English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 18 oktober
20.00 uur – Bodegraven
thema: Johannes (vanaf 12:19)


zondag 21 oktober
10.00 uur – Nieuw Buinen
thema: –


zondag 21 oktober
16.30 uur – Urk
thema – vleselijk & geestelijk

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 17 oktober

1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit

… genade is met jullie en vrede van God afkomstig, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Paulus begint zijn brieven altijd met deze groet. En omdat we dit  zo vaak lezen, lezen we er gemakkelijk overheen. Terwijl de frequentie van deze mededeling ons juist bedoelt te bepalen bij het grote belang ervan. De woorden zijn zoveel meer dan een formaliteit. De aanhef is trouwens geen wens maar een simpele mededeling: genade is met jullie.

Deze brief is in de eerste plaats gericht aan Korinthe waar in de praktijk veel ongein (lett. on-genade) en onvrede te beleven viel. Maar ook hier demonstreert Paulus, dat niet onze praktijk maar de belofte van God en van de Heer Jezus Christus bepalend is. Door zijn brief op deze wijze aan te vangen, corrigeert Paulus meteen al het ‘vleselijke’ denken van de Korinthiërs. Zij waren gericht op wat de zintuigen aanspreekt en op wat bij de mens aanzien heeft. Maar dat is een valse start. Om genade (=vreugde om niet) en echte vrede te beleven, moet je bij GOD onze Vader zijn. En bij de Heer Jezus Christus. Door te luisteren naar hun levend woord, valt genade zowel als vrede, je gegarandeerd ten deel!

Delen: