English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

Mijn goede vriend en medewerker Menno Haaijman is de laatste maanden druk doende geweest met verbeteringen aanbrengen in zijn interlineair alsook in zijn vertalingen. Op Geschriften.nl tref je de geschriften van Paulus (Gods woord voor vandaag!) en op Maskilim.nl alle overige geschriften van het NT. Uiteraard zijn alle vertaalkeuzes geheel voor zijn rekening, maar ik beveel beide sites van harte aan!

Goed Belicht - Dagboek
dinsdag, 14 juli

Psalm 19:15 – hart en mond

Mogen de woorden van mijn mond en de overweging van mijn hart U welgevallig zijn, o JAHWEH, mijn rots en mijn losser.

Een mens laat zich kennen in dat wat de mond zegt en in wat het hart overweegt. Wat handen en voeten doen (handel en wandel), vloeit daar slechts uit voort. Maar wie je bent, je identiteit wordt bepaald door wat je denkt en door de woorden die je uitspreekt. Hart en mond.

Davids bede is dat de woorden van zijn mond en de overweging van zijn hart voor GOD welgevallig zou zijn. Hoe anders dan doordat hart en mond gevuld zijn met de woorden van GOD zelf. Daarover gaat Psalm 19. Over de woorden GODS die betrouwbaar zijn, wijsheid geven, het hart verheugen, de ogen verlichten, kostbaarder zijn dan goud en zoeter dan honing. Welgevallig is het hart dat daarvan vol is zodat de mond ervan overloopt! Het is het Woord dat dit doet!

Heel dat woord spreekt van “mijn rots en mijn losser”. Als rots is Hij degene op wie ik kan bouwen. Als losser (go’el) is Hij de naaste, vermogende bloedverwant die opkomt voor mijn belangen. Dat werd Hij letterlijk voor ons, in Jezus Christus… de zóón van David!

Delen: