English blog
Overzicht van Rubrieken
  02-03-2021 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
  01-03-2021 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  28-02-2021 Romeinen 7:1 – hoelang is de wet heer?
  27-02-2021 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  26-02-2021 Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD
  25-02-2021 Romeinen 6:22 – vrucht tot heiliging
  24-02-2021 Romeinen 6:20,21 – twee smaken
  22-02-2021 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
  21-02-2021 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  20-02-2021 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  19-02-2021 Romeinen 6:19 – verslaafd en verslaafd is twee
  18-02-2021 Romeinen 6:18 – vrijgemaakt van de zonde
  17-02-2021 Romeinen 6:17 – Paulus’ type van onderwijs
  16-02-2021 Romeinen 6:16 – een gelukkige slaaf!
  15-02-2021 Romeinen 6:15 – niks mis met zondigen?
  14-02-2021 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
  13-02-2021 Romeinen 6:14 – niet onder wet maar onder genade
  12-02-2021 Romeinen 6:13 – wapens van rechtvaardigheid voor God
  11-02-2021 Romeinen 6:13 – presenteer jezelf aan God
  10-02-2021 Romeinen 6:12 – vrijheid in een sterfelijk lichaam
  09-02-2021 Romeinen 6:11 – opstandingsleven nu!
  08-02-2021 Romeinen 6:10 – eens voor altijd
  07-02-2021 Romeinen 6:8,9 – niet meer sterft…
  06-02-2021 Romeinen 6:7 – gerechtvaardigd van de zonde
  05-02-2021 Romeinen 6:7 – geen slaaf meer
  04-02-2021 Romeinen 6:6 – onze oude mens medegekruisigd
  03-02-2021 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  02-02-2021 Romeinen 6:4 – in nieuwheid van leven wandelen
  01-02-2021 Romeinen 6:4 – begraven door de doop
  31-01-2021 Romeinen 6:3 – in Christus gedoopt
  30-01-2021 Romeinen 6:3 – in zijn dood
  29-01-2021 Romeinen 6:2 – in zonde leven?!?
  28-01-2021 Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?
  27-01-2021 Romeinen 5:21 – de genade is koning
  26-01-2021 Romeinen 5:20 – uitermate overvloedig!
  25-01-2021 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  24-01-2021 Romeinen 5:19 – gesteld en neergezet
  23-01-2021 Romeinen 5:19 – alle mensen = de velen
  22-01-2021 Romeinen 5:19 – de gehoorzaamheid van één
  21-01-2021 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  20-01-2021 Romeinen 5:17 – in Leven koning zijn!
  19-01-2021 Romeinen 5:16 – vele misstappen en toch rechtvaardiging
  18-01-2021 Romeinen 5:15 – veel meer is de genade van God
  17-01-2021 Romeinen 5:14 – Adam, een type van de aanstaande
  16-01-2021 Romeinen 5:14 – de overtreding van Adam
  15-01-2021 Romeinen 5:13 – zonde & overtreding
  13-01-2021 Romeinen 5:12 – de dood ging door tot alle mensen
  12-01-2021 Romeinen 5:12 – hoe de zonde de wereld binnenkwam
  11-01-2021 Romeinen 5:12 – zoals door één mens
  10-01-2021 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  09-01-2021 Romeinen 5:11 – verzoening ontvingen
  08-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend & gered worden
  06-01-2021 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
  05-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
  04-01-2021 Romeinen 5:9 – gered worden van de toorn
  03-01-2021 Romeinen 5:9 – gered van de dag van toorn
  02-01-2021 Romeinen 5:9 – gerechtvaardigd in zijn bloed
  31-12-2020 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  30-12-2020 Romeinen 5:8 – toen wij nog zondaren waren
  29-12-2020 Romeinen 5:7,8 – menselijke & Goddelijke liefde
  28-12-2020 Exodus 34:29 – uitstraling
  27-12-2020 Romeinen 5:6 – GODS bewezen liefde
  26-12-2020 Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten
  24-12-2020 Romeinen 5:5 – hoop die niet beschaamd maakt
  23-12-2020 Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop
  22-12-2020 Romeinen 5:3,4 – roemen, ook in de verdrukkingen
  21-12-2020 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  20-12-2020 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  19-12-2020 Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!
  18-12-2020 Romeinen 5:1 – vrede naar God toe!
  17-12-2020 Romeinen 4:25 – overgeleverd maar ook opgewekt
  16-12-2020 Romeinen 4:24 – Hem die Jezus, onze Heer opwekte
  15-12-2020 Romeinen 4:23,24 – ook vanwege ons
  14-12-2020 Romeinen 4:22 – daarom!
  12-12-2020 Romeinen 4:20 – heerlijkheid gevend aan GOD
  11-12-2020 Romeinen 4:20 – bekrachtigd in geloof
  10-12-2020 Romeinen 4:19 – leven uit de dood
  09-12-2020 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  08-12-2020 Romeinen 4:18 – naast hoop, op hoop
  07-12-2020 Romeinen 4:17 – de GOD die de doden levend maakt
  06-12-2020 Romeinen 4:16,17 – vader van ons allen
  05-12-2020 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  03-12-2020 Romeinen 4:16 – geloof, genade en belofte
  02-12-2020 Romeinen 4:15 – geen wet, geen overtreding
  01-12-2020 Romeinen 4:14 – beloofd is beloofd
  30-11-2020 Romeinen 4:13 – niet door wet
  28-11-2020 Romeinen 4:12 – vader van alle gelovigen
  27-11-2020 Romeinen 4:11 -GODS eed & de besnijdenis
  26-11-2020 Romeinen 4:11 – de besnijdenis als zegel en teken
  25-11-2020 Romeinen 4:9-10 – gerechtvaardigd als besnedene?
  24-11-2020 Romeinen 4:6-8 – ultiem geluk
  23-11-2020 Romeinen 4:4,5 – God rechtvaardigt de goddeloze
  22-11-2020 Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent
  21-11-2020 Romeinen 4:1,2 – de roem van Abraham
  20-11-2020 Romeinen 3:31 – de wet buiten werking gesteld?
  19-11-2020 Romeinen 3:30 – vanuit en door geloof
  18-11-2020 Romeinen 3:29 – alleen de GOD van Israël?
  17-11-2020 Romeinen 3:28 – gerechtvaardigd in geloof
  16-11-2020 Romeinen 3:27 – alle roem is uitgesloten!
  15-11-2020 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  14-11-2020 Romeinen 3:26 – uit geloof van Jezus
  13-11-2020 Romeinen 3:25 – tot aantoning van zijn rechtvaardigheid
  12-11-2020 Romeinen 3:25 – door het geloof in zijn bloed
  11-11-2020 Romeinen 3:25 – voorgesteld als beschutplaats
  10-11-2020 Romeinen 3:24 – door de verlossing in Christus Jezus
  09-11-2020 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
  08-11-2020 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  07-11-2020 Romeinen 3:24 – in de genade van Hem
  06-11-2020 Romeinen 3:24 – om niet gerechtvaardigd
  05-11-2020 Romeinen 3:23,24 – alle mensen!
  04-11-2020 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
  03-11-2020 Romeinen 3:22 – tot in allen die geloven
  02-11-2020 Romeinen 3:22 – door geloof van Jezus Christus
  01-11-2020 Romeinen 3:21 – Gods rechtvaardigheid in het OT
  31-10-2020 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van GOD
  30-10-2020 Romeinen 3:21 – nu echter…!
  29-10-2020 Romeinen 3:20 – uit werken van wet niemand gerechtvaardigd
  28-10-2020 Romeinen 3:19: allen onder de rechtspraak van GOD
  27-10-2020 Romeinen 3:18 – de vreze GODS
  26-10-2020 Psalm 145:21 – danken en loven
  25-10-2020 Romeinen 3:15-17 – uit hetzelfde hout gesneden
  24-10-2020 Romeinen 3:13,14 – mensenwoord versus GODS woord
  23-10-2020 Romeinen 3:13,14 – een geopend graf
  22-10-2020 Romeinen 3:12 – onbruikbaar en ongeschikt
  21-10-2020 Romeinen 3:10,11 – niemand… zelfs niet één
  20-10-2020 Romeinen 3:9 – allen onder de zonde
  19-10-2020 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  18-10-2020 Romeinen 3:8 – nog eens: goed en kwaad
  17-10-2020 Romeinen 3:8 – het goede dat voortkomt uit het kwade
  16-10-2020 Romeinen 3:7 – hoezo “als zondaar geoordeeld”?
  15-10-2020 Romeinen 3:7 – contrast dient tot GODS heerlijkheid
  14-10-2020 Romeinen 3:6 – GOD is vaardig in rechtdoen
  13-10-2020 Romeinen 3:5 – onbegrip over Paulus’ onderwijs
  12-10-2020 Romeinen 3:4 – altijd volkomen recht!
  11-10-2020 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  10-10-2020 Numeri 23:19 – nooit spijt
  09-10-2020 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
  08-10-2020 Romeinen 3:4 – GOD waarachtig, elk mens leugenachtig.
  07-10-2020 Romeinen 3:3 – het geloof van GOD
  06-10-2020 Romeinen 3:2 – aan hen de woorden Gods toevertrouwd
  05-10-2020 Romeinen 3:1 – het voorrecht van de Jood
  03-10-2020 Romeinen 2:29 – de ware Jood
  02-10-2020 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  01-10-2020 Romeinen 2:27,28 – de ware besnijdenis
  30-09-2020 Romeinen 2:25,26 – besnijdenis & voorhuid
  28-09-2020 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  27-09-2020 Efeze 6:11 – standhouden
  26-09-2020 Romeinen 2:24 – het kwalijke van huichelarij
  25-09-2020 Romeinen 2:23,24 – misplaatste roem
  24-09-2020 Romeinen 2:22 – echtbreuk en tempelroof
  23-09-2020 Romeinen 2:21 – vroom diefstal
  22-09-2020 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
  21-09-2020 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  20-09-2020 Romeinen 2:20 – gij zult… last of lust?
  19-09-2020 Romeinen 2:20 – pretentie of Godsvertrouwen?
  18-09-2020 Romeinen 2:19 – vertrouwen in jezelf?
  17-09-2020 Romeinen 2:18 – onderscheiden waar het op aankomt
  16-09-2020 Romeinen 2:17 – Jood genoemd worden
  15-09-2020 Romeinen 2:16 – Gods oordeel “naar mijn evangelie”
  14-09-2020 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap