English blog
Overzicht van Rubrieken
  19-08-2019 1Korinthe 11:10 – volmacht op het hoofd
  18-08-2019 1Korinthe 11:8,9 – volgorde en rangorde
  17-08-2019 1Korinthe 11:7 – de man als Gods beelddrager
  16-08-2019 1Korinthe 11:6 – consequent en inconsequent
  15-08-2019 1Korinthe 11:5 – vrouwen in een mannenrol
  14-08-2019 1Korinthe 11:4 – géén bedekking
  13-08-2019 1Korinthe 11:3 – wat is hoofdschap?
  12-08-2019 1Korinthe 11:3 – de hoofdzaak
  11-08-2019 1Korinthe 11:2 – overleveringen van waarde
  10-08-2019 1Korinthe 11:1 – navolger van Christus, zoals Paulus
  09-08-2019 1Korinthe 10:33 – opdat zij gered worden
  08-08-2019 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  07-08-2019 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  06-08-2019 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  04-08-2019 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  03-08-2019 1Korinthe 10:32 – word geen struikelblok
  02-08-2019 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
  01-08-2019 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
  31-07-2019 1Korinthe 10:30 – dankzeggend zegenen
  30-07-2019 1Korinthe 10:28,29 – vrijheid en (ge)weten
  29-07-2019 1Korinthe 10:27 – onbegrensde ruimte
  28-07-2019 1Korinthe 10:26 – Heer, is dit van U?
  27-07-2019 1Korinthe 10:25,26 – domein van wie?
  26-07-2019 1Korinthe 10:24 – niet ik maar Hij
  25-07-2019 1Korinthe 10:23 – de juiste vraag stellen
  24-07-2019 1Korinthe 10:22 – sterker dan GOD?
  23-07-2019 1Korinthe 10:21 – welke tafel?
  22-07-2019 1Korinthe 10:19,20 – demonen versus de ene GOD
  21-07-2019 1Korinthe 10:18 – deelgenoten van het altaar
  20-07-2019 1Korinthe 10:16,17 – één brood, één lichaam!
  19-07-2019 1Korinthe 10:16 – Lecha’iem!
  18-07-2019 1Korinthe 10:15 – als tot verstandigen
  17-07-2019 1Korinthe 10:14 – wegwezen!
  16-07-2019 1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen
  15-07-2019 1Korinthe 10:12 – staande blijven
  14-07-2019 1Korinthe 10:11 – geschreven tot attendering van ons
  13-07-2019 1Korinthe 10:10 – mort niet
  12-07-2019 1Korinthe 10:9 – de Heer uitproberen
  11-07-2019 Kolosse 3:13 – genade bewijzen!
  10-07-2019 1Korinthe 10:8 – Baäl-Peor
  09-07-2019 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  08-07-2019 1Korinthe 10:7 – feesten in tempels
  07-07-2019 1Korinthe 10:6 – typen van ons geworden
  06-07-2019 1Korinthe 10:5 – neergeveld in de woestijn
  05-07-2019 1Korinthe 10:4 – op deze rots, petra…
  04-07-2019 1Korinthe 10:1-3 – allen!
  03-07-2019 1Korinthe 10:1 – niet onwetend zijn
  02-07-2019 1Korinthe 9:27 – absolute concentratie
  01-07-2019 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  30-06-2019 Kolosse 3:10 – forever young!
  29-06-2019 1Korinthe 9:26 – focus
  28-06-2019 1Korinthe 9:25 – een onvergankelijke lauwerkrans
  27-06-2019 1Korinthe 9:24 – slechts één trofee
  26-06-2019 1Korinthe 9:23 – mede-deelgenoot van het goede bericht
  25-06-2019 1Korinthe 9:22 – voor allen alles
  24-06-2019 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  23-06-2019 1Korinthe 9:21 – wettig van Christus
  22-06-2019 1Korinthe 9:20 – niet ‘onder de wet’ en toch…
  21-06-2019 1Korinthe 9:19 – vrij & slaaf
  20-06-2019 1Korinthe 9:18 – om niet
  19-06-2019 1Korinthe 9:16,17 – last of van harte?
  18-06-2019 1Korinthe 9:15 – geen bedelbrieven
  17-06-2019 1Korinthe 9:13,14 – eten van het heiligdom en het altaar
  16-06-2019 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  15-06-2019 1Korinthe 9:11,12 – gratis!
  14-06-2019 1Korinthe 9:9,10 – het dorsende rund niet muilbanden
  13-06-2019 Numeri 23:19 – nooit spijt
  12-06-2019 1Korinthe 9:6-8 – wie appels vaart, die appels eet
  11-06-2019 1Korinthe 9:3-5 – declareren
  10-06-2019 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-06-2019 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  08-06-2019 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  07-06-2019 1Korinthe 9:2 – bewijs van echtheid
  06-06-2019 1Korinthe 9:1 – was Paulus geen apostel?
  05-06-2019 1Korinthe 8:12,13 – ergernis of verstrikken?
  04-06-2019 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  03-06-2019 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  02-06-2019 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  31-05-2019 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  30-05-2019 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  29-05-2019 Handelingen 20:34 – deze handen…
  28-05-2019 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  27-05-2019 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  26-05-2019 1Korinthe 8:10,11 – omkomen in kennis…
  25-05-2019 1Korinthe 8:8,9 – voeding als struikelblok
  24-05-2019 1Korinthe 8:7 – de gewoonte van de afgod
  23-05-2019 1Korinthe 8:6 – Bron & Kanaal
  22-05-2019 1Korinthe 8:6 – één GOD, de Vader
  21-05-2019 1Korinthe 8:5 – vele ‘goden’ en toch één GOD
  20-05-2019 1Korinthe 8:4 – één of géén GOD
  19-05-2019 1Korinthe 8:2,3 – ware kennis
  18-05-2019 1Korinthe 8:1 – opblazen of opbouwen?
  17-05-2019 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  16-05-2019 1Korinthe 7:40 – geïnspireerd
  15-05-2019 1Korinthe 7:39 – mits in de Heer
  14-05-2019 1Korinthe 7:36-38 – uithuwelijken
  13-05-2019 1Korinthe 7:34, 35 – zonder afleiding
  12-05-2019 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  11-05-2019 1Korinthe 7:32,33 – een blok aan het been
  10-05-2019 1Korinthe 7:30,31 – relativeren
  09-05-2019 1Korinthe 7:29 – getrouwd als niet-getrouwd
  08-05-2019 1Korinthe 7:28 – vrijgezel?
  07-05-2019 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  06-05-2019 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  05-05-2019 Matteüs 27:60 – leven uit de rots!
  04-05-2019 1Korinthe 7:27 – vrijgezel, verloofd, getrouwd
  03-05-2019 1Korinthe 7:26 – de bestaande nood
  02-05-2019 1Korinthe 7:25 – de waarde van Paulus’ mening
  01-05-2019 1Korinthe 7:23 – duur gekocht!
  30-04-2019 1Korinthe 7:22 – slaaf of vrije?
  29-04-2019 1Korinthe 7:20,21 – vechten of accepteren?
  28-04-2019 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  27-04-2019 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  26-04-2019 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  25-04-2019 1Korinthe 7:19 – Gods voorschriften voor nu
  24-04-2019 1Korinthe 7:18 – besnijdenis belangrijk?
  23-04-2019 1Korinthe 7:17 – rust
  22-04-2019 1Korinthe 7:16 – vrede in de praktijk
  20-04-2019 1Korinthe 7:15 – in vrede geroepen
  19-04-2019 1Korinthe 7:14 – heilige huisjes!
  18-04-2019 1Korinthe 7:13,14 – geheiligd
  17-04-2019 1Korinthe 7:12 – trouw
  16-04-2019 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  15-04-2019 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  14-04-2019 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
  12-04-2019 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  11-04-2019 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  09-04-2019 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  08-04-2019 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  07-04-2019 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  06-04-2019 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  05-04-2019 1Korinthe 7:11 – de deur altijd open
  04-04-2019 1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw
  03-04-2019 1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen
  01-04-2019 1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma
  31-03-2019 1Korinthe 7:6 – common sense
  30-03-2019 1Korinthe 7:5 – symfonie
  29-03-2019 1Korinthe 7:3,4 – geven en nemen?
  28-03-2019 1Korinthe 7:1,2 – baat bij celibaat?
  27-03-2019 1Korinthe 6:20 – duur gekocht!
  26-03-2019 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  25-03-2019 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  24-03-2019 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  23-03-2019 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  22-03-2019 1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?
  21-03-2019 1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest
  20-03-2019 1Korinthe 6:16 – die twee…
  18-03-2019 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  17-03-2019 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  16-03-2019 1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?
  15-03-2019 1Korinthe 6:13,14 – het lichaam onbelangrijk?
  14-03-2019 1Korinthe 6:13 – voeding en de buik
  13-03-2019 1Korinthe 6:12 – echte vrijheid
  11-03-2019 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  10-03-2019 Genesis 14:18 – Melchizedek
  09-03-2019 Hosea 3:3 – vele dagen
  08-03-2019 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  07-03-2019 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  06-03-2019 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  05-03-2019 1Korinthe 6:9,10 – koninklijk