GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:10,11 – wat werkelijk telt

01-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

10 Wanneer Timotheus komt, kijkt dan uit dat hij zonder vrees naar jullie toe wordt, want hij werkt het werk van de Heer, zoals ook ik. 11 Niemand zou hem minachten maar zend hem voort in vrede, opdat hij naar mij toe zou komen, want ik wacht op hem met de broeders.

Terwijl Paulus tot Pinksteren in Efeze zou blijven (:8), had hij Timotheüs vooruit gezonden (4:17) om via Macedonië naar Korinthe te gaan (Hand.19:22). Naar verwachting zou de brief eerder dan Timotheüs in Korinthe aankomen en vandaar dat Paulus instructies geeft hoe men Timotheüs zou ontvangen.

Toen een jaar of drie vóór het schrijven van deze brief, de ekklesia in Korinthe ontstond was de jongere Timotheüs daar direct bij betrokken (Hand.18:5). Men kende hem daar dus goed, hoewel Paulus de prediking voor zijn rekening nam. Nu Timotheus eerst alleen (dus zonder Paulus), Korinthe zou bezoeken, was dat ongetwijfeld heel spannend voor hem. Vandaar dat Paulus de Korinthiërs op ’t hart bindt hem met hoogachting te ontvangen. Alsof het Paulus zelf was. Timotheüs deed immers net als Paulus het werk van de Heer. Hij gaf het woord van GOD volstrekt betrouwbaar door, en dat is wat telt. Niet de jaren in leeftijd.

Delen: