English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

zondag 1 augustus,
Urk
aanvang: 16.30 uur
thema: in de gestalte Gods zijnde
meer info >>


Bij Evangelieomniet.nl is de lezing ‘geschikt voor in huis’ (lezing uit 2012) als bookazine uitgegeven. Daar kan dit gratis worden gedownload, online gelezen of (op papier) worden besteld. HIER de link.

Prikbord

zondag 1 augustus,
Urk
aanvang: 16.30 uur
thema: in de gestalte Gods zijnde
meer info >>


Bij Evangelieomniet.nl is de lezing ‘geschikt voor in huis’ (lezing uit 2012) als bookazine uitgegeven. Daar kan dit gratis worden gedownload, online gelezen of (op papier) worden besteld. HIER de link.

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 30 juli

Romeinen 10:6,7 – niet moeilijk of ver weg

…  je zou in je hart niet spreken: wie zal omhoog gaan tot in de hemel?, dat is : Christus te doen afdalen. 7 Of: wie zal afdalen tot in de afgrond?, dat is: Christus vanuit de doden omhoog te doen komen.

Paulus citeert hier vrij uit Deuteronomium 30:12,13. Bij monde van Mozes laat God aan Israël weten dat wanneer het eenmaal bekeerd zal zijn, men dan ook “het boek van de torah” zal verstaan (30:10). En dat gebod blijkt dan niet moeilijk of ver weg te zijn (30:11).

Wat in Deuteronomium 30 “het gebod” heet, vat Paulus in zijn uitleg op als Christus. Dat zijn geen twee verschillende zaken, het is één. Christus is immers het doeleinde en de inhoud van de wet (Rom.10:4). En hij is niet ver weg. Christus hoeft niet uit de hemel gehaald te worden.

En men hoeft evenmin in de afgrond neer te dalen. Terwijl Deuteronomium 30 de indruk geeft dat het gaat over de overkant van de zee (=horizontaal), vat Paulus het hier op als de onderkant van de zee (=vertikaal). Niet de mens hoeft Christus uit de afgrond te doen opkomen, want God heeft hem immers uit de doden opgewekt. Het woord van de wet wordt door God zelf vervuld. Moeilijker is het niet!

Delen: