English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
17-10-2018 1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit
16-10-2018 1Korinthe 1:2 – in elke plaats
15-10-2018 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
14-10-2018 Johannes 6:13 – twaalf korven over
13-10-2018 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
12-10-2018 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
11-10-2018 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
10-10-2018 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
09-10-2018 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
08-10-2018 2Korinthe 4:17 – relativeren
07-10-2018 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
06-10-2018 Ezechiël 37:3 – herleven?
05-10-2018 Kolosse 1 – vervuld van besef
04-10-2018 1Korinthe 1:2 – de ekklesia in Korinthe
03-10-2018 1Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus Jezus
02-10-2018 Efeze 6:23,24 – onze Heer… in onvergankelijkheid
01-10-2018 Efeze 6:21,22 – geluk!
30-09-2018 Efeze 6:20 – bindend om te spreken
29-09-2018 Efeze 6:20 – ambassadeur in een keten
28-09-2018 Efeze 6:19 – het openen van de mond
27-09-2018 Efeze 6:18 – nr.7 in de wapenrusting
26-09-2018 Efeze 6:17 – het zwaard van de geest
25-09-2018 Efeze 6:17 – de helm van de redding
24-09-2018 Efeze 6:16 – het schild van het geloof
23-09-2018 Efeze 6:15 – de voeten geschoeid
22-09-2018 Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid
21-09-2018 Efeze 6:14 – omgord in waarheid
20-09-2018 Efeze 6:13 – oorlogstijd
19-09-2018 Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis
18-09-2018 Efeze 6:12 – geen conflict tegen bloed en vlees
17-09-2018 Efeze 6:11 – de wapenrusting van God
16-09-2018 Efeze 6:11 – standhouden
15-09-2018 Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer
14-09-2018 Efeze 6:9 – hun en jullie Heer
13-09-2018 Efeze 6:8 – waardering die echt telt
12-09-2018 Efeze 6:6,7 – met goed humeur!
11-09-2018 Efeze 6:5 – in eenvoud van hart
10-09-2018 Efeze 6:4 – discipline en attenderen
09-09-2018 Efeze 6:4 – opvoeden
08-09-2018 Efeze 6:2,3 – veelbelovend!
07-09-2018 Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders
06-09-2018 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
05-09-2018 Efeze 5:32 – met het oog op Christus en de ekklesia
04-09-2018 Efeze 5:32 – dit geheim is groot!
03-09-2018 Efeze 5:31 – tot één vlees zijn
02-09-2018 Efeze 5:29,30 – niemand haat zijn eigen vlees
01-09-2018 Efeze 5:28 – liefhebben als hun eigen lichaam
31-08-2018 Efeze 5:27 – glorieus en stralend
30-08-2018 Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad
29-08-2018 Efeze 5:25 – mannen, heb je vrouw lief
28-08-2018 Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus
27-08-2018 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
26-08-2018 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
25-08-2018 Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…
24-08-2018 Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer
23-08-2018 Efeze 5:21 – onderschikking
22-08-2018 Efeze 5:20 – dóór de Zoon, tot God,
21-08-2018 Efeze 5:20 – danken over alles
20-08-2018 Efeze 5:18,19 – de tongen los
19-08-2018 Galaten 5:22 – één vrucht
18-08-2018 Efeze 5:18 – geestrijk!
17-08-2018 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
16-08-2018 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
15-08-2018 Efeze 5:14 – goede morgen!
14-08-2018 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
13-08-2018 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
12-08-2018 Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is
11-08-2018 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
10-08-2018 Efeze 5:8 – kinderen van licht
09-08-2018 Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden
08-08-2018 Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt
07-08-2018 Efeze 5:5 – lotbezit in het Koninkrijk
06-08-2018 Romeinen 6:17 – welk type onderwijs?
05-08-2018 Prediker 9:11 – tijd en toeval
04-08-2018 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
03-08-2018 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
02-08-2018 Efeze 5:2 – offergave en slachtoffer
01-08-2018 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
31-07-2018 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
30-07-2018 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
29-07-2018 Efeze 5:2 – wandelt in de liefde
28-07-2018 Efeze 5:1 – navolgers van God
27-07-2018 Efeze 4:32 – charizomai
26-07-2018 Efeze 4:31 – bitter of beter?
25-07-2018 Efeze 4:30 – de heilige geest bedroeven?
24-07-2018 Efeze 4:29 – woord dat verschil maakt
23-07-2018 Job 2:10 – het kwade van God?
22-07-2018 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
21-07-2018 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
20-07-2018 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
19-07-2018 Efeze 4:28 – stelen of delen?
18-07-2018 Efeze 4:26,27 – boos, maar hoe?
17-07-2018 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
16-07-2018 Efeze 4:25 – waarheid versus leugen
15-07-2018 Efeze 4:24 – de nieuwe mens aantrekken
14-07-2018 Efeze 4:23 – verjongd worden
13-07-2018 Efeze 4:22 – paasbest!
12-07-2018 Efeze 4:21 – jullie hoorden hém…
11-07-2018 Efeze 4:20 – het grote verschil!
10-07-2018 Efeze 4:19 – afgestompt
09-07-2018 Efeze 4:18 – verduisterd en onwetend
08-07-2018 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
07-07-2018 Efeze 4:17 – zinloosheid van denken
06-07-2018 Efeze 4:16 – contact van voorziening
05-07-2018 Psalm 146:5 – de God van Jakob
04-07-2018 Romeinen 9:11 – nine eleven
03-07-2018 Ruth 3:18 – ware rust!
02-07-2018 1Johannes 4:18 – geen vrees
01-07-2018 Efeze 4:15 – waarheid in liefde
30-06-2018 Efeze 4:14 – de methodiek van de dwaling
29-06-2018 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
28-06-2018 Efeze 4:14 – geen onmondigen meer
27-06-2018 Efeze 4:13 – een volwassen man
26-06-2018 Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed
25-06-2018 Efeze 4:13 – het besef van de Zoon van God
24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid
17-06-2018 Efeze 4:6 – één God en Vader
16-06-2018 Efeze 4:6 – één GOD
15-06-2018 Efeze 4:5 – één doop
14-06-2018 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
13-06-2018 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
12-06-2018 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
11-06-2018 Efeze 4:2 – nederigheid en bescheidenheid
10-06-2018 Efeze 4:1 – een waardige wandel!
09-06-2018 Efeze 3:21 – alles overtreffend!
08-06-2018 Efeze 3:21 – de aeon der aeonen
07-06-2018 Efeze 3:20 – superlatieven
06-06-2018 Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God
05-06-2018 Efeze 3:19 – de liefde van Christus
04-06-2018 Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte
03-06-2018 Efeze 3:18 – in staat zijn te vatten…
02-06-2018 Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd
01-06-2018 Efeze 3:16 – naar de rijkdom van zijn heerlijkheid
31-05-2018 Efeze 3:15 – vaderschap
30-05-2018 Efeze 3:14 – gebogen knieën
29-05-2018 Exodus 28:35 – klinkend goud
28-05-2018 Johannes 1:31 – in water dopende
27-05-2018 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
26-05-2018 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
25-05-2018 2Timotheüs 2:22 – jaag na
24-05-2018 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
23-05-2018 1Korinthe 7:14 – geheiligd
22-05-2018 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
21-05-2018 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
20-05-2018 Efeze 3:12 – door zijn geloof
19-05-2018 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
18-05-2018 Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God
17-05-2018 Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen
16-05-2018 Efeze 3:9 – het beheer van het geheim
15-05-2018 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
14-05-2018 Jozua 3:16 – vanaf Adam
13-05-2018 Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
12-05-2018 man redt miljoenen met zijn bloed
11-05-2018 Efeze 3:8 – evangeliseren