English blog
Overzicht van Rubrieken
  27-07-2020 Romeinen 1:21 – God als GOD
  26-07-2020 Romeinen 1:20 – met verstand doorzien
  25-07-2020 Romeinen 1:19 – het gekende van GOD
  24-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid… ten onder houden
  23-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid…
  22-07-2020 Romeinen 1:18 – want toorn van GOD…
  21-07-2020 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  20-07-2020 Romeinen 1:17 – vanuit geloof, tot in geloof
  19-07-2020 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  18-07-2020 Romeinen 1:16 – eerst de Jood
  17-07-2020 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  16-07-2020 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  15-07-2020 Romeinen 1:15 – evangeliseren in Rome
  14-07-2020 Psalm 19:15 – hart en mond
  13-07-2020 1Johannes 4:18 – geen vrees
  12-07-2020 Romeinen 1:14 – een schuldenaar van iedereen
  11-07-2020 Romeinen 1:13 – zoveel te doen!
  10-07-2020 Romeinen 1:11,12 – genade-effect en bevestigd
  09-07-2020 Romeinen 1:9 – een weg gebaand
  08-07-2020 Romeinen 1:8 – jullie geloof verkondigd
  07-07-2020 Romeinen 1:6 – genade en vrede
  06-07-2020 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  05-07-2020 Romeinen 1:6 – geroepen heiligen
  04-07-2020 Romeinen 1:5- gehoorzaamheid van geloof
  03-07-2020 Romeinen 1:5 – genade en apostelschap
  02-07-2020 Romeinen 1:4 – vanuit opstanding van doden
  01-07-2020 Romeinen 1:4 – Zoon van God in kracht
  30-06-2020 Romeinen 1:4 – Jezus’ afkomst
  29-06-2020 Romeinen 1:3 – uit het zaad van David
  28-06-2020 Romeinen 1:3 – aangaande zijn Zoon
  27-06-2020 Romeinen 1:2 – tevoren beloofd
  26-06-2020 Romeinen 1:1 – slaaf van Christus Jezus
  25-06-2020 Romeinen 1:1 – van Saulus naar Paulus
  24-06-2020 Romeinen 1:1 – Saul, Saul….
  23-06-2020 Hebreeën 4:8 – Jozua & Jezus?
  22-06-2020 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  21-06-2020 1Korinthe 16:23,24 – genade als sluitstuk
  20-06-2020 1Korinthe 16:22,23 – anathema, maranatha
  19-06-2020 1Korinthe 16:21 – een eigenhandige groet
  18-06-2020 Spreuken 12:25 – een goed woord
  17-06-2020 1Korinthe 16:19,20 – de hartelijke groeten!
  16-06-2020 1Korinthe 16:17,18 – zich verheugen in de ontmoeting
  15-06-2020 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  14-06-2020 1Korinthe 16:16 – eerstelingen & oudsten
  13-06-2020 1Korinthe 16:15 – eersteling van Achaje
  12-06-2020 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-06-2020 1Korinthe 16:14 – échte liefde
  10-06-2020 1Korinthe 16:13 – vaststaand, mannelijk en ferm
  09-06-2020 1Korinthe 16:12 – vrijheid blijheid
  08-06-2020 Titus 2:11 – alle mensen!
  06-06-2020 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  05-06-2020 Exodus 28:35 – klinkend goud
  04-06-2020 Job 2:10 – het kwade van God?
  03-06-2020 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  02-06-2020 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  01-06-2020 1Korinthe 16:10,11 – wat werkelijk telt
  31-05-2020 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  30-05-2020 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  29-05-2020 Openbaring 1:10 – tijdreis
  28-05-2020 1Korinthe 16:8,9 – een geopende deur
  27-05-2020 1Korinthe 16:5-7 – Paulus ziet uit naar ontmoeting
  26-05-2020 1Korinthe 16:3,4 – de genade naar Jeruzalem
  25-05-2020 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  24-05-2020 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
  23-05-2020 Filippi 3:1 – verheug je!
  22-05-2020 1Korinthe 16:2 – meer dan geld
  21-05-2020 Handelingen 1:12 – een sabbatsreis
  20-05-2020 1Korinthe 16:2 – overvloedig
  19-05-2020 1Korinthe 16:1 – inzameling voor de heiligen
  18-05-2020 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  17-05-2020 Job 31:4 – God telt
  16-05-2020 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  15-05-2020 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
  14-05-2020 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  12-05-2020 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
  11-05-2020 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
  10-05-2020 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  09-05-2020 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  08-05-2020 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
  07-05-2020 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  06-05-2020 Spreuken 20:12 – oor en oog
  05-05-2020 Johannes 8:32 – waarheid maakt vrij
  04-05-2020 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
  03-05-2020 Romeinen 9:11 – nine eleven
  02-05-2020 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
  01-05-2020 Handelingen 20:35 – gelukkiger
  30-04-2020 Handelingen 4:12 – geen andere naam
  29-04-2020 1Johannes 3:8 – zondigt vanaf het begin
  28-04-2020 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
  27-04-2020 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  26-04-2020 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
  25-04-2020 2Korinthe 4:4 – ikoon van God
  24-04-2020 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
  23-04-2020 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  22-04-2020 Amos 5:19 – als veiligheid een illusie is
  21-04-2020 Spreuken 15:15 – altijd feest!
  20-04-2020 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
  19-04-2020 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  18-04-2020 Johannes 6:66 – niet populair
  16-04-2020 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
  15-04-2020 2Timotheüs 2:21 – distancing
  14-04-2020 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  13-04-2020 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  12-04-2020 Openbaring 5:6 – stáánde als geslacht
  11-04-2020 Leviticus 23:10,11 – 17 Nisan
  10-04-2020 Matteüs 28:1 – 16 Nisan
  09-04-2020 Leviticus 23:6 – 15 Nisan
  08-04-2020 Leviticus 23:5 – 14 Nisan
  07-04-2020 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
  06-04-2020 Romeinen 3:23,24 – allen!
  05-04-2020 Handelingen 20:9 – Eutychus
  04-04-2020 Ruth 3:18 – ware rust!
  03-04-2020 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
  02-04-2020 1Korinthe 15:58 – het werk van de Heer
  01-04-2020 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  31-03-2020 1Korinthe 15:58 – standvastig & onverzettelijk
  30-03-2020 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  29-03-2020 1Korinthe 15:56 – de kracht van de zonde is de wet
  28-03-2020 Lucas 11:2 – onze Vader…
  27-03-2020 1Korinthe 15:55,56 – de angel van de dood
  26-03-2020 1Korinthe 15:54 – de dood verzwolgen in de overwinning!
  25-03-2020 Job 42:2 – Hij vermag alles
  24-03-2020 1Korinthe 15:53,54 – als dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet
  22-03-2020 Matteüs 14:30 – vrees versus geloof
  21-03-2020 1Korinthe 15:52 – de laatste bazuin
  20-03-2020 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  19-03-2020 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  18-03-2020 Spreuken 29:25 – immuun voor vrees
  17-03-2020 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  16-03-2020 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  15-03-2020 Filippi 4:7 – als in een vesting
  14-03-2020 1Korinthe 15:52 – in een ondeelbaar ogenblik
  13-03-2020 1Korinthe 15:51 – niet allen zullen ontslapen
  12-03-2020 1Korinthe 15:50 – geen vlees en bloed
  11-03-2020 1Korinthe 15:48,49 – stoffelijken & hemelsen
  10-03-2020 1Korinthe 15:47 – aards versus hemels
  09-03-2020 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  07-03-2020 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
  06-03-2020 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse, daarna het geestelijke
  05-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levendmakende geest!
  04-03-2020 1Korinthe 15:45 – de laatste Adam
  03-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levende ziel
  02-03-2020 1Korinthe 15:44 – een pneumatisch lichaam
  01-03-2020 1Korinthe 15:44 – een ziels lichaam
  29-02-2020 1Korinthe 15:43 – zwakheid versus kracht
  27-02-2020 1Korinthe 15:43 – oneer versus heerlijkheid
  26-02-2020 1Korinthe 15:42 – vergankelijkheid versus onvergankelijkheid
  25-02-2020 1Korinthe 15:41 – verschil in heerlijkheid
  24-02-2020 1Korinthe 15:40 – aardse en hemelse lichamen
  23-02-2020 1Korinthe 15:39 – mensen, vogels en vissen
  22-02-2020 1Korinthe 15:38 – GOD geeft er een lichaam aan
  21-02-2020 1Korinthe 15:37 – zaaien & begraven
  20-02-2020 1Korinthe 15:36 – zonder dood geen opstanding
  19-02-2020 1Korinthe 15:35 – hoe worden doden opgewekt?
  18-02-2020 1Korinthe 15:34 – kennis van GOD
  17-02-2020 1Korinthe 15:33 – moreel en beschaving
  16-02-2020 1Korinthe 15:33 – kwade samensprekingen
  15-02-2020 1Korinthe 15:32 – morgen sterven we…
  13-02-2020 1Korinthe 15:32 – gevecht als tegen wilde dieren
  12-02-2020 1Korinthe 15:30,31 – dagelijks levensgevaar