English blog
Overzicht van Rubrieken
  28-09-2021 Romeinen 11:19,20 – wees niet hoogmoedig
  27-09-2021 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
  26-09-2021 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
  25-09-2021 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  24-09-2021 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  23-09-2021 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  22-09-2021 Kolosse 3:13 – genade bewijzen!
  21-09-2021 Romeinen 11:18 – bluf niet tegen de takken
  20-09-2021 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  19-09-2021 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  18-09-2021 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  17-09-2021 1Johannes 4:18 – geen vrees
  16-09-2021 Romeinen 11:17 – de vettigheid van de olijfboom
  15-09-2021 Jozua 24:15 – verlost van keuzestress
  14-09-2021 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  13-09-2021 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  12-09-2021 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  11-09-2021 Hebreeën 11:23 – niet bang voor het bevel van de koning
  10-09-2021 Romeinen 11:16 – een goed begin…
  09-09-2021 Romeinen 11:15 – leven uit de doden
  08-09-2021 Romeinen 11:15 – de aanneming
  07-09-2021 Romeinen 11:15 – de verzoening van de wereld
  06-09-2021 Job 42:2 – Hij vermag alles
  05-09-2021 Romeinen 11:13,14 – apostel van de natiën
  04-09-2021 Judas:25 – mono theo
  03-09-2021 Romeinen 11:12 – hoeveel temeer hun volheid!
  02-09-2021 Psalm 139:8 – Hij is er… altijd!
  01-09-2021 Romeinen 11:11 – gestruikeld
  31-08-2021 Romeinen 11:10 – verduisterde ogen
  30-08-2021 Romeinen 11:9 – hun tafel tot een strik
  29-08-2021 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  28-08-2021 Romeinen 11:8 – een geest van verdoving
  27-08-2021 Romeinen 11:8 – God kiest uit en Hij verhardt
  26-08-2021 Romeinen 11:7 – uitverkiezing & verharding
  25-08-2021 Romeinen 11:6 – genade alleen
  24-08-2021 Romeinen 11:5 – naar de uitverkiezing van genade
  23-08-2021 Romeinen 11:3,4 – zevenduizend mannen
  22-08-2021 Romeinen 11:2 – zoals Elia
  21-08-2021 Romeinen 11:1 – verstoot God zijn volk?
  20-08-2021 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  19-08-2021 Romeinen 10:21 – een ongezeglijk en tegensprekend volk
  18-08-2021 Romeinen 10:20 – gevonden door wie Mij niet zochten
  17-08-2021 Romeinen 10:19 – toornig op een onverstandige natie
  16-08-2021 Romeinen 10:19 – jaloers op wat geen natie is
  15-08-2021 Romeinen 10:18 – het Evangelie in de sterren!
  14-08-2021 Romeinen 10:17 – geloof is uit het horen
  13-08-2021 Romeinen 10:16 – bijna niemand gelooft het
  12-08-2021 Romeinen 10:14,15 – hoe mooi zijn de voeten…
  11-08-2021 Romeinen 10:13 – ieder die de naam van de Heer aanroept
  10-08-2021 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  09-08-2021 1Korinthe 7:24 – geen ruis maar rust!
  08-08-2021 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  07-08-2021 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  06-08-2021 Romeinen 10:11 – wie op hem zijn geloof vestigt…
  05-08-2021 Romeinen 10:10 – geloven en belijden
  04-08-2021 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  03-08-2021 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  02-08-2021 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  01-08-2021 Romeinen 10:9 – de opgewekte Heer
  31-07-2021 Romeinen 10:8 – in uw mond en hart
  30-07-2021 Romeinen 10:6,7 – niet moeilijk of ver weg
  29-07-2021 Romeinen 10:6 – een veelzeggend citaat
  28-07-2021 Romeinen 10:5,6 – twee soorten rechtvaardigheid
  27-07-2021 Romeinen 10:4 – Christus, het doeleinde van de wet
  26-07-2021 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  25-07-2021 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  24-07-2021 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  23-07-2021 Romeinen 10:2 – zonder besef
  22-07-2021 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  21-07-2021 Romeinen 10:1,2 – ijver van God
  20-07-2021 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  19-07-2021 Romeinen 9:31,32 – geloof of werken?
  18-07-2021 Romeinen 9:30 – rechtvaardigheid vanuit geloof
  17-07-2021 Romeinen 9:29 – een minderheid
  16-07-2021 Romeinen 9:27,28 – slechts een rest gered
  15-07-2021 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  14-07-2021 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  13-07-2021 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  12-07-2021 Romeinen 9:26 – Israël onder de natiën
  11-07-2021 Romeinen 9:25 – Lo-ammi wordt Ammi
  10-07-2021 Romeinen 9:23,24 – voorwerpen van ontferming
  09-07-2021 Romeinen 9:22 – voorwerpen van toorn toebereid
  08-07-2021 Romeinen 9:21 – klei in de hand van de Pottenbakker
  07-07-2021 Romeinen 9:20 – betweterig boetseersel
  06-07-2021 Romeinen 9:19 – wat verwijt Hij dan nog?
  05-07-2021 Romeinen 9:18 – God verhardt ook wie Hij wil
  04-07-2021 Romeinen 9:17 – ook ongeloof deel van Gods plan
  03-07-2021 Romeinen 9:17 – geen regiefout
  02-07-2021 Romeinen 9:16 – niet wie wil of wie rent
  01-07-2021 Romeinen 9:14,15 – discrimineert God?
  30-06-2021 Romeinen 9:13 – Ezau op de tweede plaats
  29-06-2021 Romeinen 9:12 – de onderste boven
  28-06-2021 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  27-06-2021 Romeinen 9:11 – Gods uitverkiezend voornemen
  26-06-2021 Romeinen 9:11 – nine eleven
  25-06-2021 Romeinen 9:10 – één zwangerschap – twee kinderen
  24-06-2021 Romeinen 9:9 – een zoon voor Sara
  23-06-2021 Romeinen 9:7,8 – in Izaak zal uw zaad genoemd worden
  22-06-2021 Galaten 5:22 – één vrucht
  21-06-2021 Romeinen 9:6 – het woord van God vervallen?
  20-06-2021 Romeinen 9:5 – de vaderen & de Christus
  19-06-2021 Romeinen 9:4 – wetgeving, eredienst en beloften
  18-06-2021 Romeinen 9:4: de heerlijkheid en de verbonden
  17-06-2021 Romeinen 9:4 – Israël is mijn eerstgeboren zoon
  16-06-2021 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  15-06-2021 Romeinen 9:2 – ononderbroken hartzeer
  14-06-2021 Romeinen 9:1 – een intermezzo
  13-06-2021 Romeinen 8:39 – de liefde van God in Christus Jezus
  12-06-2021 Romeinen 8:38,39 – de liefde Gods
  11-06-2021 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  10-06-2021 Romeinen 8:36 – een uitgelezen citaat!
  09-06-2021 Romeinen 8:35 – wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?
  08-06-2021 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
  07-06-2021 Romeinen 8:34 – die ook ten behoeve van ons pleit
  06-06-2021 Romeinen 8:34 – wat meer is, de opgewekte
  05-06-2021 Romeinen 8:33 – wie zal uitverkorenen van God aanklagen?
  04-06-2021 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  03-06-2021 Romeinen 8:32 – samen met hem, alles schenken
  02-06-2021 Romeinen 8:32 – die zijn eigen Zoon niet spaarde
  01-06-2021 Romeinen 8:31 – wat zullen we van deze dingen zeggen?
  31-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (2)
  30-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (1)
  29-05-2021 Romeinen 8:29 – voorbestemd tot…
  28-05-2021 Romeinen 8:28 – geroepenen naar zijn voornemen
  27-05-2021 Romeinen 8:28 – alle dingen werken mee ten goede!
  26-05-2021 Romeinen 8:27 – nog eens: het pleiten van de geest
  25-05-2021 Romeinen 8:26 – onze onuitgesproken zucht & de geest die pleit!
  24-05-2021 Romeinen 8:26 – wij weten niet wat we zullen bidden
  23-05-2021 Romeinen 8:25 – hopen, wachten en verduren
  22-05-2021 Romeinen 8:24 – hoop wordt niet gezien
  21-05-2021 Romeinen 8:23 – wachtend op de zoonstelling
  20-05-2021 Romeinen 8:22 – de schepping als vrouw in verwachting
  19-05-2021 Romeinen 8:21 – bruggenhoofd
  18-05-2021 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
  17-05-2021 Romeinen 8:19 – de onthulling van de zonen van God
  16-05-2021 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
  15-05-2021 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
  14-05-2021 Romeinen 8:17 – samen uit, samen thuis
  13-05-2021 Romeinen 8:17 – lotbezitters van God
  12-05-2021 Romeinen 8:16,17 – kinderen van God
  11-05-2021 Romeinen 8:15 – Abba, Vader!
  10-05-2021 Romeinen 8:14,15 – zonen van God
  09-05-2021 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  08-05-2021 Romeinen 8:13 – sterven of leven?
  07-05-2021 Romeinen 8:12 – niets verschuldigd aan het vlees
  06-05-2021 Romeinen 8:11 – Hem die Jezus uit de doden opwekte
  05-05-2021 Romeinen 8:10 – geest is leven
  04-05-2021 Kolosse 3:10 – forever young!
  03-05-2021 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  02-05-2021 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  01-05-2021 Romeinen 8:9 – de geest van Christus
  30-04-2021 Romeinen 8:7,8 – het failliet van religie
  29-04-2021 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  28-04-2021 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  27-04-2021 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  26-04-2021 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  25-04-2021 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  24-04-2021 Romeinen 8:5,6 – leven en vrede
  23-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen
  22-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen naar vlees of geest?