English blog
Overzicht van Rubrieken
  23-09-2020 Romeinen 2:21 – vroom diefstal
  22-09-2020 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
  21-09-2020 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  20-09-2020 Romeinen 2:20 – gij zult… last of lust?
  19-09-2020 Romeinen 2:20 – pretentie of Godsvertrouwen?
  18-09-2020 Romeinen 2:19 – vertrouwen in jezelf?
  17-09-2020 Romeinen 2:18 – onderscheiden waar het op aankomt
  16-09-2020 Romeinen 2:17 – Jood genoemd worden
  15-09-2020 Romeinen 2:16 – Gods oordeel “naar mijn evangelie”
  14-09-2020 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  13-09-2020 Job 1:21 – gegeven en genomen
  12-09-2020 Romeinen 2:16 – het oordeel als goed bericht!
  11-09-2020 Romeinen 2:15 – het geweten getuigt
  10-09-2020 Romeinen 2:15 – in harten geschreven
  09-09-2020 Romeinen 2:14 – van nature de wet doen
  08-09-2020 Romeinen 2:13 – niet de hoorders maar de daders
  07-09-2020 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  06-09-2020 Romeinen 2:12 – rechtvaardig en betrouwbaar!
  05-09-2020 Romeinen 2:11 – geen aanzien des persoons
  04-09-2020 Romeinen 2:10 – voor een ieder die het goede werkt
  03-09-2020 Romeinen 2:9 – eerst de Jood en ook de Griek
  02-09-2020 Romeinen 2:9 – verdrukking en benauwdheid
  01-09-2020 Romeinen 2:9 – over elke ziel
  31-08-2020 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  30-08-2020 Jozua 24:15 – oproep tot keuze?
  29-08-2020 Romeinen 2:8 – ongezeglijk voor de waarheid
  28-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (2)
  27-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (1)
  26-08-2020 Romeinen 2:7 – Godvereerders
  25-08-2020 Romeinen 2:6 – die aan een ieder betaalt
  24-08-2020 Romeinen 2:5 – alles wordt recht gezet
  23-08-2020 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  22-08-2020 Romeinen 2:5 – hardheid en een onbezonnen hart
  21-08-2020 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
  20-08-2020 Romeinen 2:4 – de rijkdom van zijn geschiktheid
  19-08-2020 Romeinen 2:3 – waarom de wereld orthodoxie haat
  18-08-2020 Romeinen 2:1,2 – demasqué
  17-08-2020 Romeinen 1:32 – de dood waardig
  16-08-2020 Romeinen 1:31 – ontluistering
  15-08-2020 Romeinen 1:30 – “verwerpelijk denken” in de praktijk
  14-08-2020 Romeinen 1:29 – dag en nacht
  13-08-2020 Romeinen 1:28 – verwerpelijk
  12-08-2020 Romeinen 1:27 – de vergelding van de dwaling
  11-08-2020 Romeinen 1:27 – natuurlijk en uiteraard
  10-08-2020 Romeinen 1:27 – foute gevoelens bestaan niet
  09-08-2020 Romeinen 1:27 – typerend!
  08-08-2020 Romeinen 1:26 – het natuurlijk gebruik
  07-08-2020 Romeinen 1:26 – GOD levert hen over…
  06-08-2020 Romeinen 1:26 – oneer, waarde-loos
  05-08-2020 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
  04-08-2020 Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper
  03-08-2020 Romeinen 1:24 – het onteren van hun lichamen
  02-08-2020 Romeinen 1:24 – onreinheid van het onteren
  01-08-2020 Romeinen 1:24 – de wereld losgelaten
  31-07-2020 Romeinen 1:22,23 – bewerende wijs te zijn
  30-07-2020 Romeinen 1:21 – het hart verduisterd
  29-07-2020 Romeinen 1:21 – als GOD verheerlijken of danken
  28-07-2020 Romeinen 1:21 – intelligent hart?
  27-07-2020 Romeinen 1:21 – God als GOD
  26-07-2020 Romeinen 1:20 – met verstand doorzien
  25-07-2020 Romeinen 1:19 – het gekende van GOD
  24-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid… ten onder houden
  23-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid…
  22-07-2020 Romeinen 1:18 – want toorn van GOD…
  21-07-2020 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  20-07-2020 Romeinen 1:17 – vanuit geloof, tot in geloof
  19-07-2020 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  18-07-2020 Romeinen 1:16 – eerst de Jood
  17-07-2020 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  16-07-2020 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  15-07-2020 Romeinen 1:15 – evangeliseren in Rome
  14-07-2020 Psalm 19:15 – hart en mond
  13-07-2020 1Johannes 4:18 – geen vrees
  12-07-2020 Romeinen 1:14 – een schuldenaar van iedereen
  11-07-2020 Romeinen 1:13 – zoveel te doen!
  10-07-2020 Romeinen 1:11,12 – genade-effect en bevestigd
  09-07-2020 Romeinen 1:9 – een weg gebaand
  08-07-2020 Romeinen 1:8 – jullie geloof verkondigd
  07-07-2020 Romeinen 1:6 – genade en vrede
  06-07-2020 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  05-07-2020 Romeinen 1:6 – geroepen heiligen
  04-07-2020 Romeinen 1:5- gehoorzaamheid van geloof
  03-07-2020 Romeinen 1:5 – genade en apostelschap
  02-07-2020 Romeinen 1:4 – vanuit opstanding van doden
  01-07-2020 Romeinen 1:4 – Zoon van God in kracht
  30-06-2020 Romeinen 1:4 – Jezus’ afkomst
  29-06-2020 Romeinen 1:3 – uit het zaad van David
  28-06-2020 Romeinen 1:3 – aangaande zijn Zoon
  27-06-2020 Romeinen 1:2 – tevoren beloofd
  26-06-2020 Romeinen 1:1 – slaaf van Christus Jezus
  25-06-2020 Romeinen 1:1 – van Saulus naar Paulus
  24-06-2020 Romeinen 1:1 – Saul, Saul….
  23-06-2020 Hebreeën 4:8 – Jozua & Jezus?
  22-06-2020 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  21-06-2020 1Korinthe 16:23,24 – genade als sluitstuk
  20-06-2020 1Korinthe 16:22,23 – anathema, maranatha
  19-06-2020 1Korinthe 16:21 – een eigenhandige groet
  18-06-2020 Spreuken 12:25 – een goed woord
  17-06-2020 1Korinthe 16:19,20 – de hartelijke groeten!
  16-06-2020 1Korinthe 16:17,18 – zich verheugen in de ontmoeting
  15-06-2020 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  14-06-2020 1Korinthe 16:16 – eerstelingen & oudsten
  13-06-2020 1Korinthe 16:15 – eersteling van Achaje
  12-06-2020 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-06-2020 1Korinthe 16:14 – échte liefde
  10-06-2020 1Korinthe 16:13 – vaststaand, mannelijk en ferm
  09-06-2020 1Korinthe 16:12 – vrijheid blijheid
  08-06-2020 Titus 2:11 – alle mensen!
  07-06-2020 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
  06-06-2020 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  05-06-2020 Exodus 28:35 – klinkend goud
  04-06-2020 Job 2:10 – het kwade van God?
  03-06-2020 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  02-06-2020 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  01-06-2020 1Korinthe 16:10,11 – wat werkelijk telt
  31-05-2020 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  30-05-2020 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  29-05-2020 Openbaring 1:10 – tijdreis
  28-05-2020 1Korinthe 16:8,9 – een geopende deur
  27-05-2020 1Korinthe 16:5-7 – Paulus ziet uit naar ontmoeting
  26-05-2020 1Korinthe 16:3,4 – de genade naar Jeruzalem
  25-05-2020 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  24-05-2020 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
  23-05-2020 Filippi 3:1 – verheug je!
  22-05-2020 1Korinthe 16:2 – meer dan geld
  21-05-2020 Handelingen 1:12 – een sabbatsreis
  20-05-2020 1Korinthe 16:2 – overvloedig
  19-05-2020 1Korinthe 16:1 – inzameling voor de heiligen
  18-05-2020 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  17-05-2020 Job 31:4 – God telt
  16-05-2020 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  15-05-2020 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
  14-05-2020 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  13-05-2020 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  12-05-2020 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
  11-05-2020 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
  10-05-2020 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  09-05-2020 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  08-05-2020 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
  07-05-2020 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  06-05-2020 Spreuken 20:12 – oor en oog
  05-05-2020 Johannes 8:32 – waarheid maakt vrij
  04-05-2020 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
  03-05-2020 Romeinen 9:11 – nine eleven
  02-05-2020 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
  01-05-2020 Handelingen 20:35 – gelukkiger
  30-04-2020 Handelingen 4:12 – geen andere naam
  29-04-2020 1Johannes 3:8 – zondigt vanaf het begin
  28-04-2020 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
  27-04-2020 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  26-04-2020 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
  25-04-2020 2Korinthe 4:4 – ikoon van God
  24-04-2020 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
  23-04-2020 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  22-04-2020 Amos 5:19 – als veiligheid een illusie is
  21-04-2020 Spreuken 15:15 – altijd feest!
  20-04-2020 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
  19-04-2020 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  18-04-2020 Johannes 6:66 – niet populair
  17-04-2020 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde