English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

Vanaf 7 juni hopen we te Urk de GB-samenkomsten weer te hervatten. De nog steeds opgelegde beperkingen maken dat in Zoetermeer en elders helaas onmogelijk.

Natuurlijk hopen we dat we in dit land gauw onze vrijheid weer terugkrijgen. Zodat we elkaar weer normaal (zoals vroeger, wel te verstaan) kunnen begroeten en samenzijn!

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 3 juni

Psalm 115:17 – niet de doden loven God

Niet de doden zullen JAHWEH loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald…

Dood is in de Bijbel geen andere vorm van leven maar het tegenovergestelde van leven. Wie dood is, weet niets, voelt niets, doet niets, kan niets en zegt niets (Pred.9:10). De doden juichen dus ook niet voor Gods troon. De Bijbel kent geen vage ‘onsterfelijke ziel’ die voortleeft na het sterven. Doden zijn zich van niets bewust. Zij rusten als slapende mensen in het graf.

In een religieuze setting is het standaard om te troosten met de ontkenning van de dood. De overledene zou niet écht dood zou zijn maar anders en elders voortleven. Maar de Schrift leert geen ontkenning van maar overwinning op de dood. Dat is iets totaal anders. Het betekent dat de doden zullen worden levend gemaakt. Opstanding! De doden zullen als uit de slaap worden gewekt om op te staan (Joh.11:11).

Alle hoop is gevestigd op de levende God die doden levend maakt. De opstanding van Christus is daarbij het grote prototype van heel de mensheid. Want zoals ooit de eersteling Christus werd levend gemaakt, zo zal ieder mensenkind hem daarin volgen. Ieder in zijn eigen rangorde. Wat een garantie!

Delen: