GoedBericht.nl logo
English Blog
2024
  13-07-2024 Kolosse 1:1 – apostel door Gods wil
  12-07-2024 Kolosse 1:1 – Paulus, apostel van Christus Jezus
  11-07-2024 1Timotheüs 6:21
  10-07-2024 Hebreeën 10:12 – die zit!
  09-07-2024 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  08-07-2024 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  07-07-2024 1Timotheüs 6:20 – ten onrechte zogenoemde kennis
  06-07-2024 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  05-07-2024 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  04-07-2024 Johannes 6:66 – niet populair
  03-07-2024 1Timotheüs 6:20 – bewaar het pand
  02-07-2024 1Timotheüs 6:19 – mededeelzaamheid als investering
  01-07-2024 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  30-06-2024 Handelingen 1:3 – veertig dagen… veertig jaren
  29-06-2024 1Timotheüs 6:17,18 – rijkelijk!
  28-06-2024 1Timotheüs 6:17 – rijken in de huidige aeon
  27-06-2024 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  26-06-2024 Efeze 4:32 – charizomai
  25-06-2024 1Timotheüs 6:16 – eer en eeuw-ige kracht!
  24-06-2024 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
  23-06-2024 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  22-06-2024 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
  21-06-2024 1Timotheüs 6:16 – een ontoegankelijk licht
  20-06-2024 1Timotheüs 6:16 – die alleen onsterfelijkheid heeft
  19-06-2024 1Timotheüs 6:15 – de Koning der koningen en Heer der heren
  18-06-2024 1Timotheüs 6:14 – tot aan de verschijning
  17-06-2024 1Timotheüs 6:13 – de voortreffelijke belijdenis voor Pontius Pilatus
  16-06-2024 Efeze 3:15 – vaderschap
  15-06-2024 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  14-06-2024 Filippi 4:7 – als in een vesting
  13-06-2024 Efeze 4:6 – één God en Vader
  12-06-2024 Efeze 4:6 – één GOD
  11-06-2024 Efeze 4:5 – één doop
  10-06-2024 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
  09-06-2024 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
  08-06-2024 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
  07-06-2024 Romeinen 12:2 – metamorfose
  06-06-2024 Romeinen 12:2 – niet gelijkvormig aan deze aeon
  05-06-2024 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  04-06-2024 Romeinen 12:1 – een nieuw hoofdstuk
  03-06-2024 1Timotheüs 6:13 – de God die allen levend maakt
  02-06-2024 1Timotheüs 6:12 – de voortreffelijke belijdenis
  01-06-2024 1Timotheüs 6:12 – grijp het aeonische leven
  31-05-2024 1Timotheüs 6:12 – strijd de voortreffelijke strijd (2)
  30-05-2024 1Timotheüs 6:12 – strijd de voortreffelijke strijd
  29-05-2024 1Timotheüs 6:11 – maar jij…!
  28-05-2024 Efeze 2:7 – hyper-genade
  27-05-2024 1Timotheüs 6:10 – een wortel van alle kwaad
  26-05-2024 Spreuken 12:25 – een goed woord
  25-05-2024 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  24-05-2024 Job 1:21 – gegeven en genomen
  23-05-2024 Job 31:4 – God telt
  22-05-2024 1Timotheüs 6:9 – wie bedoelen rijk te zijn
  21-05-2024 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  20-05-2024 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
  19-05-2024 Genesis 8:6 – veertig & vijftig dagen
  18-05-2024 Efeze 4:17 – zinloosheid van denken
  17-05-2024 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  16-05-2024 1Timotheüs 6:8 – te vrede
  15-05-2024 Psalm 145:21 – danken en loven
  14-05-2024 1Timotheüs 6:6,7 – lege handen
  13-05-2024 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  12-05-2024 1Timotheüs 6:6 – tevredenheid
  11-05-2024 1Timotheüs 6:5 – kruis of munt?
  10-05-2024 1Timotheüs 6:4 – gezond versus ziekelijk
  09-05-2024 Handelingen 1:12 – een sabbatsreis
  08-05-2024 1Timotheüs 6:3 – naar de leer van eerbiedigheid
  07-05-2024 1Korinthe 11:20 – een Heer-lijke maaltijd?
  06-05-2024 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  05-05-2024 1Timotheüs 6:3 – de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus
  04-05-2024 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
  03-05-2024 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  02-05-2024 Galaten 4:16 – de waarheid is hard
  01-05-2024 1Timotheüs 6:2 – betere slaven
  30-04-2024 1Timotheüs 6:1 – slaven die de leer versieren
  29-04-2024 1Timotheüs 5:24,25 – alles wordt openbaar
  28-04-2024 Romeinen 11:26 – Jakob wordt Israël
  27-04-2024 1Timotheüs 2:2 – een stil en rustig leven
  26-04-2024 1Timotheüs 5:23 – een weinig wijn
  25-04-2024 1Timotheüs 5:22 – handoplegging als Joods gebruik
  24-04-2024 1Timotheüs 5:22 – bezonnen handoplegging
  23-04-2024 1Korinthe 5:8 – opdat we feest zouden vieren!
  22-04-2024 1Korinthe 5:7 – jullie zijn ongezuurd!
  21-04-2024 1Korinthe 5:6 – een beetje zuur
  20-04-2024 1Timotheüs 5:21 – zonder vooroordeel of partijdigheid
  19-04-2024 Ezechiël 37:3 – herleven?
  18-04-2024 1Timotheüs 5:20 – zonde ontmaskeren
  17-04-2024 Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben
  16-04-2024 1Timotheüs 5:19 – twee of drie getuigen
  15-04-2024 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  14-04-2024 Israël, ijzersterk…
  13-04-2024 1Timotheüs 5:18 – de Schrift zegt!
  12-04-2024 1Timotheüs 5:18 – een dorsende os niet muilbanden
  11-04-2024 1Timothëus 5:17 – dubbele eer
  10-04-2024 1Timotheüs 5:16 – zorgtaken
  09-04-2024 1Timotheüs 5:15 – de satan achterna
  08-04-2024 1Korinthe 15:35 – hoe worden doden opgewekt?
  07-04-2024 1Korinthe 15:34 – kennis van GOD
  06-04-2024 1Korinthe 15:33 – moreel en beschaving
  05-04-2024 1Korinthe 15:33 – kwade samensprekingen
  04-04-2024 1Timotheüs 5:13,14 – nutteloos of nuttig?
  03-04-2024 1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid
  02-04-2024 1Timotheüs 5:11,12 – een lichtzinnig erewoord?
  01-04-2024 1Korinthe 15:20 – de eerstelingsschoof
  31-03-2024 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
  30-03-2024 Matteüs 27:60 – leven uit de rots!
  29-03-2024 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  28-03-2024 1Timotheüs 5:10 – bewezen gekwalificeerd
  27-03-2024 1Timothëus 5:10 – een helpende hand
  26-03-2024 Romeinen 8:29 – voorbestemd tot…
  25-03-2024 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  24-03-2024 Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD
  23-03-2024 Romeinen 6:22 – vrucht tot heiliging
  22-03-2024 Romeinen 6:20,21 – twee smaken
  21-03-2024 Romeinen 6:19 – verslaafd en verslaafd is twee
  20-03-2024 Romeinen 6:18 – verslaafd aan de Rechtvaardigheid
  19-03-2024 Romeinen 6:17 – Paulus’ bevrijdend onderwijs
  18-03-2024 Romeinen 6:16 – beschikbaar stellen
  17-03-2024 Romeinen 6:15 – niks mis met zondigen?
  16-03-2024 Romeinen 6:14 – niet onder wet maar onder genade
  15-03-2024 Romeinen 6:13 – alsof levend uit de doden
  14-03-2024 Romeinen 6:12 – vrijheid in een sterfelijk lichaam
  13-03-2024 Romeinen 6:11 – opstandingsleven nu!
  12-03-2024 Romeinen 6:10 – eens voor altijd
  11-03-2024 Romeinen 6:8,9 – niet meer sterft…
  10-03-2024 Romeinen 6:7 – gerechtvaardigd van de zonde
  09-03-2024 Romeinen 6:7 – geen slaaf meer
  08-03-2024 Romeinen 6:6 – onze oude mens medegekruisigd
  07-03-2024 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  06-03-2024 Romeinen 6:4 – in nieuwheid van leven wandelen
  05-03-2024 Romeinen 6:4 – begraven door de doop
  04-03-2024 Romeinen 6:3 – in Christus gedoopt
  03-03-2024 Romeinen 6:3 – in zijn dood
  02-03-2024 Romeinen 6:2 – in zonde leven?!?
  01-03-2024 Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?
  29-02-2024 1Timotheüs 5:9 – geselecteerde weduwen
  28-02-2024 Efeze 2:7- de komende aeonen
  27-02-2024 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  26-02-2024 1Timotheüs 5:8 – het geloof verloochend
  24-02-2024 1Timotheüs 5:6,7 – beveel ook deze dingen
  23-02-2024 1Timotheüs 5:5 – de echte weduwe
  22-02-2024 1Timotheüs 5:3,4 – eerst thuis
  21-02-2024 1Timotheüs 5:1 – als familie
  20-02-2024 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  19-02-2024 Psalm 19:15 – hart en mond
  18-02-2024 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
  17-02-2024 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
  16-02-2024 Efeze 5:14 – goede morgen!
  15-02-2024 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
  14-02-2024 1Timotheüs 4:16 – de leer is geen theorie
  13-02-2024 1Timotheüs 4:15 – vooruitgang
  12-02-2024 1Timotheüs 4:14 – Timotheüs’ charisma
  11-02-2024 Job 2:10 – het kwade van God?
  10-02-2024 1Korinthe 2:16 – het denken van Christus
  09-02-2024 1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid
  08-02-2024 1Timotheüs 4:13 – geef acht op de voorlezing
  07-02-2024 1Timotheüs 4:12 – Timotheüs als rolmodel
  06-02-2024 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer deze dingen
  05-02-2024 1Timotheüs 4:10 – vooral van gelovigen
  04-02-2024 1Timotheüs 4:10 – Redder van alle mensen
  03-02-2024 1Timotheüs 4:10 – doodlopende verklaringen
  02-02-2024 1Korinthe 15:39 – mensen, vogels en vissen
  01-02-2024 1Timotheüs 4:10 – geen aanbod maar mededeling
  31-01-2024 1Timotheüs 4:10 – Paulus’ mission statement
  30-01-2024 1Timotheüs 4:9 – betrouwbaar is het woord!
  29-01-2024 1Korinthe 15:38 – GOD geeft er een lichaam aan
  28-01-2024 1Korinthe 15:37 – zaaien & begraven
  27-01-2024 1Timotheüs 4:8 – nuttig tot alles
  26-01-2024 1Timotheüs 4:8 – de lichamelijke oefening
  25-01-2024 1Timotheüs 4:7 – afkeer versus oefening
  24-01-2024 1Timotheüs 4:6 – gekweekt in de woorden van het geloof
  23-01-2024 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  22-01-2024 1Timotheüs 4:5 – geheiligd door Gods woord en gebed
  21-01-2024 1Timotheüs 4:4 – elk schepsel van God is voortreffelijk
  20-01-2024 1Timotheüs 4:3 – om met dankzegging tot zich te nemen
  19-01-2024 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  18-01-2024 Psalm 2:4 – hemels amusement
  17-01-2024 1Timotheüs 4:3 – verplichte ascese
  16-01-2024 1Timotheus 4:3 – bang of dankbaar?
  15-01-2024 Romeinen 15:13 – de God van de hoop
  14-01-2024 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  13-01-2024 1Timotheüs 4:3 – verhinderend te trouwen
  12-01-2024 1Timotheüs 4:2 – dichtgeschroeid geweten (2)
  11-01-2024 1Timotheüs 4:2 – dichtgeschroeid geweten
  10-01-2024 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
  09-01-2024 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
  08-01-2024 Romeinen 15:13 – overvloedig in de hoop
  07-01-2024 Romeinen 15:13 – de God van de hoop
  06-01-2024 Romeinen 15:6 – met één mond
  05-01-2024 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  04-01-2024 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van valse woorden
  03-01-2024 Romeinen 5:8 – toen wij nog zondaren waren
  02-01-2024 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  01-01-2024 Prediker 3:14- al wat God doet
2023
  31-12-2023 1Korinthe 15:13,14 – zonder inhoud…
  30-12-2023 1Timotheüs 4:2 – huichelarij
  29-12-2023 1Timotheüs 4:1 – leringen van demonen
  28-12-2023 1Timotheüs 4:1 – koers houden
  27-12-2023 1Timotheüs 4:1: nog eens “uitdrukkelijk”
  26-12-2023 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  25-12-2023 Jesaja 9:7 – de troon van David
  24-12-2023 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  23-12-2023 1Timothëus 4:1 – de Geest zegt nadrukkelijk
  22-12-2023 1Timotheüs 3:16 – opgenomen in heerlijkheid
  21-12-2023 1Timotheüs 3:16 – gezien, geheraut en geloofd
  20-12-2023 1Timotheüs 3:16 – vlees en geest
  19-12-2023 1Timotheüs 3:16 – die geopenbaard werd…
  18-12-2023 1Timotheüs 3:16 – het geheim is groot!
  17-12-2023 1Timotheüs 3:16 – zoals wordt beleden
  16-12-2023 1Timotheüs 3:15- pilaar en zetel van de waarheid
  15-12-2023 1Timotheüs 3:15 – ekklesia van de levende God (2)
  14-12-2023 1Timotheüs 3:15 – ekklesia van de levende God
  13-12-2023 1Timotheüs 3:14,15 – verkeren in Gods huis
  12-12-2023 1Timotheüs 3:12,13 – voortreffelijke dienst, hoezo?
  11-12-2023 1Timotheüs 3:11 – dienaressen
  10-12-2023 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
  09-12-2023 1Timotheüs 3:10 – eerst getoetst
  08-12-2023 Efeze 3:2 – breaking!
  07-12-2023 1Timotheüs 3:9 – het geheim van het geloof
  06-12-2023 1Timotheüs 3:8 – eerbaar en respectabel
  05-12-2023 1Timotheüs 3:8 – de dienaren
  04-12-2023 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  03-12-2023 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  02-12-2023 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  01-12-2023 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  30-11-2023 1Timotheüs 3:7 – een voortreffelijk getuigenis naar buiten
  29-11-2023 1Timotheüs 3:6 – geen nieuweling
  28-11-2023 1Timotheüs 3:4,5 – het huisgezin van de opziener
  27-11-2023 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  26-11-2023 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  25-11-2023 1Timotheüs 3:2,3 – hoogwaardig profiel
  24-11-2023 1Timotheüs 3:2 – onbesproken, man van één vrouw
  23-11-2023 1Timotheüs 3:1 – het voortreffelijke werk van de opziener
  22-11-2023 Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten
  21-11-2023 Romeinen 5:5 – hoop die niet beschaamd maakt
  20-11-2023 Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop
  19-11-2023 Romeinen 5:3,4 – roemen, ook in de verdrukkingen
  18-11-2023 Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!
  17-11-2023 Romeinen 13:9,10 – je zál je naaste liefhebben!
  16-11-2023 1Timotheüs 2:15 – heilzaam moederschap
  15-11-2023 1Timotheüs 2:15 – gered door het kinderbaren
  14-11-2023 1Timotheüs 2:14 – misleiding
  13-11-2023 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  12-11-2023 1Timotheüs 2:13 – eerst en daarna
  11-11-2023 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  10-11-2023 1Timotheüs 2:13 – Adam eerst, daarna Eva
  09-11-2023 1Timotheüs 2:12 – hiërarchie van man en vrouw
  08-11-2023 1Timotheüs 2:11 – discrimineert Paulus?
  07-11-2023 1Korinthe 2:14 – de handicap van de zielse mens
  06-11-2023 1Korinthe 2:13 – woorden van menselijke wijsheid?
  05-11-2023 1Korinthe 2:12 – opdat we zouden weten…
  04-11-2023 1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?
  03-11-2023 1Korinthe 2:10 – de diepten van God
  02-11-2023 1Timotheüs 2:9,10 – het sieraad van vrouwen
  01-11-2023 1Timotheüs 2:8 – opheffing van integere handen
  31-10-2023 1Timotheüs 2:7 – heraut, afgevaardigde en leraar van natiën
  30-10-2023 1Timotheüs 2:6 – het getuigenis te eigener tijden
  29-10-2023 1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide
  28-10-2023 1Timotheüs 2:6 – een losprijs, geen schuldbetaling
  27-10-2023 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  26-10-2023 1Timotheüs 2:6 – een losprijs voor allen
  25-10-2023 1Timotheüs 2:5 – één middelaar
  24-10-2023 1Timotheüs 2:5 – want er is één God
  23-10-2023 1Timotheüs 2:3,4 – God wil alle mensen redden
  22-10-2023 1Timotheüs 2:2 – een ambassadeur waardig
  21-10-2023 1Timotheüs 2:2 – een stil en rustig leven
  20-10-2023 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  19-10-2023 1Timotheüs 2:2 – koningen en superieuren
  18-10-2023 1Timotheüs 2:1 – alle mensen
  17-10-2023 1Timotheüs 2:1 – allereerst
  16-10-2023 1Timotheüs 1:20 – Hymeneüs en Alexander
  15-10-2023 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  14-10-2023 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
  13-10-2023 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  12-10-2023 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  11-10-2023 1Timotheüs 1:19 – wanneer lijdt het geloof schipbreuk?
  10-10-2023 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  09-10-2023 1Timotheüs 1:18 – de voortreffelijke strijd
  08-10-2023 Galaten 5:22 – vreugde en vrede
  07-10-2023 1Korinthe 15:20 – maar nu…!
  06-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de enige God
  05-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de onvergankelijke en onzienlijke God
  04-10-2023 1Timotheüs 1:17 – de Koning van de aeonen
  03-10-2023 1Timotheüs 1:16 – Paulus als patroon
  02-10-2023 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  01-10-2023 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
  30-09-2023 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  29-09-2023 1Timotheüs 1:15 – om zondaren te redden
  28-09-2023 1Timotheüs 1:14 – overweldigend met geloof en liefde
  27-09-2023 1Timotheüs 1:14 – overweldigend en onwederstandelijk
  26-09-2023 Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper
  25-09-2023 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  24-09-2023 Leviticus 16:8 – Jom Kipoer
  23-09-2023 1Timotheüs 1:13 – onwetend
  22-09-2023 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  21-09-2023 1Timotheüs 1:13: lasteraar, vervolger en mishandelaar
  20-09-2023 1Timotheüs 1:12 – dankbaar ben ik aan Hem
  19-09-2023 1Timotheüs 1:11 – dat mij werd toevertrouwd
  18-09-2023 1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (2)
  17-09-2023 1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (1)
  16-09-2023 1Timotheüs 1:10,11 – de gezonde leer naar het Evangelie
  15-09-2023 1Timotheüs 1:10 – de gezonde leer
  14-09-2023 1Timotheüs 1:10 – haaks op de gezonde leer
  13-09-2023 1Timotheüs 1:9 – de wet gelegd op zondaren
  12-09-2023 1Timotheüs 1:9 – de wet niet gesteld voor de rechtvaardige
  11-09-2023 1Timotheüs 1:8 – het wettig gebruik van de wet
  10-09-2023 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-09-2023 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  08-09-2023 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  07-09-2023 1Timotheüs 1:7 – zogenaamde leraren van de wet
  06-09-2023 1Timotheüs 1:6 – ontspoord
  05-09-2023 1Timotheüs 1:5 – ongeveinsd geloof
  04-09-2023 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  03-09-2023 1Timotheüs 1:5 – het doeleinde van de opdracht
  02-09-2023 1Timotheüs 1:4 – verzinsels versus waarheid
  01-09-2023 1Timotheüs 1:4 – geen aandacht voor mythen
  31-08-2023 1Timotheüs 1:3 – geen andere leer
  30-08-2023 1Timotheüs 1:2 – aan Timothëus
  29-08-2023 1Timotheüs 1:1 – naar bevel van God
  28-08-2023 Romeinen 3:7 – contrast dient tot GODS heerlijkheid
  27-08-2023 Romeinen 3:5 – onbegrip over Paulus’ onderwijs
  26-08-2023 Romeinen 3:4 – GOD waarachtig, elk mens leugenachtig.
  25-08-2023 Romeinen 3:3 – het geloof van GOD
  24-08-2023 1Korinthe 15:12 – geen opstanding van doden?
  23-08-2023 1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden
  22-08-2023 1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen
  21-08-2023 1Korinthe 15:10 – GODS genade!
  20-08-2023 1Korinthe 15:10 – niet ik…
  19-08-2023 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  18-08-2023 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  17-08-2023 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  16-08-2023 Spreuken 15:15 – altijd feest?!
  15-08-2023 Prediker 3:11 – de aeon in hun hart
  14-08-2023 Titus 3:15 – groeten & afsluiting
  13-08-2023 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  12-08-2023 Titus 3:14 – niet onvruchtbaar
  11-08-2023 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  10-08-2023 Titus 3:13 – Apollos
  09-08-2023 Titus 3:13 – Zenas de wetgeleerde
  08-08-2023 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  07-08-2023 Titus 3:12 – Tychikus
  06-08-2023 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  05-08-2023 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  04-08-2023 Titus 3:12 – overwinteren in Nikopolis
  03-08-2023 Titus 3:11 – een sektarisch mens (3)
  02-08-2023 Titus 3:10: een sektarisch mens (2)
  01-08-2023 Titus 3:10 – een sektarisch mens (1)
  31-07-2023 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  30-07-2023 Titus 3:9 – ruzies en gevechten over de wet
  29-07-2023 Titus 3:9 – dwaze vragen en geslachtsregisters
  28-07-2023 Titus 3:8 – voortreffelijke werken
  27-07-2023 Titus 3:8 – het woord is betrouwbaar!
  26-07-2023 Titus 3:7 – hoop van aeonisch leven!
  25-07-2023 Titus 3:7 – ons universeel lotbezit
  24-07-2023 Titus 3:7 – lotbezitters
  23-07-2023 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  22-07-2023 Titus 3:7 – gerechtvaardigd in Zijn genade
  21-07-2023 Titus 3:6 – rijkelijk uitgegoten
  20-07-2023 Titus 3:6 – bad van wedergeboorte
  19-07-2023 Titus 3:5 – naar Zijn ontferming
  18-07-2023 Titus 3:4 – maar toen…
  17-07-2023 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  16-07-2023 Titus 3:3 – zwart-wit
  15-07-2023 Hebreeën 11:6 – een Beloner van wie Hem zoeken
  14-07-2023 Titus 3:3 – van dwaas tot erger
  13-07-2023 Johannes 9:35 – buiten zicht
  12-07-2023 Titus 3:2,3 – bescheidenheid betonen aan alle mensen
  11-07-2023 Titus 3:2 – laster en vechtlust vs. inschikkelijkheid
  09-07-2023 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  08-07-2023 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  07-07-2023 Titus 3:1 – schikken, tot elk goed werk gereed
  06-07-2023 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  05-07-2023 Titus 3:1 – nog eens: onderschikken
  04-07-2023 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  03-07-2023 Titus 3:1 – onderschikken aan overheden
  02-07-2023 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  01-07-2023 Titus 2:15 – met alle gezag
  30-06-2023 Titus 2:14 – ijveraar van voortreffelijke werken
  29-06-2023 Titus 2:14 – voor Zichzelf een volk reinigen
  28-06-2023 Titus 2:14 – Christus’ overgave
  27-06-2023 Titus 2:13 – de verschijning van de heerlijkheid
  26-06-2023 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  25-06-2023 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  24-06-2023 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  23-06-2023 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  22-06-2023 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  21-06-2023 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  20-06-2023 Prediker 3:14- al wat God doet
  19-06-2023 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  18-06-2023 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  17-06-2023 Spreuken 12:25 – een goed woord
  16-06-2023 Spreuken 20:12 – oor en oog
  15-06-2023 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  14-06-2023 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  13-06-2023 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  12-06-2023 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  11-06-2023 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  10-06-2023 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  09-06-2023 Titus 2:13 – de gelukkige hoop!
  08-06-2023 Titus 2:12 – wereldlijke begeerten versus bezonnenheid
  07-06-2023 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van GOD
  06-06-2023 Titus 2:12 – oneerbiedigheid versus eerbiedig
  05-06-2023 Titus 2:12 – verloochenen als bijproduct
  04-06-2023 Titus 2:12 – opvoedende genade
  03-06-2023 Titus 2:11 – alle mensen!
  02-06-2023 Titus 2:10 – de leer versieren
  01-06-2023 Titus 2:10 – de leer van God onze Redder versieren
  31-05-2023 Titus 2:9 – de boodschap aan slaven
  30-05-2023 Galaten 5:22 – geduld
  29-05-2023 Galaten 5:22 – één vrucht
  28-05-2023 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  27-05-2023 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  26-05-2023 Titus 2:7 – onbedorven en eerbaar in de leer
  25-05-2023 Titus 2:7 – een voorbeeld betonend
  24-05-2023 Titus 2:6 – jongere mannen (1)
  23-05-2023 Titus 2:5 – jonge vrouwen (3)
  22-05-2023 Titus 2:5 – jonge vrouwen (2)
  21-05-2023 Titus 2:4 – jonge vrouwen (1)
  20-05-2023 Titus 2:3 – oude vrouwen
  19-05-2023 Titus 2:2 – oude mannen
  18-05-2023 Handelingen 1:3 – veertig dagen… veertig jaren
  17-05-2023 Titus 2:1 – maar jij!
  16-05-2023 Titus 1:16 – schijnheilige praatjes
  15-05-2023 Titus 1:15 – rein in denken en geweten
  14-05-2023 Titus 1:14 – afkeren van de waarheid
  13-05-2023 Titus 1:13 – scherp
  12-05-2023 Titus 1:12 – een Kretenzer die de waarheid spreekt
  11-05-2023 Titus 1:11 – de mond snoeren
  10-05-2023 Titus 1:10 – ijdel gezwets
  09-05-2023 Genesis 13:18 – eikenbomen
  08-05-2023 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  07-05-2023 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  06-05-2023 Johannes 8:32 – waarheid maakt vrij
  05-05-2023 Titus 1:9 – tegensprekers ontmaskeren
  04-05-2023 Titus 1:9 – aanmoedigen in de gezonde leer
  03-05-2023 Titus 1:9 – het betrouwbare woord hooghouden
  02-05-2023 Titus 1:8 – rechtvaardig, integer, zelfbeheerst
  01-05-2023 Titus 1:8 – gastvrij en bezonnen
  30-04-2023 Titus 1:7 – contrast
  29-04-2023 Titus 1:7 – huisbeheerder van God
  28-04-2023 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  27-04-2023 Titus 1:7 – de opziener
  26-04-2023 Titus 1:6 – geen kinderen in opspraak
  25-04-2023 Titus 1:6 – man van één vrouw
  24-04-2023 Titus 1:6 – onaanklaagbaar.
  23-04-2023 Romeinen 11:33 – onnaspeurlijk!
  22-04-2023 Titus 1:5 – ouderen, senioren
  21-04-2023 Titus 1:5 – om deze reden
  20-04-2023 Titus 1:5 – op Kreta achtergelaten
  19-04-2023 Titus 1:4 – genade en vrede
  18-04-2023 Titus 1:4 – Titus, mijn waar kind
  17-04-2023 1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
  16-04-2023 1Korinthe 13:4 – de liefde als Persoon…
  15-04-2023 Titus 1:3 – God onze Redder
  14-04-2023 Titus 1:3 – nu geproclameerd
  13-04-2023 Titus 1:2 – beloofd vóór aeonische tijden
  12-04-2023 Titus 1:2 – de God die niet liegt
  11-04-2023 Titus 1:2 – op hoop van aeonisch leven
  10-04-2023 Titus 1:1 – waarheid die naar de goede verering is
  09-04-2023 1Korinthe 15:22 – nog eens: allen!
  08-04-2023 Titus 1:1 – geloof van uitverkorenen van God
  07-04-2023 Titus 1:1 – Paulus, slaaf en apostel
  06-04-2023 Filippi 4:23 – genade als slotwoord
  05-04-2023 Filippi 4:21,22 – groeten over en weer
  04-04-2023 Filippi 4:20 – aan onze God en Vader de heerlijkheid!
  03-04-2023 Filippi 4:19 – naar Zijn rijkdom!
  02-04-2023 Filippi 4:18 – een welriekend offer aan God
  01-04-2023 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  31-03-2023 Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben
  30-03-2023 Filippi 4:17 – delen = vermenigvuldigen
  29-03-2023 Filippi 4:16 – onvergetelijke verrassingen
  28-03-2023 Filippi 4:15 – solidair
  27-03-2023 Filippi 4:14 – deelgenoten in Paulus’ verdrukking
  26-03-2023 Filippi 4:13 – sterk in Hem die mij kracht geeft!
  25-03-2023 Filippi 4:12 – in alle dingen ingewijd
  24-03-2023 Filippi 4:11 – autarkie
  23-03-2023 Filippi 4:10 – eindelijk opbloeien
  22-03-2023 Filippi 4:9 – rolmodel Paulus
  21-03-2023 Filippi 4:8 – positief denken niet los verkrijgbaar
  20-03-2023 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  19-03-2023 Romeinen 3:21 – nu echter…!
  18-03-2023 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  17-03-2023 Filippi 4:7 – als in een vesting
  16-03-2023 Filippi 4:7 – de vrede van God
  15-03-2023 Filippi 4:5 – alles met dankzegging
  14-03-2023 Filippi 4:6 – in geen ding bezorgd
  13-03-2023 Filippi 4:5 – inschikken & schik in
  12-03-2023 Filippi 4:4  – altijd blij!
  11-03-2023 Filippi 4:3 – namen in het boek des levens
  10-03-2023 Filippi 4:2,3 – de neuzen in één richting
  09-03-2023 Filippi 4:1 – eer en onderscheiding
  08-03-2023 Filippi 3:21 – zijn vermogen
  07-03-2023 Filippi 3:21 – die ons lichaam zal transformeren
  05-03-2023 Filippi 3:21 – vernedering versus heerlijkheid
  04-03-2023 Filippi 3:20 – ons burgerschap is in de hemelen
  03-03-2023 Filippi 3:19 – gezind op de aardse dingen
  02-03-2023 Filippi 3:18 – vijanden van het kruis van Christus
  01-03-2023 Filippi 3:17 – Paulus’ mede-navolgers
  28-02-2023 Filippi 3:15,16 – in dat spoor verder
  27-02-2023 Filippi 3:14 – de roeping van omhoog, in Christus Jezus
  26-02-2023 Prediker 3:10 – nederig
  25-02-2023 Filippi 3:14 – de trofee van de roeping van God
  24-02-2023 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  23-02-2023 Filippi 3:13,14 – één ding!
  22-02-2023 Filippi 3:12 – nog niet gearriveerd
  21-02-2023 Filippi 3:11 – de uitopstanding vanuit de doden
  20-02-2023 Filippi 3:10,11 – gelijkvormig wordend aan zijn dood
  19-02-2023 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  18-02-2023 Filippi 3:10 – Hem te kennen…!
  17-02-2023 Filippi 3:9 – rechtvaardigheid uit God!
  16-02-2023 Filippi 3:8 – schade en drek
  15-02-2023 Filippi 3:7,8 – hoe winst een schadepost werd
  14-02-2023 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  13-02-2023 Filippi 3:6 – bijna perfect
  12-02-2023 Filippi 3:6 – naar ijver een vervolger van de ekklesia
  11-02-2023 Filippi 3:5 – naar wet Farizeeër
  10-02-2023 Filippi 3:5 – van het zuiverste water
  09-02-2023 Filippi 3:4 – vertrouwen op vlees?
  08-02-2023 Filippi 3:3 – vlees of geest?
  07-02-2023 Filippi 3:2 – pas op voor de honden!
  06-02-2023 Filippi 3:1 – verheug je!
  05-02-2023 Filippi 2:30 – zijn ziel geriskeerd
  04-02-2023 Filippi 2:28,29 – gewaardeerde mensen!
  03-02-2023 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  02-02-2023 Filippi 2:26,27 – tel je zegeningen
  01-02-2023 Filippi 2:25 – Epafroditus
  31-01-2023 Filippi 2:23,24 – wachten op het startschot
  30-01-2023 Filippi 2:22 – beproefd en getest
  29-01-2023 Filippi 2:20 – bezorgd en bezorgd is twee
  28-01-2023 Filippi 2:19 – eu-psycho
  27-01-2023 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  26-01-2023 Filippi 2:18 – verblijden en nog eens verblijden
  25-01-2023 Filippi 2:17 – geplengd worden
  24-01-2023 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  23-01-2023 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  22-01-2023 2Korinthe 4:17 – relativeren
  21-01-2023 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  20-01-2023 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  19-01-2023 Filippi 2:16 – mij tot roem in Christus’ dag.
  18-01-2023 Filippi 2:15,16 – als sterren in de nacht
  17-01-2023 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  16-01-2023 Filippi 2:15 – onkreukbaar, ongekunsteld en onbesmet
  15-01-2023 Filippi 2:14 – alles zonder mopperen
  14-01-2023 Filippi 2:13 – het willen en het werken.
  13-01-2023 Filippi 2:12 – met vreze en beven
  12-01-2023 Filippi 2:11 – tot heerlijkheid van God, de Vader
  11-01-2023 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  10-01-2023 Filippi 2:9 – de naam boven alle naam
  09-01-2023 Filippi 2:9 – uitermate verhoogd
  08-01-2023 Filippi 2:8 – gehoorzaam tot de dood van het kruis
  07-01-2023 Filippi 2:7 – maar Zichzelf ontledigt…
  06-01-2023 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  05-01-2023 Filippi 2:6,7 – in Gods gestalte zijnde
  04-01-2023 Filippi 2:5,6 – de gezindheid in Christus Jezus
  03-01-2023 Filippi 2:4 – eigenbelang in perspectief
  02-01-2023 Filippi 2:3 – eigenbelang versus nederigheid
  01-01-2023 Psalm 121:1,2 – kijk omhoog!