Koninkrijk
  06-08-2018 Romeinen 6:17 – welk type onderwijs?
  04-08-2018 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
  03-08-2018 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
  02-08-2018 Efeze 5:2 – offergave en slachtoffer
  01-08-2018 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
  31-07-2018 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
  30-07-2018 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
  29-07-2018 Efeze 5:2 – wandelt in de liefde
  28-07-2018 Efeze 5:1 – navolgers van God
  27-07-2018 Efeze 4:32 – charizomai
  26-07-2018 Efeze 4:31 – bitter of beter?
  25-07-2018 Efeze 4:30 – de heilige geest bedroeven?
  24-07-2018 Efeze 4:29 – woord dat verschil maakt
  23-07-2018 Job 2:10 – het kwade van God?
  22-07-2018 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
  21-07-2018 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
  20-07-2018 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
  19-07-2018 Efeze 4:28 – stelen of delen?
  18-07-2018 Efeze 4:26,27 – boos, maar hoe?
  17-07-2018 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
  16-07-2018 Efeze 4:25 – waarheid versus leugen
  15-07-2018 Efeze 4:24 – de nieuwe mens aantrekken
  14-07-2018 Efeze 4:23 – verjongd worden
  13-07-2018 Efeze 4:22 – paasbest!
  12-07-2018 Efeze 4:21 – jullie hoorden hém…
  11-07-2018 Efeze 4:20 – het grote verschil!
  10-07-2018 Efeze 4:19 – afgestompt
  09-07-2018 Efeze 4:18 – verduisterd en onwetend
  08-07-2018 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
  07-07-2018 Efeze 4:17 – zinloosheid van denken
  06-07-2018 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  05-07-2018 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  04-07-2018 Romeinen 9:11 – nine eleven
  03-07-2018 Ruth 3:18 – ware rust!
  02-07-2018 1Johannes 4:18 – geen vrees
  01-07-2018 Efeze 4:15 – waarheid in liefde
  30-06-2018 Efeze 4:14 – de methodiek van de dwaling
  29-06-2018 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  28-06-2018 Efeze 4:14 – geen onmondigen meer
  27-06-2018 Efeze 4:13 – een volwassen man
  26-06-2018 Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed
  25-06-2018 Efeze 4:13 – het besef van de Zoon van God
  24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
  23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
  22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
  21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
  20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
  19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
  18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid