English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

De GoedBericht-conferentie van zaterdag 16 maart 2019 ligt inmiddels weer achter ons. Voor velen wederom een belevenis! Met ongeveer honderd man waren we in het Bilderberg-hotel in Garderen bijeen rondom “het Goede Bericht”. Om onderwezen te worden maar ook om elkaar te ontmoeten. De vier toespraken die waren te beluisteren staan inmiddels online, inclusief de YouTube-video’s.


donderdag 21 maart
Katwijk
aanvang: 20.00 uur
thema: Lucas (vanaf 2:39)
de twaalfjarige Jezus in de tempel

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 21 maart

1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest

Want er staat nadrukkelijk: die twee zullen tot één vlees zijn. Die echter deel heeft aan de Heer, die is één geest [met Hem].

Paulus vergelijkt hier twee zaken in zowel hun overeenkomst als in hun contrast. De getrouwde man en vrouw zijn met elkaar één vlees. Een lichamelijke eenheid die tot uitdrukking komt in de seksuele gemeenschap maar ook in wat deze gemeenschap in potentie voortbrengt: een kind. Een kind is immers de vrucht van een lichamelijke samensmelting tussen man en vrouw.

De eenheid van een man en zijn vrouw is vleselijk van aard. Zij worden lichamelijk één – en dat is vleselijk. Maar Paulus brengt dit in contrast met een andere eenheid die eveneens lichamelijk is, maar toch geestelijk is. Elke gelovige vormt een geestelijke eenheid met zijn Heer. Zoals God Christus ziet, zo rekent Hij mij. Hij stierf en ik stierf met hem. Hij werd opgewekt en ik met hem. Hij is gezeten in de hemel en ik met hem. Enzovoort.

Dat is een geestelijke eenheid, niet vleselijk. Maar wel degelijk ook lichamelijk! Want, zo schrijft Paulus in 1Kor.12:13: “in één geest werden wij gedoopt tot in één lichaam“. Dat is het lichaam van Christus!

Delen: