English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 24 september

Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…

Zie, jullie huis wordt aan jullie verwoest overgelaten. Want Ik zeg jullie, jullie zullen Mij van nu aan niet meer zien, totdat jullie zeggen: Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer.

Het is een paar dagen voordat Jezus zou worden overgeleverd om te worden gekruisigd. Zojuist had Jezus in Jeruzalem een striemende rede gehouden tegen de godsdienstige leidslieden. Een zevenvoudig ‘wee’ had geklonken in woorden die bepaald niet diplomatiek klonken. En dan jammert hij: “Jeruzalem, Jeruzalem (…) hoe dikwijls heb Ik jouw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en jullie hebben niet gewild.”

Hoe aangrijpend is het moment dat Jezus afscheid neemt van Jeruzalem. Hij kondigt de verwoesting van de tempel aan en met die woorden sluit hij zijn laatste publieke optreden af. Men zou Hem niet meer zien… “totdat”! Waarmee gezegd is dat het afscheid niet definitief is. De onwil van de mens heeft nooit het laatste woord. Want Jeruzalem zal hem ooit wéér begroeten. Dan zal hij worden verwelkomd als degene die komt in de naam van de Heer! En hij zal zich weer laten zien! Dán, bij die gelegenheid, niet eerder. Maar wat een grootse dag zal dat zijn!

Delen: