GoedBericht.nl logo
English Blog
2023
  09-12-2023 1Timotheüs 3:10 – eerst getoetst
  08-12-2023 Efeze 3:2 – breaking!
  07-12-2023 1Timotheüs 3:9 – het geheim van het geloof
  06-12-2023 1Timotheüs 3:8 – eerbaar en respectabel
  05-12-2023 1Timotheüs 3:8 – de dienaren
  04-12-2023 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  03-12-2023 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  02-12-2023 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  01-12-2023 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  30-11-2023 1Timotheüs 3:7 – een voortreffelijk getuigenis naar buiten
  29-11-2023 1Timotheüs 3:6 – geen nieuweling
  28-11-2023 1Timotheüs 3:4,5 – het huisgezin van de opziener
  27-11-2023 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  26-11-2023 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  25-11-2023 1Timotheüs 3:2,3 – hoogwaardig profiel
  24-11-2023 1Timotheüs 3:2 – onbesproken, man van één vrouw
  23-11-2023 1Timotheüs 3:1 – het voortreffelijke werk van de opziener
  22-11-2023 Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten
  21-11-2023 Romeinen 5:5 – hoop die niet beschaamd maakt
  20-11-2023 Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop
  19-11-2023 Romeinen 5:3,4 – roemen, ook in de verdrukkingen
  18-11-2023 Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!
  17-11-2023 Romeinen 13:9,10 – je zál je naaste liefhebben!
  16-11-2023 1Timotheüs 2:15 – heilzaam moederschap
  15-11-2023 1Timotheüs 2:15 – gered door het kinderbaren
  14-11-2023 1Timotheüs 2:14 – misleiding
  13-11-2023 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  12-11-2023 1Timotheüs 2:13 – eerst en daarna
  11-11-2023 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  10-11-2023 1Timotheüs 2:13 – Adam eerst, daarna Eva
  09-11-2023 1Timotheüs 2:12 – hiërarchie van man en vrouw
  08-11-2023 1Timotheüs 2:11 – discrimineert Paulus?
  07-11-2023 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  06-11-2023 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  05-11-2023 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  04-11-2023 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  03-11-2023 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  02-11-2023 1Timotheüs 2:9,10 – het sieraad van vrouwen
  01-11-2023 1Timotheüs 2:8 – opheffing van integere handen
  31-10-2023 1Timotheüs 2:7 – heraut, afgevaardigde en leraar van natiën
  30-10-2023 1Timotheüs 2:6 – het getuigenis te eigener tijden
  29-10-2023 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  28-10-2023 1Timotheüs 2:6 – een losprijs, geen schuldbetaling
  27-10-2023 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  26-10-2023 1Timotheüs 2:6 – een losprijs voor allen
  25-10-2023 1Timotheüs 2:5 – één middelaar
  24-10-2023 1Timotheüs 2:5 – want er is één God
  23-10-2023 1Timotheüs 2:3,4 – God wil alle mensen redden
  22-10-2023 1Timotheüs 2:2 – een ambassadeur waardig
  21-10-2023 1Timotheüs 2:2 – een stil en rustig leven
  20-10-2023 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  19-10-2023 1Timotheüs 2:2 – koningen en superieuren
  18-10-2023 1Timotheüs 2:1 – alle mensen
  17-10-2023 1Timotheüs 2:1 – allereerst
  16-10-2023 1Timotheüs 1:20 – Hymeneüs en Alexander
  15-10-2023 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  14-10-2023 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
  13-10-2023 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  12-10-2023 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  11-10-2023 1Timotheüs 1:19 – wanneer lijdt het geloof schipbreuk?
  10-10-2023 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  09-10-2023 1Timotheüs 1:18 – de voortreffelijke strijd
  08-10-2023 Galaten 5:22 – vreugde en vrede
  07-10-2023 1Korinthe 15:20 – maar nu…!
  06-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de enige God
  05-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de onvergankelijke en onzienlijke God
  04-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de Koning van de aeonen
  03-10-2023 1Timotheüs 1:16 – Paulus als patroon
  02-10-2023 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  01-10-2023 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
  30-09-2023 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  29-09-2023 1Timotheüs 1:15 – om zondaren te redden
  28-09-2023 1Timotheüs 1:14 – overweldigend met geloof en liefde
  27-09-2023 1Timotheüs 1:14 – overweldigend en onwederstandelijk
  26-09-2023 Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper
  25-09-2023 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  24-09-2023 Leviticus 16:8 – Jom Kipoer
  23-09-2023 1Timotheüs 1:13 – onwetend
  22-09-2023 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  21-09-2023 1Timotheüs 1:13: lasteraar, vervolger en mishandelaar
  20-09-2023 1Timotheüs 1:12 – dankbaar ben ik aan Hem
  19-09-2023 1Timotheüs 1:11 – dat mij werd toevertrouwd
  18-09-2023 1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (2)
  17-09-2023 1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (1)
  16-09-2023 1Timotheüs 1:10,11 – de gezonde leer naar het Evangelie
  15-09-2023 1Timotheüs 1:10 – de gezonde leer
  14-09-2023 1Timotheüs 1:10 – haaks op de gezonde leer
  13-09-2023 1Timotheüs 1:9 – de wet gelegd op zondaren
  12-09-2023 1Timotheüs 1:9 – de wet niet gesteld voor de rechtvaardige
  11-09-2023 1Timotheüs 1:8 – het wettig gebruik van de wet
  10-09-2023 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-09-2023 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  08-09-2023 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  07-09-2023 1Timotheüs 1:7 – zogenaamde leraren van de wet
  06-09-2023 1Timotheüs 1:6 – ontspoord
  05-09-2023 1Timotheüs 1:5 – ongeveinsd geloof
  04-09-2023 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  03-09-2023 1Timotheüs 1:5 – het doeleinde van de opdracht
  02-09-2023 1Timotheüs 1:4 – verzinsels versus waarheid
  01-09-2023 1Timotheüs 1:4 – geen aandacht voor mythen
  31-08-2023 1Timotheüs 1:3 – geen andere leer
  30-08-2023 1Timotheüs 1:2 – aan Timothëus
  29-08-2023 1Timotheüs 1:1 – naar bevel van God
  28-08-2023 Romeinen 3:7 – contrast dient tot GODS heerlijkheid
  27-08-2023 Romeinen 3:5 – onbegrip over Paulus’ onderwijs
  26-08-2023 Romeinen 3:4 – GOD waarachtig, elk mens leugenachtig.
  25-08-2023 Romeinen 3:3 – het geloof van GOD
  24-08-2023 1Korinthe 15:12 – geen opstanding van doden?
  23-08-2023 1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden
  22-08-2023 1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen
  21-08-2023 1Korinthe 15:10 – GODS genade!
  20-08-2023 1Korinthe 15:10 – niet ik…
  19-08-2023 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  18-08-2023 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  17-08-2023 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  16-08-2023 Spreuken 15:15 – altijd feest?!
  15-08-2023 Prediker 3:11 – de aeon in hun hart
  14-08-2023 Titus 3:15 – groeten & afsluiting
  13-08-2023 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  12-08-2023 Titus 3:14 – niet onvruchtbaar
  11-08-2023 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  10-08-2023 Titus 3:13 – Apollos
  09-08-2023 Titus 3:13 – Zenas de wetgeleerde
  08-08-2023 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  07-08-2023 Titus 3:12 – Tychikus
  06-08-2023 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  05-08-2023 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  04-08-2023 Titus 3:12 – overwinteren in Nikopolis
  03-08-2023 Titus 3:11 – een sektarisch mens (3)
  02-08-2023 Titus 3:10: een sektarisch mens (2)
  01-08-2023 Titus 3:10 – een sektarisch mens (1)
  31-07-2023 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  30-07-2023 Titus 3:9 – ruzies en gevechten over de wet
  29-07-2023 Titus 3:9 – dwaze vragen en geslachtsregisters
  28-07-2023 Titus 3:8 – voortreffelijke werken
  27-07-2023 Titus 3:8 – het woord is betrouwbaar!
  26-07-2023 Titus 3:7 – hoop van aeonisch leven!
  25-07-2023 Titus 3:7 – ons universeel lotbezit
  24-07-2023 Titus 3:7 – lotbezitters
  23-07-2023 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  22-07-2023 Titus 3:7 – gerechtvaardigd in Zijn genade
  21-07-2023 Titus 3:6 – rijkelijk uitgegoten
  20-07-2023 Titus 3:6 – bad van wedergeboorte
  19-07-2023 Titus 3:5 – naar Zijn ontferming
  18-07-2023 Titus 3:4 – maar toen…
  17-07-2023 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  16-07-2023 Titus 3:3 – zwart-wit
  15-07-2023 Hebreeën 11:6 – een Beloner van wie Hem zoeken
  14-07-2023 Titus 3:3 – van dwaas tot erger
  13-07-2023 Johannes 9:35 – buiten zicht
  12-07-2023 Titus 3:2,3 – bescheidenheid betonen aan alle mensen
  11-07-2023 Titus 3:2 – laster en vechtlust vs. inschikkelijkheid
  09-07-2023 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  08-07-2023 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  07-07-2023 Titus 3:1 – schikken, tot elk goed werk gereed
  06-07-2023 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  05-07-2023 Titus 3:1 – nog eens: onderschikken
  04-07-2023 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  03-07-2023 Titus 3:1 – onderschikken aan overheden
  02-07-2023 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  01-07-2023 Titus 2:15 – met alle gezag
  30-06-2023 Titus 2:14 – ijveraar van voortreffelijke werken
  29-06-2023 Titus 2:14 – voor Zichzelf een volk reinigen
  28-06-2023 Titus 2:14 – Christus’ overgave
  27-06-2023 Titus 2:13 – de verschijning van de heerlijkheid
  26-06-2023 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  25-06-2023 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  24-06-2023 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  23-06-2023 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  22-06-2023 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  21-06-2023 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  20-06-2023 Prediker 3:14- al wat God doet
  19-06-2023 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  18-06-2023 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  17-06-2023 Spreuken 12:25 – een goed woord
  16-06-2023 Spreuken 20:12 – oor en oog
  15-06-2023 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  14-06-2023 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  13-06-2023 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  12-06-2023 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  11-06-2023 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  10-06-2023 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  09-06-2023 Titus 2:13 – de gelukkige hoop!
  08-06-2023 Titus 2:12 – wereldlijke begeerten versus bezonnenheid
  07-06-2023 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van GOD
  06-06-2023 Titus 2:12 – oneerbiedigheid versus eerbiedig
  05-06-2023 Titus 2:12 – verloochenen als bijproduct
  04-06-2023 Titus 2:12 – opvoedende genade
  03-06-2023 Titus 2:11 – alle mensen!
  02-06-2023 Titus 2:10 – de leer versieren
  01-06-2023 Titus 2:10 – de leer van God onze Redder versieren
  31-05-2023 Titus 2:9 – de boodschap aan slaven
  30-05-2023 Galaten 5:22 – geduld
  29-05-2023 Galaten 5:22 – één vrucht
  28-05-2023 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  27-05-2023 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  26-05-2023 Titus 2:7 – onbedorven en eerbaar in de leer
  25-05-2023 Titus 2:7 – een voorbeeld betonend
  24-05-2023 Titus 2:6 – jongere mannen (1)
  23-05-2023 Titus 2:5 – jonge vrouwen (3)
  22-05-2023 Titus 2:5 – jonge vrouwen (2)
  21-05-2023 Titus 2:4 – jonge vrouwen (1)
  20-05-2023 Titus 2:3 – oude vrouwen
  19-05-2023 Titus 2:2 – oude mannen
  18-05-2023 Handelingen 1:3 – veertig dagen… veertig jaren
  17-05-2023 Titus 2:1 – maar jij!
  16-05-2023 Titus 1:16 – schijnheilige praatjes
  15-05-2023 Titus 1:15 – rein in denken en geweten
  14-05-2023 Titus 1:14 – afkeren van de waarheid
  13-05-2023 Titus 1:13 – scherp
  12-05-2023 Titus 1:12 – een Kretenzer die de waarheid spreekt
  11-05-2023 Titus 1:11 – de mond snoeren
  10-05-2023 Titus 1:10 – ijdel gezwets
  09-05-2023 Genesis 13:18 – eikenbomen
  08-05-2023 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  07-05-2023 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  06-05-2023 Johannes 8:32 – waarheid maakt vrij
  05-05-2023 Titus 1:9 – tegensprekers ontmaskeren
  04-05-2023 Titus 1:9 – aanmoedigen in de gezonde leer
  03-05-2023 Titus 1:9 – het betrouwbare woord hooghouden
  02-05-2023 Titus 1:8 – rechtvaardig, integer, zelfbeheerst
  01-05-2023 Titus 1:8 – gastvrij en bezonnen
  30-04-2023 Titus 1:7 – contrast
  29-04-2023 Titus 1:7 – huisbeheerder van God
  28-04-2023 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  27-04-2023 Titus 1:7 – de opziener
  26-04-2023 Titus 1:6 – geen kinderen in opspraak
  25-04-2023 Titus 1:6 – man van één vrouw
  24-04-2023 Titus 1:6 – onaanklaagbaar.
  23-04-2023 Romeinen 11:33 – onnaspeurlijk!
  22-04-2023 Titus 1:5 – ouderen, senioren
  21-04-2023 Titus 1:5 – om deze reden
  20-04-2023 Titus 1:5 – op Kreta achtergelaten
  19-04-2023 Titus 1:4 – genade en vrede
  18-04-2023 Titus 1:4 – Titus, mijn waar kind
  17-04-2023 1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
  16-04-2023 1Korinthe 13:4 – de liefde als Persoon…
  15-04-2023 Titus 1:3 – God onze Redder
  14-04-2023 Titus 1:3 – nu geproclameerd
  13-04-2023 Titus 1:2 – beloofd vóór aeonische tijden
  12-04-2023 Titus 1:2 – de God die niet liegt
  11-04-2023 Titus 1:2 – op hoop van aeonisch leven
  10-04-2023 Titus 1:1 – waarheid die naar de goede verering is
  09-04-2023 1Korinthe 15:22 – nog eens: allen!
  08-04-2023 Titus 1:1 – geloof van uitverkorenen van God
  07-04-2023 Titus 1:1 – Paulus, slaaf en apostel
  06-04-2023 Filippi 4:23 – genade als slotwoord
  05-04-2023 Filippi 4:21,22 – groeten over en weer
  04-04-2023 Filippi 4:20 – aan onze God en Vader de heerlijkheid!
  03-04-2023 Filippi 4:19 – naar Zijn rijkdom!
  02-04-2023 Filippi 4:18 – een welriekend offer aan God
  01-04-2023 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  31-03-2023 Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben
  30-03-2023 Filippi 4:17 – delen = vermenigvuldigen
  29-03-2023 Filippi 4:16 – onvergetelijke verrassingen
  28-03-2023 Filippi 4:15 – solidair
  27-03-2023 Filippi 4:14 – deelgenoten in Paulus’ verdrukking
  26-03-2023 Filippi 4:13 – sterk in Hem die mij kracht geeft!
  25-03-2023 Filippi 4:12 – in alle dingen ingewijd
  24-03-2023 Filippi 4:11 – autarkie
  23-03-2023 Filippi 4:10 – eindelijk opbloeien
  22-03-2023 Filippi 4:9 – rolmodel Paulus
  21-03-2023 Filippi 4:8 – positief denken niet los verkrijgbaar
  20-03-2023 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  19-03-2023 Romeinen 3:21 – nu echter…!
  18-03-2023 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  17-03-2023 Filippi 4:7 – als in een vesting
  16-03-2023 Filippi 4:7 – de vrede van God
  15-03-2023 Filippi 4:5 – alles met dankzegging
  14-03-2023 Filippi 4:6 – in geen ding bezorgd
  13-03-2023 Filippi 4:5 – inschikken & schik in
  12-03-2023 Filippi 4:4  – altijd blij!
  11-03-2023 Filippi 4:3 – namen in het boek des levens
  10-03-2023 Filippi 4:2,3 – de neuzen in één richting
  09-03-2023 Filippi 4:1 – eer en onderscheiding
  08-03-2023 Filippi 3:21 – zijn vermogen
  07-03-2023 Filippi 3:21 – die ons lichaam zal transformeren
  05-03-2023 Filippi 3:21 – vernedering versus heerlijkheid
  04-03-2023 Filippi 3:20 – ons burgerschap is in de hemelen
  03-03-2023 Filippi 3:19 – gezind op de aardse dingen
  02-03-2023 Filippi 3:18 – vijanden van het kruis van Christus
  01-03-2023 Filippi 3:17 – Paulus’ mede-navolgers
  28-02-2023 Filippi 3:15,16 – in dat spoor verder
  27-02-2023 Filippi 3:14 – de roeping van omhoog, in Christus Jezus
  26-02-2023 Prediker 3:10 – nederig
  25-02-2023 Filippi 3:14 – de trofee van de roeping van God
  24-02-2023 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  23-02-2023 Filippi 3:13,14 – één ding!
  22-02-2023 Filippi 3:12 – nog niet gearriveerd
  21-02-2023 Filippi 3:11 – de uitopstanding vanuit de doden
  20-02-2023 Filippi 3:10,11 – gelijkvormig wordend aan zijn dood
  19-02-2023 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  18-02-2023 Filippi 3:10 – Hem te kennen…!
  17-02-2023 Filippi 3:9 – rechtvaardigheid uit God!
  16-02-2023 Filippi 3:8 – schade en drek
  15-02-2023 Filippi 3:7,8 – hoe winst een schadepost werd
  14-02-2023 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  13-02-2023 Filippi 3:6 – bijna perfect
  12-02-2023 Filippi 3:6 – naar ijver een vervolger van de ekklesia
  11-02-2023 Filippi 3:5 – naar wet Farizeeër
  10-02-2023 Filippi 3:5 – van het zuiverste water
  09-02-2023 Filippi 3:4 – vertrouwen op vlees?
  08-02-2023 Filippi 3:3 – vlees of geest?
  07-02-2023 Filippi 3:2 – pas op voor de honden!
  06-02-2023 Filippi 3:1 – verheug je!
  05-02-2023 Filippi 2:30 – zijn ziel geriskeerd
  04-02-2023 Filippi 2:28,29 – gewaardeerde mensen!
  03-02-2023 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  02-02-2023 Filippi 2:26,27 – tel je zegeningen
  01-02-2023 Filippi 2:25 – Epafroditus
  31-01-2023 Filippi 2:23,24 – wachten op het startschot
  30-01-2023 Filippi 2:22 – beproefd en getest
  29-01-2023 Filippi 2:20 – bezorgd en bezorgd is twee
  28-01-2023 Filippi 2:19 – eu-psycho
  27-01-2023 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  26-01-2023 Filippi 2:18 – verblijden en nog eens verblijden
  25-01-2023 Filippi 2:17 – geplengd worden
  24-01-2023 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  23-01-2023 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  22-01-2023 2Korinthe 4:17 – relativeren
  21-01-2023 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  20-01-2023 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  19-01-2023 Filippi 2:16 – mij tot roem in Christus’ dag.
  18-01-2023 Filippi 2:15,16 – als sterren in de nacht
  17-01-2023 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  16-01-2023 Filippi 2:15 – onkreukbaar, ongekunsteld en onbesmet
  15-01-2023 Filippi 2:14 – alles zonder mopperen
  14-01-2023 Filippi 2:13 – het willen en het werken.
  13-01-2023 Filippi 2:12 – met vreze en beven
  12-01-2023 Filippi 2:11 – tot heerlijkheid van God, de Vader
  11-01-2023 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  10-01-2023 Filippi 2:9 – de naam boven alle naam
  09-01-2023 Filippi 2:9 – uitermate verhoogd
  08-01-2023 Filippi 2:8 – gehoorzaam tot de dood van het kruis
  07-01-2023 Filippi 2:7 – maar Zichzelf ontledigt…
  06-01-2023 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  05-01-2023 Filippi 2:6,7 – in Gods gestalte zijnde
  04-01-2023 Filippi 2:5,6 – de gezindheid in Christus Jezus
  03-01-2023 Filippi 2:4 – eigenbelang in perspectief
  02-01-2023 Filippi 2:3 – eigenbelang versus nederigheid
  01-01-2023 Psalm 121:1,2 – kijk omhoog!
2022
  31-12-2022 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  30-12-2022 Filippi 2:2 – het ene gezind
  29-12-2022 Filippi 2:1 – aanmoediging in Christus
  28-12-2022 Filippi 1:30 – lijden in de strijd
  27-12-2022 Filippi 1:29 – genade en nog eens genade
  26-12-2022 Jesaja 9:7 – de troon van David
  25-12-2022 Galaten 4:4 – toen de volheid van de tijd kwam
  24-12-2022 Filippi 1:28 – niet laten intimideren door tegenstanders
  23-12-2022 Filippi 1:27 – één front
  22-12-2022 Filippi 1:27 – één geest, één ziel
  21-12-2022 Filippi 1:27 – als ambassadeurs
  20-12-2022 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  19-12-2022 1Johannes 4:18 – geen vrees
  18-12-2022 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
  17-12-2022 Filippi 1:26 – overvloedige roem
  16-12-2022 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  15-12-2022 Filippi 1:25 vooruitgang & vreugde
  14-12-2022 Filippi 1:23,24 – met Christus te zijn
  13-12-2022 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  12-12-2022 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  11-12-2022 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  10-12-2022 Filippi 1:22 – geen menselijke inspraak
  09-12-2022 Filippi 1:21 – te leven is voor mij Christus…
  08-12-2022 Filippi 1:20 – Christus groot gemaakt
  07-12-2022 Filippi 1:19 – Paulus’ uitzicht op vrijlating
  06-12-2022 Filippi 1:18 – tel je zegeningen
  05-12-2022 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  04-12-2022 Filippi 1:16,17 – Paulus, de apologeet
  03-12-2022 Filippi 1:15 – met welk motief?
  02-12-2022 Filippi 1:14 – gevangenschap boeit niet
  01-12-2022 Filippi 1:13 – getuigenis op het hoogste niveau
  30-11-2022 Filippi 1:12 – een gesloten deur en een geopend venster
  29-11-2022 Filippi 1:10,11 – wie zorgt voor vrucht?
  28-11-2022 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  27-11-2022 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-11-2022 Jeremia 31:22 – het vrouwlijke zal de man omvangen
  25-11-2022 Johannes 5:44 – eer van mensen
  24-11-2022 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  23-11-2022 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  22-11-2022 Filippi 1:9,10 – onderscheidingsvermogen
  21-11-2022 Filippi 1:8 – God is mijn getuige
  20-11-2022 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  19-11-2022 Filippi 1:7- mede-deelnemers van de genade
  18-11-2022 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
  17-11-2022 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
  16-11-2022 Filippi 1:6 – de dag van Christus Jezus
  15-11-2022 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  14-11-2022 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  13-11-2022 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  12-11-2022 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  11-11-2022 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  10-11-2022 Filippi 1:6 – wiens goede werk…?
  09-11-2022 Filippi 1:5 – deelname aan het Evangelie
  08-11-2022 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  07-11-2022 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  06-11-2022 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  05-11-2022 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  04-11-2022 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-11-2022 Filippi 1:3,4 – danken en blijdschap
  02-11-2022 Filippi 1:2 – diepgang in een gangbare groet
  01-11-2022 Filippi 1:1 – opzieners en dienaren
  31-10-2022 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
  30-10-2022 Job 31:4 – God telt
  29-10-2022 Filippi 1:1 – aan al de heiligen
  27-10-2022 Galaten 6:18 – een karakteristieke afsluiting
  26-10-2022 Galaten 6:17 – Paulus gebrandmerkt
  25-10-2022 Galaten 6:16 – en over het Israël van God
  24-10-2022 Galaten 6:16 – de regel van de nieuwe schepping
  23-10-2022 Galaten 6:15 – een nieuwe schepping!
  22-10-2022 Galaten 6:14 – voor de wereld gekruisigd
  21-10-2022 Galaten 6:14 – het kruis van onze Heer
  20-10-2022 Galaten 6:13 – roemen in het vlees
  19-10-2022 Galaten 6:13 – selectief winkelen
  18-10-2022 Galaten 6:12 – show voor de bühne
  17-10-2022 Galaten 6:11 – grote letters
  17-10-2022 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  16-10-2022 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  15-10-2022 Galaten 6:10 – allen & de VIP’s
  14-10-2022 Galaten 6:9 – wachten op de oogst
  13-10-2022 Galaten 6:7,8 – wat een mens zaait…
  12-10-2022 Galaten 6:6 – delen in het onderricht van het Woord
  10-10-2022 Galaten 6:4,5 – roemen
  10-10-2022 Galaten 6:3 – niets van onszelf
  09-10-2022 Galaten 6:2 – de wet van Christus
  08-10-2022 Galaten 6:1 – geestelijken
  07-10-2022 Galaten 5:26 – geen opscheppers
  06-10-2022 Galaten 5:25 – door de Geest het spoor houden
  05-10-2022 Galaten 5:24 – leven vanuit een FEIT!
  04-10-2022 Galaten 5:23 – geen werk maar vrucht!
  03-10-2022 Openbaring 1:10 – tijdreis
  02-10-2022 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  01-10-2022 Job 2:10 – het kwade van God?
  30-09-2022 Galaten 5:22 – zelfbeheersing
  29-09-2022 Galaten 5:22 – bescheidenheid
  28-09-2022 Galaten 5:22 – trouw & betrouwbaarheid
  27-09-2022 Galaten 5:22 – geschiktheid en goedheid
  26-09-2022 Galaten 5:22 – geduld
  25-09-2022 Galaten 5:22 – vreugde en vrede
  24-09-2022 Galaten 5:22 – vreugde
  23-09-2022 Galaten 5:22 – één vrucht
  22-09-2022 Galaten 5:21 – ‘not done’ in Gods Koninkrijk
  21-09-2022 Galaten 5:19-21 – de werken van het vlees
  20-09-2022 Galaten 5:18 – in Geest worden geleid
  19-09-2022 Galaten 5:17 – vlees- of Geest-driftig?
  18-09-2022 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  17-09-2022 Galaten 5:16 – Geest versus vlees
  16-09-2022 Galaten 5:15 – bijten, vreten en verteren
  15-09-2022 Galaten 5:13,14: één woord, liefde!
  14-09-2022 Galaten 5:13 – vrijheid is een risico
  13-09-2022 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  12-09-2022 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
  11-09-2022 Handelingen 20:9 – Eutychus
  10-09-2022 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  09-09-2022 Galaten 5:12 – de botte bijl?
  08-09-2022 Numeri 23:19 – nooit spijt
  07-09-2022 Galaten 5:11 – de valstrik van het kruis
  06-09-2022 Galaten 5:11 – predikte Paulus nog de besnijdenis?
  05-09-2022 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  04-09-2022 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  03-09-2022 Exodus 34:29 – uitstraling
  02-09-2022 Galaten 5:10 – geen water bij de wijn!
  01-09-2022 Galaten 5:9 – een beetje zuurdeeg
  31-08-2022 Galaten 5:7,8 – jullie renden goed
  30-08-2022 Galaten 5:6 – geloof door liefde inwerkende
  29-08-2022 Galaten 5:5 – hoop van rechtvaardigheid
  28-08-2022 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  27-08-2022 Galaten 5:4 – vervallen uit de genade – kan dat?
  26-08-2022 Galaten 5:4 – vervallen uit de genade
  25-08-2022 Galaten 5:3 – cherry picking
  24-08-2022 Galaten 5:2 – besnijdenis of Christus?
  23-08-2022 Galaten 5:1 – de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt
  22-08-2022 Galaten 4:31 – kinderen van de vrije
  21-08-2022 Galaten 4:30 – of/of en geen en/en
  20-08-2022 Galaten 4:28,29 – controverse Ismaël en Izaäk
  19-08-2022 Galaten 4:27 – de kinderen van de eenzame
  18-08-2022 Galaten 4:26 – het opwaartse Jeruzalem
  17-08-2022 Galaten 4:25 – op één lijn
  16-08-2022 Galaten 4:25 – de berg Sinaï in Arabië
  15-08-2022 Galaten 4:24 – twee verbonden
  14-08-2022 Galaten 4:24 – zinnebeeldig
  13-08-2022 Galaten 4:22 – naar het vlees & door belofte
  12-08-2022 Galaten 4:21 – selectief luisteren
  11-08-2022 Galaten 4:20 – ten einde raad
  10-08-2022 Galaten 4:19 – barensweeën
  09-08-2022 Galaten 4:18: ijver en ijver is twee
  08-08-2022 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  07-08-2022 Galaten 4:17 – ondeugdelijke ijver
  06-08-2022 Galaten 4:16 – de waarheid is hard
  05-08-2022 Galaten 4:15 – wat scheelde er aan Paulus’ ogen?
  04-08-2022 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  03-08-2022 Galaten 4:13,14 – ontvangen als Christus Jezus
  02-08-2022 Galaten 4:12 – ik smeek jullie
  01-08-2022 Galaten 4:11 – alles tevergeefs?
  31-07-2022 Galaten 4:10 – van de regen in de drup
  30-07-2022 Galaten 4:8,9 – terug naar af
  29-07-2022 Galaten 4:7 – van slaaf naar zoon en dus erfgenaam
  28-07-2022 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  27-07-2022 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  26-07-2022 1Korinthe 15:3 – Christus stierf
  25-07-2022 1Korinthe 15:3 – feiten
  24-07-2022 1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?
  23-07-2022 1Korinthe 15:1 – staan & standvastig
  22-07-2022 Galaten 4:6 – de geest van zijn Zoon
  21-07-2022 Galaten 4:6 – vrije zonen
  20-07-2022 Galaten 4:5 – vrijkoping en zoonstelling
  19-07-2022 Galaten 4:4 – geworden onder de wet
  18-07-2022 Galaten 4:4 – Gods Zoon, geworden uit een vrouw
  17-07-2022 Galaten 4:4 – toen de volheid van de tijd kwam
  16-07-2022 Galaten 4:3 – de elementen van de wereld
  15-07-2022 Galaten 4:1,2 – een onmondig kind totdat…
  14-07-2022 Galaten 3:29 – zaad van Abraham
  13-07-2022 Galaten 3:28 – allen één in Christus Jezus
  12-07-2022 Galaten 3:27 – gedoopt in Christus Jezus
  11-07-2022 Galaten 3:26 – allen zonen van God
  10-07-2022 Galaten 3:25 – niet meer onder de pedagoog
  09-07-2022 Galaten 3:24 – een pedagoog tot Christus
  08-07-2022 Galaten 3:23 – voordat het geloof kwam
  07-07-2022 Galaten 3:21 – opgesloten
  06-07-2022 Galaten 3:21 – leven door wetsbetrachting?
  05-07-2022 Galaten 3:20 – één en integer
  04-07-2022 Galaten 3:19 – rechtstreeks & via-via
  03-07-2022 Galaten 3:19 – bijgevoegd totdat
  02-07-2022 Galaten 3:18 – gratis
  01-07-2022 Galaten 3:17 – 430 jaar later…
  30-06-2022 Galaten 3:16 – het zaad, dat is Christus
  29-06-2022 Galaten 3:15 – geen testament maar verbond
  28-06-2022 Galaten 3:14 – zegen voor de natiën en Israël
  27-06-2022 Job 1:21 – gegeven en genomen
  26-06-2022 Galaten 3:13 – gehangen aan een hout
  25-06-2022 Galaten 3:11,12 – op scherp gezet
  24-06-2022 Galaten 3:10 – de vloek van de wet
  23-06-2022 Galaten 3:8,9 – gezegend met de gelovige Abraham
  22-06-2022 Galaten 3:7 – zonen van Abraham
  21-06-2022 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  20-06-2022 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  19-06-2022 Efeze 3:15 – vaderschap
  18-06-2022 Galaten 3:6 -Abraham geloofde God
  17-06-2022 Galaten 3:5 – vanuit horen!
  16-06-2022 Galaten 3:4 – tevergeefs?
  15-06-2022 Galaten 3:3 – kers op de taart?
  14-06-2022 Galaten 3:2 – werken van wet óf horen van geloof?
  13-06-2022 Galaten 3:1 – O dwaze Galaten!
  12-06-2022 Galaten 2:21 – zwart-wit
  11-06-2022 Galaten 2:20 – leven in het geloof van de Zoon van God
  10-06-2022 Galaten 2:20 – Christus leeft in mij!
  09-06-2022 Galaten 2:19 – ik stierf door de wet, voor de wet
  08-06-2022 Galaten 2:17,18 – opbouwen wat ik had afgebroken?
  07-06-2022 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  05-06-2022 Galaten 2:16 – alle roem is uitgesloten!
  04-06-2022 Galaten 2:16 – het geloof van Christus (2)
  03-06-2022 Galaten 2:16 – het geloof van Christus
  02-06-2022 Galaten 2:15,16 – niet rechtvaardig vanuit werken van wet
  01-06-2022 Galaten 2:14 – Petrus schaakmat
  31-05-2022 Galaten 2:14 – de waarheid van het Evangelie
  30-05-2022 Galaten 2:13 – hypocriet
  29-05-2022 Galaten 2:12 – samen eten met de natiën
  28-05-2022 Galaten 2:11 – Paulus weerstaat Petrus
  27-05-2022 Galaten 2:10 – de armen gedenken
  26-05-2022 Handelingen 1:12 – een sabbatsreis
  25-05-2022 Galaten 2:9 – de besnijdenis & de natiën
  24-05-2022 Galaten 2:9 – Jakobus, Kefas en Johannes (2)
  23-05-2022 Galaten 2:9 – Jakobus, Kefas en Johannes
  22-05-2022 Galaten 2:8 – twee bedieningen, één Heer
  21-05-2022 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  20-05-2022 Galaten 2:6 – Paulus’ apostelschap minder?
  19-05-2022 Galaten 2:5 – onverzettelijk!
  18-05-2022 Galaten 2:4 – onze vrijheid in Christus Jezus
  17-05-2022 Galaten 2:3 – Titus als testcase
  16-05-2022 Galaten 2:2 – op ramkoers?
  15-05-2022 Galaten 2:2 – take it, or leave it. 
  14-05-2022 Galaten 2:1,2 – overeenkomstig een onthulling
  13-05-2022 Galaten 2:1 – naar Jeruzalem met Barnabas
  12-05-2022 Galaten 2:1 – in de loop van veertien jaren
  11-05-2022 Galaten 1:23,24 – ze verheerlijkten God in mij
  10-05-2022 Galaten 1:22,23 – onbekend in Judea
  09-05-2022 Galaten 1:21 – in de streken van Syrië en Cilicië
  08-05-2022 Galaten 1:20 – ik lieg niet!
  07-05-2022 Galaten 1:19 – Jakobus, de broer van de Heer
  06-05-2022 Galaten 1:18 – om aan Kefas te verhalen
  05-05-2022 Galaten 1:17 – de terugkeer naar Damascus
  04-05-2022 Galaten 1:17 – ik vertrok naar Arabië
  03-05-2022 Galaten 1:16 – niet voorgelegd aan vlees en bloed
  02-05-2022 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te onthullen
  01-05-2022 Galaten 1:15 – vanaf de moederschoot
  30-04-2022 Galaten 1:15 – toen het GOD behaagde
  29-04-2022 Galaten 1:14 – ijveraar van mijn vaderlijke overleveringen
  28-04-2022 Galaten 1:13 – verwoestend werk
  27-04-2022 Galaten 1:13 – buitensporig vervolgd
  26-04-2022 Galaten 1:12 – niet van een mens ontvangen of onderwezen
  25-04-2022 Galaten 1:11 – niet naar de mens
  24-04-2022 Galaten 1:10 – mensen behagen? No way!
  23-04-2022 Galaten 1:9 – nog eens: anathema!
  21-04-2022 Galaten 1:8 – anathema!
  20-04-2022 Galaten 1:8 – geen concessies
  17-04-2022 Leviticus 23:11 – de eerstelingschoof
  16-04-2022 Galaten 1:7 – verstoren en verdraaien
  15-04-2022 Galaten 1:6 – een andersoortig evangelie, dat geen ander is…
  14-04-2022 Galaten 1:6 – zo vlug laten overbrengen
  13-04-2022 Galaten 1:5 – de aeonen van de aeonen
  12-04-2022 Galaten 1:4 – uitgetild uit de tegenwoordige boze aeon
  11-04-2022 Galaten 1:2,3 – adressering en groet
  09-04-2022 Galaten 1:1 – God… die Hem opwekte vanuit de doden
  08-04-2022 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde niet van mensen
  07-04-2022 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  06-04-2022 Romeinen 16:25,26- aeonische tijden & de aeonische God
  05-04-2022 Romeinen 16:25,26 – nu openbaar gemaakt
  04-04-2022 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  03-04-2022 Romeinen 16:25 – een verzwegen geheim
  01-04-2022 Romeinen 16:25 – “mijn evangelie”
  31-03-2022 Romeinen 16:22,23 – Tertius en Quartus
  30-03-2022 Romeinen 16:21 – postscriptum
  29-03-2022 Romeinen 16:20 – de satan verbrijzelen onder jullie voeten
  28-03-2022 Romeinen 16:19 – ongekunsteld
  27-03-2022 Romeinen 16:18 – misleiding van argelozen
  26-03-2022 Romeinen 16:17 – mijd hen
  25-03-2022 Romeinen 16:16 – een heilige kus
  24-03-2022 Romeinen 16:14,15 – in Rome, maar niet rooms
  23-03-2022 Romeinen 16:13 – Rufus en Paulus’ moeder
  22-03-2022 Romeinen 16:11,12 – in de Heer
  21-03-2022 Romeinen 16:8-11 – connecties in Rome
  20-03-2022 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  19-03-2022 Romeinen 16:7 – gemarkeerd onder de apostelen
  18-03-2022 Romeinen 16:5,6 – groet!
  17-03-2022 Romeinen 16:5 – de ekklesia bij hen aan huis
  16-03-2022 Romeinen 16:4 – Prisca en Aquila – waaghalzen
  15-03-2022 Romeinen 16:3 – Prisca en Aquila
  14-03-2022 Romeinen 16:2 – Febe, een voorvrouw van velen
  13-03-2022 Romeinen 16:1,2 – Febe
  12-03-2022 Romeinen 15:33 – de God van de vrede
  11-03-2022 Romeinen 15:32 – samen-opwaarts-pauzeren
  10-03-2022 Romeinen 15:31 – de weerspannigen in Judea
  09-03-2022 Romeinen 15:30 – strijden in de gebeden
  08-03-2022 Romeinen 15:28,29 – volheid van zegen!
  07-03-2022 Romeinen 15:26,27 – de armen in Jeruzalem
  06-03-2022 Romeinen 15:24,25 – altijd weer verder…
  05-03-2022 Romeinen 15:22,23 – verhinderingen
  04-03-2022 Romeinen 15:21 – niet gezocht, wel gevonden
  03-03-2022 Romeinen 15:20 – niet bouwen op andermans fundament
  02-03-2022 Romeinen 15:19 – tekenen en wonderen
  01-03-2022 Romeinen 15:17,18 – niet door mij bewerkt
  28-02-2022 Romeinen 15:16 – de offergave van de natiën
  27-02-2022 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  26-02-2022 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  25-02-2022 Romeinen 15:14,15 – boordevol en vervuld
  24-02-2022 Genesis 32:31 – de zon komt op
  23-02-2022 Romeinen 15:13 – overvloedig in de hoop
  22-02-2022 Romeinen 15:13 – de God van de hoop
  21-02-2022 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
  20-02-2022 Romeinen 15:12 – de wortel van Isaï
  19-02-2022 Romeinen 15:10,11 – weest vrolijk natiën!
  18-02-2022 Romeinen 15:9 – onder de natiën
  17-02-2022 Romeinen 15:8 – Christus, dienaar van de besnijdenis
  16-02-2022 Romeinen 15:7 – zoals ook Christus
  15-02-2022 Romeinen 15:6 – een mond vol
  14-02-2022 Romeinen 15:6 – met één mond
  13-02-2022 Romeinen 15:5 – hetzelfde gezind
  12-02-2022 Romeinen 15:4 – de aanmoediging van de Schriften
  11-02-2022 Romeinen 15:3 – de smaad van Christus
  10-02-2022 Romeinen 15:2 – pleasen of niet?
  09-02-2022 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  08-02-2022 Romeinen 15:1 – de zwakten van de niet-capabelen
  06-02-2022 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  05-02-2022 Psalm 30:6 – momentopname
  04-02-2022 Romeinen 14:23 – het nadeel van de twijfel
  03-02-2022 Romeinen 14:22 – gelukkig wie toetst
  02-02-2022 Romeinen 14:21 – redenen om af te zien
  01-02-2022 Romeinen 14:19,20 – de onderlinge opbouw
  31-01-2022 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  30-01-2022 1Korinthe 10:14 – wegwezen!
  29-01-2022 Genesis 14:18 – Melchizedek
  28-01-2022 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  27-01-2022 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  26-01-2022 Romeinen 14:18 – welgevallig en welbeproefd
  25-01-2022 Romeinen 14:17 – rechtvaardigheid, vrede en vreugde
  24-01-2022 Titus 3:2 – bescheiden
  23-01-2022 Romeinen 14:17 – het koningschap van God
  22-01-2022 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  21-01-2022 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  19-01-2022 1Korinthe 13:8 – de liefde faalt nooit
  18-01-2022 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  17-01-2022 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  16-01-2022 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  15-01-2022 Romeinen 14:16 – koketteren met het goede
  14-01-2022 Romeinen 14:15 – verloren gaan
  13-01-2022 Romeinen 14:15 – bedroefd maken?
  12-01-2022 Romeinen 14:14 – niets in zichzelf ongewijd
  11-01-2022 Romeinen 14:13 – ergernis of valstrik?
  10-01-2022 Romeinen 14:12 – rekenschap aan God
  09-01-2022 Romeinen 14:11 – elke knie en elke tong
  08-01-2022 Romeinen 14:10 – voor het podium van God
  07-01-2022 Romeinen 14:9 – Heer van allen, doden en levenden
  06-01-2022 Romeinen 14:,7,8 – voor Hem, want van Hem
  05-01-2022 Romeinen 14:6 – in de ruimte gesteld
  04-01-2022 Romeinen 14:5 – ieder in zijn eigen denken
  03-01-2022 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
  02-01-2022 Romeinen 14:4 – de basis van onderlinge rust
  01-01-2022 Prediker 3:14- al wat God doet