English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

Vorig jaar vroeg ik al eens aandacht voor het getuigenis van Geert-Jan van der Molen. Hij wees me er op dat er nu ook een interview met hem staat op CIP. Een uitgebreidere versie hiervan is zien in deze video.


zondag 16 augustus, Rotterdam EH
aanvang: 10.00 uur
thema: negatieve dingen, wat doe je daarmee?
geef je a.u.b. even op via onderstaande link:


Vanwege de corona-maatregelen is het 2B-Home partycentrum in Zoetermeer (waar we vele jaren GB-samenkomsten hebben gehouden), helaas genoodzaakt om per 1 oktober te sluiten. Dat is triest voor hen, maar het betekent ook voor GB dat op tamelijk korte termijn een ander (betaalbaar) onderkomen dient te worden gevonden. Ergens in de omgeving van Leiden/ Zoetermeer. Mocht u of jij een tip hebben, laat het me a.u.b. even weten.

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 13 augustus

Romeinen 1:28 – verwerpelijk

En zoals zij het verwerpelijk achten God in erkenning te hebben, heeft Hij hen overgeleverd tot in verwerpelijk denken om te doen wat niet behoort…

Uitvoerig heeft Paulus inmiddels de dwaling van de mensheid aangetoond dat zij GOD niet (h)erkent in zijn schepping. Men wil het niet weten, men keurt het af, hoezeer de logica ook tot dit besef dwingt. Maar men houdt deze waarheid in onrechtvaardigheid ten onder, zodat men leugen prefereert boven waarheid. Maar het is een fatale dwaling, want het leidt tot “verwerpelijk denken”. Let op Paulus’ woordspeling: de wereld acht het verwerpelijk GOD te erkennen en dat leidt tot verwerpelijk denken.

Voor de derde keer (na vers 24 en 26) lezen we dat GOD de mensheid heeft overgeleverd (niet aan, maar) in verwerpelijk denken. Dat wil zeggen: men heeft de verkeerde afslag genomen in het denken en GOD houdt dat niet tegen. Het is dus geen actieve straf maar een passieve loslating (‘ga je gang dan maar’). “Verwerpelijk denken” betekent: redeneringen lopen dood en het wordt duister in het onverstandig hart (:21). Ook leidt het tot ontspoord handelen: dingen doen die niet betamen. Maar positief is het ook waar: erkenning van GOD is een kompas voor het handelen.

Delen: