English blog
Overzicht van Rubrieken
  01-12-2021 Romeinen 12:20 – vurige kolen op het hoofd stapelen
  30-11-2021 Romeinen 12:19 – Mij komt de wraak toe.
  29-11-2021 Romeinen 12:18 – vrede met alle mensen
  28-11-2021 Romeinen 12:17 – het goede voor ogen van alle mensen
  27-11-2021 Romeinen 12:16 – gezind, zinnende en eigenzinnig
  26-11-2021 Romeinen 12:15 – medeleven
  25-11-2021 Romeinen 12:14 – bewezen inclusief!
  24-11-2021 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  23-11-2021 Romeinen 12:13 – doen delen & gastvrijheid
  22-11-2021 Romeinen 12:12 – in het gebed volhoudend
  21-11-2021 Titus 2:11 – alle mensen!
  20-11-2021 Johannes 9:35 – buiten zicht
  19-11-2021 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  18-11-2021 Romeinen 12:12 – hoop doet leven!
  17-11-2021 Romeinen 12:11 – bruisend
  16-11-2021 Romeinen 12:10 – philadelfia en waardering
  15-11-2021 Romeinen 12:9 – van min naar plus!
  14-11-2021 Romeinen 12:9 – ongeveinsde liefde
  13-11-2021 Romeinen 12:7,8 – zeven genade-effecten
  12-11-2021 Romeinen 12:6 – profetie
  11-11-2021 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
  10-11-2021 Romeinen 12:4,5 – één lichaam!
  09-11-2021 Romeinen 12:3 – aan ieder een maat
  08-11-2021 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  07-11-2021 2Korinthe 4:17 – relativeren
  06-11-2021 Romeinen 12:2 – de wil van God beproeven
  05-11-2021 Romeinen 12:2 – metamorfose
  04-11-2021 Romeinen 12:2 – niet gelijkvormig aan deze aeon
  03-11-2021 Romeinen 12:1 – een levend, heilig offer
  02-11-2021 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  01-11-2021 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  31-10-2021 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  30-10-2021 Psalm 2:4 – hemels amusement
  29-10-2021 Romeinen 12:1 – een nieuw hoofdstuk
  28-10-2021 Romeinen 11:36 – aan Hem de heerlijkheid!
  27-10-2021 Romeinen 11:36 – ta panta, het al
  26-10-2021 Romeinen 11:35 – niets verschuldigd
  25-10-2021 Romeinen 11:34 – de mens op z’n plek gezet
  24-10-2021 Filippi 4:7 – als in een vesting
  23-10-2021 Romeinen 11:33 – onnaspeurlijk!
  22-10-2021 Romeinen 11:33 – o, diepte!
  21-10-2021 Romeinen 11:32 – allen opgesloten
  20-10-2021 Romeinen 11: 30,31 – Israëls ‘nee’ heeft niet het laatste woord
  19-10-2021 Romeinen 11:29 – onberouwelijk!
  18-10-2021 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
  17-10-2021 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  16-10-2021 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  15-10-2021 Romeinen 11:28 – vijanden & geliefden
  14-10-2021 Romeinen 11:27 – een nieuw verbond
  13-10-2021 Romeinen 11:26 – Jakob wordt Israël
  12-10-2021 Romeinen 11:26 – vanuit Sion
  11-10-2021 Romeinen 11:26 – geheel Israël gered (2)
  10-10-2021 Exodus 28:35 – klinkend goud
  09-10-2021 Romeinen 11:26 – geheel Israël gered
  08-10-2021 Romeinen 11:25 – de volheid van de natiën & Efraïm
  07-10-2021 Romeinen 11:25 – totdat
  06-10-2021 Romeinen 11:25 – een geheim…
  05-10-2021 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  04-10-2021 Romeinen 11:24 – terug naar de natuur
  03-10-2021 Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben
  02-10-2021 Johannes 6:66 – niet populair
  01-10-2021 Romeinen 11:23 – de omschakeling
  30-09-2021 Romeinen 11:22 – als God kapt
  29-09-2021 Romeinen 11:21,22 – blijven bij Gods geschiktheid.
  28-09-2021 Romeinen 11:19,20 – wees niet hoogmoedig
  27-09-2021 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
  26-09-2021 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
  25-09-2021 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  24-09-2021 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  23-09-2021 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  22-09-2021 Kolosse 3:13 – genade bewijzen!
  21-09-2021 Romeinen 11:18 – bluf niet tegen de takken
  20-09-2021 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  19-09-2021 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  18-09-2021 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  17-09-2021 1Johannes 4:18 – geen vrees
  16-09-2021 Romeinen 11:17 – de vettigheid van de olijfboom
  15-09-2021 Jozua 24:15 – verlost van keuzestress
  14-09-2021 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  13-09-2021 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  12-09-2021 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  11-09-2021 Hebreeën 11:23 – niet bang voor het bevel van de koning
  10-09-2021 Romeinen 11:16 – een goed begin…
  09-09-2021 Romeinen 11:15 – leven uit de doden
  08-09-2021 Romeinen 11:15 – de aanneming
  07-09-2021 Romeinen 11:15 – de verzoening van de wereld
  06-09-2021 Job 42:2 – Hij vermag alles
  05-09-2021 Romeinen 11:13,14 – apostel van de natiën
  04-09-2021 Judas:25 – mono theo
  03-09-2021 Romeinen 11:12 – hoeveel temeer hun volheid!
  02-09-2021 Psalm 139:8 – Hij is er… altijd!
  01-09-2021 Romeinen 11:11 – gestruikeld
  31-08-2021 Romeinen 11:10 – verduisterde ogen
  30-08-2021 Romeinen 11:9 – hun tafel tot een strik
  29-08-2021 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  28-08-2021 Romeinen 11:8 – een geest van verdoving
  27-08-2021 Romeinen 11:8 – God kiest uit en Hij verhardt
  26-08-2021 Romeinen 11:7 – uitverkiezing & verharding
  25-08-2021 Romeinen 11:6 – genade alleen
  24-08-2021 Romeinen 11:5 – naar de uitverkiezing van genade
  23-08-2021 Romeinen 11:3,4 – zevenduizend mannen
  22-08-2021 Romeinen 11:2 – zoals Elia
  21-08-2021 Romeinen 11:1 – verstoot God zijn volk?
  20-08-2021 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  19-08-2021 Romeinen 10:21 – een ongezeglijk en tegensprekend volk
  18-08-2021 Romeinen 10:20 – gevonden door wie Mij niet zochten
  17-08-2021 Romeinen 10:19 – toornig op een onverstandige natie
  16-08-2021 Romeinen 10:19 – jaloers op wat geen natie is
  15-08-2021 Romeinen 10:18 – het Evangelie in de sterren!
  14-08-2021 Romeinen 10:17 – geloof is uit het horen
  13-08-2021 Romeinen 10:16 – bijna niemand gelooft het
  12-08-2021 Romeinen 10:14,15 – hoe mooi zijn de voeten…
  11-08-2021 Romeinen 10:13 – ieder die de naam van de Heer aanroept
  10-08-2021 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  09-08-2021 1Korinthe 7:24 – geen ruis maar rust!
  08-08-2021 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  07-08-2021 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  06-08-2021 Romeinen 10:11 – wie op hem zijn geloof vestigt…
  05-08-2021 Romeinen 10:10 – geloven en belijden
  04-08-2021 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  03-08-2021 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  02-08-2021 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  01-08-2021 Romeinen 10:9 – de opgewekte Heer
  31-07-2021 Romeinen 10:8 – in uw mond en hart
  30-07-2021 Romeinen 10:6,7 – niet moeilijk of ver weg
  29-07-2021 Romeinen 10:6 – een veelzeggend citaat
  28-07-2021 Romeinen 10:5,6 – twee soorten rechtvaardigheid
  27-07-2021 Romeinen 10:4 – Christus, het doeleinde van de wet
  26-07-2021 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  25-07-2021 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  24-07-2021 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  23-07-2021 Romeinen 10:2 – zonder besef
  22-07-2021 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  21-07-2021 Romeinen 10:1,2 – ijver van God
  20-07-2021 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  19-07-2021 Romeinen 9:31,32 – geloof of werken?
  18-07-2021 Romeinen 9:30 – rechtvaardigheid vanuit geloof
  17-07-2021 Romeinen 9:29 – een minderheid
  16-07-2021 Romeinen 9:27,28 – slechts een rest gered
  15-07-2021 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  14-07-2021 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  13-07-2021 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  12-07-2021 Romeinen 9:26 – Israël onder de natiën
  11-07-2021 Romeinen 9:25 – Lo-ammi wordt Ammi
  10-07-2021 Romeinen 9:23,24 – voorwerpen van ontferming
  09-07-2021 Romeinen 9:22 – voorwerpen van toorn toebereid
  08-07-2021 Romeinen 9:21 – klei in de hand van de Pottenbakker
  07-07-2021 Romeinen 9:20 – betweterig boetseersel
  06-07-2021 Romeinen 9:19 – wat verwijt Hij dan nog?
  05-07-2021 Romeinen 9:18 – God verhardt ook wie Hij wil
  04-07-2021 Romeinen 9:17 – ook ongeloof deel van Gods plan
  03-07-2021 Romeinen 9:17 – geen regiefout
  02-07-2021 Romeinen 9:16 – niet wie wil of wie rent
  01-07-2021 Romeinen 9:14,15 – discrimineert God?
  30-06-2021 Romeinen 9:13 – Ezau op de tweede plaats
  29-06-2021 Romeinen 9:12 – de onderste boven
  28-06-2021 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  27-06-2021 Romeinen 9:11 – Gods uitverkiezend voornemen
  26-06-2021 Romeinen 9:11 – nine eleven
  25-06-2021 Romeinen 9:10 – één zwangerschap – twee kinderen