English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 18 april
Rotterdam (geb. ‘de Aker’)
aanvang: 20.00 uur
thema: het boek ‘de Openbaring’ (vanaf 3:7)


GB-WEEKEND IN MAARN 2019
vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei
thema: samen met Christus
overnachtingen op het terrein zijn volgeboekt 
 

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 18 april

1Korinthe 7:13,14 – geheiligd

En indien een vrouw een ongelovige man heeft en deze bewilligt erin met haar te huizen, laat zij de man dan niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige vrouw in de broeder.

Wat Paulus schreef over de man die zijn ongelovige vrouw niet zou verlaten, geldt natuurlijk net zo goed voor de vrouw die een ongelovige man heeft. Zeker, het kan enorme schuren wanneer in een relatie het allerbelangrijkste van het leven niet gedeeld kan worden. Maar dat is voor een gelovige nooit een reden om de huwelijksverbintenis daarom te beëindigen.

Een gelovige wordt niet ontheiligd door zijn ongelovige huwelijkspartner. Nee, het is precies omgekeerd: de ongelovige partner is geheiligd door de gelovige partner. Dat is geen  taak die op de gelovige rust. Nee, het is een gegeven feit waar men GOD dagelijks voor kan danken!

Geheiligd wil zeggen: apart gezet. Ook al is de echtgenoot ongelovig, hij is in een bijzondere positie gesteld. Want hij bevindt zich in een huis waar GODS Goede Bericht klinkt. De levende GOD is ook zijn of haar Redder, of hij het nu gelooft of niet. Dat fundament is niet stuk te krijgen!

Delen: