English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 19 mei in Den Haag
aanvang 10.00 uur
thema: door een dwáás woord


GB-WEEKEND IN MAARN 2019
vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei
thema: samen met Christus
Wie gebruik wil maken van de maaltijden in het centrum te Maarn, dient dit uiterlijk zondag 19 mei op te geven.
Door een afmelding is er plotseling één huisje op het terrein vrijgekomen. Iemand interesse? Mail info@goedbericht.nl
 

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 19 mei

1Korinthe 8:2,3 – ware kennis

Indien iemand meent iets te weten, dan weet hij hij nog niet zoals men moet weten. Maar indien iemand de God liefheeft, dan is hij door Hem gekend.

De waarde van kennis wordt door Paulus zeker niet gebagatelliseerd. Hoe vaak deed Paulus al geen beroep op de kennis van de Korinthiërs?  “Weten jullie niet dat…?”. Maar ware wetenschap is wel altijd bescheiden. Het maakt je namelijk óók bewust van wat je allemaal nog niet weet. Dat maakt ook nieuwsgierig. Deze houding is het tegenovergestelde van de arrogantie waarbij de eigen kennis wordt opgeblazen en wordt afgezet tegen de onkunde van anderen.

Een ander kenmerk van ware kennis is dat het de ene GOD doet liefhebben. Het woord ‘kennen’ betekent in de Schrift dan ook ‘gemeenschap’. “Adam (be)kende zijn vrouw en zij werd zwanger”. Ware kennis is nooit louter intellectueel, het is liefde, bovenal voor GOD.

De zin in vers 3 heeft een merkwaardige wending. Men zou zoiets verwachten als: wie God liefheeft… die kent Hem echt. Maar er staat: wie GOD liefheeft… is door GOD gekend. De hoogste kennis is de kennis die GOD zelf heeft. Het feit dat de ene GOD mij kent (en dus liefheeft), dát maakt dat ik Hem liefheb.

Delen: