English blog
Overzicht van Rubrieken
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
  06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
  05-03-2018 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
  04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
  02-03-2018 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
  01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  28-02-2018 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  27-02-2018 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  26-02-2018 Job 31:4 – God telt
  25-02-2018 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
  23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
  21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
  20-02-2018 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
  19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
  18-02-2018 Judas:25 – mono theo
  17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
  16-02-2018 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
  14-02-2018 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  13-02-2018 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  12-02-2018 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
  09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
  07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
  06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
  04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
  02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
  01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
  30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
  29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
  28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
  27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
  26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
  24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
  23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
  21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
  20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
  19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
  18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
  17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
  16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
  15-01-2018 Titus 3:2 – bescheiden
  14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
  13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
  12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
  09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
  08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
  07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
  06-01-2018 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
  04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
  03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
  02-01-2018 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  01-01-2018 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  31-12-2017 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  30-12-2017 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
  29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
  28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
  25-12-2017 Titus 2:11 – alle mensen!
  24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
  23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
  22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
  21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
  20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
  19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
  18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
  17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
  16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
  15-12-2017 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  14-12-2017 Titus 1:16 – GOD kennen
  13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
  12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  11-12-2017 Openbaring 1:10 – tijdreis
  09-12-2017 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  07-12-2017 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
  05-12-2017 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
  03-12-2017 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  30-11-2017 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  29-11-2017 1Korinthe 15:58 – onverzettelijk
  28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
  27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
  26-11-2017 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  25-11-2017 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  24-11-2017 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
  22-11-2017 Numeri 23:19 – nooit spijt
  21-11-2017 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  20-11-2017 Handelingen 20:34 – deze handen…
  19-11-2017 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
  17-11-2017 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
  16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
  15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
  12-11-2017 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  11-11-2017 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  10-11-2017 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  08-11-2017 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  07-11-2017 Openbaring 12:12 – eerst in de hemel
  05-11-2017 Prediker 3:14- al wat God doet
  04-11-2017 Lucas 11:2 – onze Vader…
  03-11-2017 Handelingen 25:11 – doodstraf?
  02-11-2017 Lucas 23:43 – vandaag!
  01-11-2017 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  31-10-2017 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
  30-10-2017 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  29-10-2017 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  28-10-2017 Kolosse 2:20 – in de wereld?
  27-10-2017 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  26-10-2017 Johannes 9:35 – buiten zicht
  25-10-2017 Handelingen 15:12 – wake-up call
  24-10-2017 Handelingen 27:21 – ultimatum verstreken (2)
  23-10-2017 Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken
  22-10-2017 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  21-10-2017 1Korinthe 11:1 – navolger zoals Paulus
  20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
  19-10-2017 Filippi 4:7 – als in een vesting
  18-10-2017 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  17-10-2017 1Korinthe 10:25 – domein van wie?
  16-10-2017 Exodus 29:19 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
  15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  14-10-2017 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  13-10-2017 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
  12-10-2017 Romeinen 9:20 – boetseersel
  11-10-2017 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  09-10-2017 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  08-10-2017 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
  06-10-2017 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  05-10-2017 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  03-10-2017 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
  01-10-2017 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  29-09-2017 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
  25-09-2017 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  21-09-2017 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
  19-09-2017 Romeinen 1:21 – (on)intelligent hart?
  18-09-2017 Romeinen 1:21 – God als GOD
  17-09-2017 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…