English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

zondag 6 december, 16.30 uur
Urk – Bijbelstudie
thema: waarheid & leugen

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 5 december

Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie

Indien jullie blijven in het geloof, gefundeerd en standvastig en niet afgebracht worden van de hoop van het Evangelie…

Het Evangelie betekent: Goed Bericht. Het is een mededeling met een Goddelijke afzender. Het vraagt niets van de mens om te doen. Het is geen verzameling commando’s die opgevolgd moeten worden. Je hebt er geen hogere wiskunde voor nodig om te kunnen begrijpen. Nee, het is precies wat het woord zegt dat het is: een Goed Bericht!

Het is een Goed Bericht omdat het spreekt van een glorieuze hoop. Daarover had Paulus een paar verzen eerder (:20) geschreven. God gaat heel de wereld met zich verzoenen. Hoe vijandig of vervreemd een schepsel ook is, Gods liefde, bewezen “door het bloed van het kruis”, zal iedereen met Zich verzoenen.

“De hoop van het Evangelie” is alomvattend. Waar Paulus op hamert is dat we ons niet van deze “hoop van het Evangelie” zouden laten afbrengen. Bepaald geen overbodige waarschuwing. Want dat is precies wat vroeg in de kerkgeschiedenis zou plaatsvinden. “De hoop van het Evangelie” werd verklaard tot een ‘ketterij van alverzoening’. Maar Paulus zegt: blijf er in staan. Gefundeerd en standvastig. Vertel het maar. Want iedereen moet weten hoe groot Gods liefde is!

Delen: