English blog
Overzicht van Rubrieken
  20-04-2020 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
  19-04-2020 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  18-04-2020 Johannes 6:66 – niet populair
  16-04-2020 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
  15-04-2020 2Timotheüs 2:21 – distancing
  14-04-2020 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  13-04-2020 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  12-04-2020 Openbaring 5:6 – stáánde als geslacht
  11-04-2020 Leviticus 23:10,11 – 17 Nisan
  10-04-2020 Matteüs 28:1 – 16 Nisan
  09-04-2020 Leviticus 23:6 – 15 Nisan
  08-04-2020 Leviticus 23:5 – 14 Nisan
  07-04-2020 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
  06-04-2020 Romeinen 3:23,24 – allen!
  05-04-2020 Handelingen 20:9 – Eutychus
  04-04-2020 Ruth 3:18 – ware rust!
  03-04-2020 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
  02-04-2020 1Korinthe 15:58 – het werk van de Heer
  01-04-2020 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  31-03-2020 1Korinthe 15:58 – standvastig & onverzettelijk
  30-03-2020 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  29-03-2020 1Korinthe 15:56 – de kracht van de zonde is de wet
  28-03-2020 Lucas 11:2 – onze Vader…
  27-03-2020 1Korinthe 15:55,56 – de angel van de dood
  26-03-2020 1Korinthe 15:54 – de dood verzwolgen in de overwinning!
  25-03-2020 Job 42:2 – Hij vermag alles
  24-03-2020 1Korinthe 15:53,54 – als dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet
  22-03-2020 Matteüs 14:30 – vrees versus geloof
  21-03-2020 1Korinthe 15:52 – de laatste bazuin
  20-03-2020 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  19-03-2020 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  18-03-2020 Spreuken 29:25 – immuun voor vrees
  17-03-2020 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  16-03-2020 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  15-03-2020 Filippi 4:7 – als in een vesting
  14-03-2020 1Korinthe 15:52 – in een ondeelbaar ogenblik
  13-03-2020 1Korinthe 15:51 – niet allen zullen ontslapen
  12-03-2020 1Korinthe 15:50 – geen vlees en bloed
  11-03-2020 1Korinthe 15:48,49 – stoffelijken & hemelsen
  10-03-2020 1Korinthe 15:47 – aards versus hemels
  09-03-2020 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  07-03-2020 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
  06-03-2020 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse, daarna het geestelijke
  05-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levendmakende geest!
  04-03-2020 1Korinthe 15:45 – de laatste Adam
  03-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levende ziel
  02-03-2020 1Korinthe 15:44 – een pneumatisch lichaam
  01-03-2020 1Korinthe 15:44 – een ziels lichaam
  29-02-2020 1Korinthe 15:43 – zwakheid versus kracht
  28-02-2020 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  27-02-2020 1Korinthe 15:43 – oneer versus heerlijkheid
  26-02-2020 1Korinthe 15:42 – vergankelijkheid versus onvergankelijkheid
  25-02-2020 1Korinthe 15:41 – verschil in heerlijkheid
  24-02-2020 1Korinthe 15:40 – aardse en hemelse lichamen
  23-02-2020 1Korinthe 15:39 – mensen, vogels en vissen
  22-02-2020 1Korinthe 15:38 – GOD geeft er een lichaam aan
  21-02-2020 1Korinthe 15:37 – zaaien & begraven
  20-02-2020 1Korinthe 15:36 – zonder dood geen opstanding
  19-02-2020 1Korinthe 15:35 – hoe worden doden opgewekt?
  18-02-2020 1Korinthe 15:34 – kennis van GOD
  17-02-2020 1Korinthe 15:33 – moreel en beschaving
  16-02-2020 1Korinthe 15:33 – kwade samensprekingen
  15-02-2020 1Korinthe 15:32 – morgen sterven we…
  13-02-2020 1Korinthe 15:32 – gevecht als tegen wilde dieren
  12-02-2020 1Korinthe 15:30,31 – dagelijks levensgevaar
  11-02-2020 1Korinthe 15:29 – voor doden gedoopt worden
  10-02-2020 1Korinthe 15:28 – GOD alles in allen
  09-02-2020 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
  08-02-2020 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  07-02-2020 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  06-02-2020 1Korinthe 15:28 – ook de Zoon zelf
  05-02-2020 1Korinthe 15:27 – met uitzondering van…
  04-02-2020 Hebreeën 5:11 – veel te zeggen
  02-02-2020 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  31-01-2020 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  30-01-2020 1Korinthe 15:27 – the finishing touch
  29-01-2020 1Korinthe 15:26 – de dood wordt teniet gedaan
  28-01-2020 1Korinthe 15:25 – alle vijanden onder de voeten
  27-01-2020 1Korinthe 15:25 – heersen totdat
  26-01-2020 1Korinthe 15:24 – Christus’ troonsafstand
  25-01-2020 1Korinthe 15:24 – daarna het einde
  24-01-2020 1Korinthe 15:23 – vervolgens (2)
  23-01-2020 1Korinthe 15:23 – vervolgens (1)
  22-01-2020 Johannes 6:13 – twaalf korven over
  21-01-2020 1Korinthe 15:23 – als eersteling Christus
  20-01-2020 1Korinthe 15:23 – ieder in de eigen rangorde
  19-01-2020 1Korinthe 15:22 – nog eens: allen!
  18-01-2020 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
  17-01-2020 1Korinthe 15:22 – allen!
  16-01-2020 1Korinthe 15:21 – entree & exit van de dood
  15-01-2020 1Korinthe 15:20 – de eerstelingsschoof
  14-01-2020 1Korinthe 15:20 – opgewekt… als eersteling
  13-01-2020 1Korinthe 15:20 – maar nu…!
  12-01-2020 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
  11-01-2020 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  09-01-2020 1Korinthe 15:19 – beklagenswaardiger dan alle mensen
  08-01-2020 1Korinthe 15:18 – geen hoop buiten opstanding om
  07-01-2020 1Korinthe 15:16,17 – zinloos en zonde!
  05-01-2020 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  04-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  03-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (2)
  02-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (1)
  01-01-2020 wat gaat 2020 ons brengen?
  31-12-2019 1Korinthe 15:13,14 – zonder inhoud…
  30-12-2019 1Korinthe 15:12 – geen opstanding van doden?
  29-12-2019 1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden
  28-12-2019 1Korinthe 15:11 – de grote overeenkomst
  27-12-2019 1Korinthe 15:10 – niet ik…
  26-12-2019 1Korinthe 15:10 – GODS genade!
  25-12-2019 1Korinthe 15:9,10 – door Gods genade ben ik wat ik ben
  24-12-2019 1Korinthe 15:8 – de ontijdig geborene
  23-12-2019 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
  22-12-2019 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
  21-12-2019 1Korinthe 15:7 – daarna door alle apostelen
  20-12-2019 1Korinthe 15:7 – gezien door Jakob(us)
  19-12-2019 1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
  18-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (3)
  17-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (2)
  16-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (1)
  15-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (2)
  14-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (1)
  13-12-2019 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  12-12-2019 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  11-12-2019 1Korinthe 15:4 – hij werd opgewekt
  10-12-2019 1Korinthe 15:4 – begraven
  09-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  08-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf
  07-12-2019 1Korinthe 15:3 – feiten
  06-12-2019 1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?
  05-12-2019 1Korinthe 15:1 – staan & standvastig
  04-12-2019 1Korinthe 14:39,40 – punt!
  03-12-2019 1Korinthe 14:36-38 – geestelijk of eigenwijs?
  01-12-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (2)
  30-11-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (1)
  29-11-2019 1Korinthe 14:32,33 – wanorde of vrede?
  28-11-2019 1Korinthe 14:29-31 – check, double check
  27-11-2019 1Korinthe 14:27,28 – als zwijgen goud is
  26-11-2019 1Korinthe 14:26 – ieder heeft iets
  25-11-2019 1Korinthe 14:24,25 – onmiskenbaar GODS woord
  24-11-2019 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  23-11-2019 1Korinthe 14:23,24 – wie ontmaskert wie?
  22-11-2019 1Korinthe 14:22 – een teken voor ongelovigen
  21-11-2019 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
  20-11-2019 1Korinthe 14:20 – volwassen worden óf kind blijven?
  19-11-2019 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  18-11-2019 1Korinthe 14:18,19 – vijf of tienduizend woorden?
  17-11-2019 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  16-11-2019 1Korinthe 14:17,18 – waar dank op z’n plaats is
  15-11-2019 1Korinthe 14:16 – zegenen = danken
  14-11-2019 1Korinthe 14:14,15 – verstaan wat je zegt
  13-11-2019 1Korinthe 14:12,13 – ijver zonder verstand?
  12-11-2019 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  10-11-2019 1Korinthe 14:10,11 – verstaanbaarheid vereist
  09-11-2019 1Korinthe 14:8,9 – duidelijke taal a.u.b.
  07-11-2019 1Korinthe 14:7 – woord waar muziek in zit!
  06-11-2019 1Korinthe 14:6 – als spreken brabbelen wordt
  05-11-2019 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  04-11-2019 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  03-11-2019 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  02-11-2019 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar