English blog
Overzicht van Rubrieken
  05-07-2018 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  04-07-2018 Romeinen 9:11 – nine eleven
  03-07-2018 Ruth 3:18 – ware rust!
  02-07-2018 1Johannes 4:18 – geen vrees
  01-07-2018 Efeze 4:15 – waarheid in liefde
  30-06-2018 Efeze 4:14 – de methodiek van de dwaling
  29-06-2018 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  28-06-2018 Efeze 4:14 – geen onmondigen meer
  27-06-2018 Efeze 4:13 – een volwassen man
  26-06-2018 Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed
  25-06-2018 Efeze 4:13 – het besef van de Zoon van God
  24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
  23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
  22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
  21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
  20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
  19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
  18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid
  17-06-2018 Efeze 4:6 – één God en Vader
  16-06-2018 Efeze 4:6 – één GOD
  15-06-2018 Efeze 4:5 – één doop
  14-06-2018 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
  13-06-2018 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
  12-06-2018 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
  11-06-2018 Efeze 4:2 – nederigheid en bescheidenheid
  10-06-2018 Efeze 4:1 – een waardige wandel!
  09-06-2018 Efeze 3:21 – alles overtreffend!
  08-06-2018 Efeze 3:21 – de aeon der aeonen
  07-06-2018 Efeze 3:20 – superlatieven
  06-06-2018 Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God
  05-06-2018 Efeze 3:19 – de liefde van Christus
  04-06-2018 Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte
  03-06-2018 Efeze 3:18 – in staat zijn te vatten…
  02-06-2018 Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd
  01-06-2018 Efeze 3:16 – naar de rijkdom van zijn heerlijkheid
  31-05-2018 Efeze 3:15 – vaderschap
  30-05-2018 Efeze 3:14 – gebogen knieën
  29-05-2018 Exodus 28:35 – klinkend goud
  28-05-2018 Johannes 1:31 – in water dopende
  27-05-2018 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
  26-05-2018 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
  25-05-2018 2Timotheüs 2:22 – jaag na
  24-05-2018 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
  22-05-2018 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
  21-05-2018 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
  20-05-2018 Efeze 3:12 – door zijn geloof
  19-05-2018 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  18-05-2018 Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God
  17-05-2018 Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen
  16-05-2018 Efeze 3:9 – het beheer van het geheim
  15-05-2018 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
  14-05-2018 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  13-05-2018 Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
  12-05-2018 man redt miljoenen met zijn bloed
  11-05-2018 Efeze 3:8 – evangeliseren
  10-05-2018 Efeze 3:8 – aan mij, de allergeringste
  09-05-2018 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  08-05-2018 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  07-05-2018 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
  06-05-2018 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
  05-05-2018 Efeze 3:7 – door het goede bericht
  04-05-2018 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  03-05-2018 Efeze 3:6 – mede-leden
  02-05-2018 Efeze 3:6 – mede-lotbezitters
  01-05-2018 Efeze 3:5 – het geheim onthuld
  30-04-2018 Efeze 3:4 – het geheim van de Christus
  29-04-2018 Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld
  28-04-2018 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
  27-04-2018 Efeze 3:2 – breaking!
  26-04-2018 Efeze 3:1 – gevangene van Christus Jezus
  25-04-2018 Lucas 19:8 – Zacheüs
  24-04-2018 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  23-04-2018 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
  22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
  21-04-2018 Romeinen 6:14 – niet onder wet
  20-04-2018 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
  18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
  17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
  16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  14-04-2018 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
  12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
  11-04-2018 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  10-04-2018 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  09-04-2018 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
  08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
  07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
  06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
  05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
  04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
  03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
  01-04-2018 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
  30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
  29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
  28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
  27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
  26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
  25-03-2018 Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!
  24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
  23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
  21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
  19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
  17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
  16-03-2018 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
  15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
  14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
  12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
  11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
  10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
  09-03-2018 Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze
  08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
  06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
  05-03-2018 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
  04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
  02-03-2018 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
  01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  28-02-2018 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  27-02-2018 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  26-02-2018 Job 31:4 – God telt
  25-02-2018 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
  23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
  21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
  20-02-2018 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
  19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
  18-02-2018 Judas:25 – mono theo
  17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
  15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
  14-02-2018 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  13-02-2018 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  12-02-2018 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
  09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
  07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
  06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
  04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
  02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
  01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
  30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
  29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
  28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
  27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
  26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
  24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid