English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 21 juli
Den Haag
thema: nog niet bekend

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 19 juli

1Korinthe 10:16 – Lecha’iem!

De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, is die geen gemeenschap van het bloed van Christus?

Dit is de eerste uitdrukkelijke verwijzing in de brief naar de gezamenlijke maaltijden. In het vervolg zal dat nog veel uitgebreider aan de orde komen. Het drinken uit de beker tijdens de maaltijden had een bijzondere betekenis. Want men dacht daarbij terug aan de nacht dat de Heer werd overgeleverd (11:23) en het Pascha vierde met de zijnen.

Uiteraard vierden de Korinthiërs geen Pascha; velen van hen waren immers geen Israëlieten en hadden daar dus part noch deel aan (Ex.12:48). Maar men dacht terug aan die Pascha-maaltijd omdat de Heer toen een bijzondere betekenis had gegeven aan de drinkbeker (11:25). Ook voor de Korinthiërs was de brinkbeker die bij hen rondging, een “drinkbeker van de zegening”. Men zegende de beker door GOD ervoor te danken (vergl. Mar.6:41 en Joh.6:11). Dankzeggend zegenen!

De wijn in de beker is een type van het bloed van Christus. Niet slechts van het bloed van Jezus die stierf op Golgotha. Maar het bloed van hem die stierf om te worden opgewekt! Zó werd hij de Christus (Hand.2:36). De wijn spreekt van de overwinning op de dood. Lechaim – op het Leven!

Delen: