English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 18 november
10.00 uur – jongerendienst EH-Rotterdam
thema: wat zeg je tegen ‘buitenstaanders’? 


zondag 18 november
16.30 uur – Urk
thema: ‘verloren gaan’, dat is dat?

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 16 november

1Korinthe 2:8 – als men dát had geweten!

… wij spreken Gods wijsheid, in verborgenheid die verhuld is (…) die geen van de oversten van deze aeon heeft geweten, want indien zij van haar wisten hadden ze nooit de Heer der heerlijkheid gekruisigd.

Het kruis was de grote nederlaag van GODS Zoon. Althans, dat was wat de wereld meende. In werkelijkheid was het GODS wijsheid dat de wereld in háár wijsheid, Hem niet zou kennen (1:21). Want GOD verkiest te redden door de dwaasheid van het woord van het kruis (1:18). Het is achter en na het kruis, dat GODS kracht en wijsheid verborgen ligt (1:24).

GODS kracht werd gedemonstreerd in de opstanding van Christus (2Kor.13:4). “De oversten van deze aeon” hadden de zware steen voor het graf verzegeld. Dat bezegelde hun overwinning. Het verbreken van dit zegel, zou onverbiddelijk op straffe van de dood zijn. Maar juist GODS wijsheid verbrak het zegel op de derde dag en overwon daardoor juist de dood! Is dat niet geestig?

Van deze Goddelijke ‘truc’ hebben “de oversten van deze aeon”, inclusief al de machten die achter de schermen opereren (Ef.2:2; 6:12), nooit geweten. Zouden ze het wel hebben geweten, dan hadden ze hem die inmiddels “de Heer der heerlijkheid” is, niet hebben gekruisigd. Wie het laatst lacht…

Delen: