English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

Goed Belicht - Dagboek
maandag, 14 juni

Romeinen 9:1 – een intermezzo

Ik spreek waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in heilige geest…

Met de climax aan het einde van Romeinen 8 zouden we zonder problemen meteen verder kunnen lezen in Romeinen 12. Waarmee is gezegd dat de tussenliggende hoofdstukken van Romeinen 9, 10 en 11 feitelijk een onderbreking vormen. Het is een intermezzo in Paulus’ betoog. Paulus geeft daarmee ook literair vorm aan het onderwerp dat hij bespreekt. Het gaat in deze hoofdstukken immers om de onderbreking in Gods weg met Israël. Door Israëls struikeling is de redding bij de natiën terecht gekomen. Maar deze situatie heeft een “totdat” (11:25). Het is tijdelijk.

De hoofdstukken 9-11 vormen zeker geen overbodig aanhangsel. Paulus begint met een urgentieverklaring: hij spreekt waarheid en liegt niet. Het is heilige geest die we beluisteren in deze hoofdstukken. De God-geademde Schriften komen uitgebreid aan het woord en Paulus’ eigen geweten getuigt daarin mee. Het woord ‘geweten’ is letterlijk ‘mede-weten’ (consciëntie): het verwijst naar het innerlijk weten dat een mens met God deelt.

Hoewel met het karakter van een intermezzo, liggen deze hoofdstukken geheel in lijn met het grote thema van deze brief: de rechtvaardigheid van God. God doet recht aan de beloften die Hij aan Israël heeft gegeven. Straks maar ook nu.

Delen: