English blog
Overzicht van Rubrieken
  05-05-2018 Efeze 3:7 – door het goede bericht
  04-05-2018 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  03-05-2018 Efeze 3:6 – mede-leden
  02-05-2018 Efeze 3:6 – mede-lotbezitters
  01-05-2018 Efeze 3:5 – het geheim onthuld
  30-04-2018 Efeze 3:4 – het geheim van de Christus
  29-04-2018 Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld
  28-04-2018 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
  27-04-2018 Efeze 3:2 – breaking!
  26-04-2018 Efeze 3:1 – gevangene van Christus Jezus
  25-04-2018 Lucas 19:8 – Zacheüs
  24-04-2018 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  23-04-2018 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
  22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
  21-04-2018 Romeinen 6:14 – niet onder wet
  20-04-2018 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
  18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
  17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
  16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  14-04-2018 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
  12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
  11-04-2018 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  10-04-2018 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  09-04-2018 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
  08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
  07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
  06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
  05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
  04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
  03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
  02-04-2018 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
  01-04-2018 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
  30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
  29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
  28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
  27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
  26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
  25-03-2018 Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!
  24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
  23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
  21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
  19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
  17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
  16-03-2018 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
  15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
  14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
  12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
  11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
  10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
  09-03-2018 Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze
  08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
  06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
  05-03-2018 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
  04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
  02-03-2018 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
  01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  28-02-2018 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  27-02-2018 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  26-02-2018 Job 31:4 – God telt
  25-02-2018 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
  23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
  21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
  20-02-2018 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
  19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
  18-02-2018 Judas:25 – mono theo
  17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
  16-02-2018 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
  14-02-2018 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  13-02-2018 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  12-02-2018 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
  09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
  07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
  06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
  04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
  02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
  01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
  30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
  29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
  28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
  27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
  26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
  24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
  23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
  21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
  20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
  19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
  18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
  17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
  16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
  15-01-2018 Titus 3:2 – bescheiden
  14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
  13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
  12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
  09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
  08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
  07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
  06-01-2018 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
  04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
  03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
  02-01-2018 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  01-01-2018 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  31-12-2017 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  30-12-2017 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
  29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
  28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
  25-12-2017 Titus 2:11 – alle mensen!
  24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
  23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
  22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
  21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
  20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
  19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
  18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
  17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
  16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
  14-12-2017 Titus 1:16 – GOD kennen
  13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
  12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  11-12-2017 Openbaring 1:10 – tijdreis
  09-12-2017 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  07-12-2017 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
  05-12-2017 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
  03-12-2017 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  30-11-2017 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  29-11-2017 1Korinthe 15:58 – onverzettelijk
  28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
  27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
  26-11-2017 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  25-11-2017 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  24-11-2017 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
  22-11-2017 Numeri 23:19 – nooit spijt
  21-11-2017 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie