GoedBericht.nl logo
2022
  09-12-2022 Filippi 1:21 – te leven is voor mij Christus…
  08-12-2022 Filippi 1:20 – Christus groot gemaakt
  07-12-2022 Filippi 1:19 – Paulus’ uitzicht op vrijlating
  06-12-2022 Filippi 1:18 – tel je zegeningen
  05-12-2022 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  04-12-2022 Filippi 1:16,17 – Paulus, de apologeet
  03-12-2022 Filippi 1:15 – met welk motief?
  02-12-2022 Filippi 1:14 – gevangenschap boeit niet
  01-12-2022 Filippi 1:13 – getuigenis op het hoogste niveau
  30-11-2022 Filippi 1:12 – een gesloten deur en een geopend venster
  29-11-2022 Filippi 1:10,11 – wie zorgt voor vrucht?
  28-11-2022 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  27-11-2022 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-11-2022 Jeremia 31:22 – het vrouwlijke zal de man omvangen
  25-11-2022 Johannes 5:44 – eer van mensen
  24-11-2022 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  23-11-2022 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  22-11-2022 Filippi 1:9,10 – onderscheidingsvermogen
  21-11-2022 Filippi 1:8 – God is mijn getuige
  20-11-2022 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  19-11-2022 Filippi 1:7- mede-deelnemers van de genade
  18-11-2022 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
  17-11-2022 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
  16-11-2022 Filippi 1:6 – de dag van Christus Jezus
  15-11-2022 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  14-11-2022 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  13-11-2022 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  12-11-2022 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  11-11-2022 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  10-11-2022 Filippi 1:6 – wiens goede werk…?
  09-11-2022 Filippi 1:5 – deelname aan het Evangelie
  08-11-2022 1Korinthe 2:7 – vóór de aeonen
  07-11-2022 1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen
  06-11-2022 1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!
  05-11-2022 1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?
  04-11-2022 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-11-2022 Filippi 1:3,4 – danken en blijdschap
  02-11-2022 Filippi 1:2 – diepgang in een gangbare groet
  01-11-2022 Filippi 1:1 – opzieners en dienaren
  31-10-2022 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
  30-10-2022 Job 31:4 – God telt
  29-10-2022 Filippi 1:1 – aan al de heiligen
  28-10-2022 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  27-10-2022 Galaten 6:18 – een karakteristieke afsluiting
  26-10-2022 Galaten 6:17 – Paulus gebrandmerkt
  25-10-2022 Galaten 6:16 – en over het Israël van God
  24-10-2022 Galaten 6:16 – de regel van de nieuwe schepping
  23-10-2022 Galaten 6:15 – een nieuwe schepping!
  22-10-2022 Galaten 6:14 – voor de wereld gekruisigd
  21-10-2022 Galaten 6:14 – het kruis van onze Heer
  20-10-2022 Galaten 6:13 – roemen in het vlees
  19-10-2022 Galaten 6:13 – selectief winkelen
  18-10-2022 Galaten 6:12 – show voor de bühne
  17-10-2022 Galaten 6:11 – grote letters
  17-10-2022 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  16-10-2022 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  15-10-2022 Galaten 6:10 – allen & de VIP’s
  14-10-2022 Galaten 6:9 – wachten op de oogst
  13-10-2022 Galaten 6:7,8 – wat een mens zaait…
  12-10-2022 Galaten 6:6 – delen in het onderricht van het Woord
  10-10-2022 Galaten 6:4,5 – roemen
  10-10-2022 Galaten 6:3 – niets van onszelf
  09-10-2022 Galaten 6:2 – de wet van Christus
  08-10-2022 Galaten 6:1 – geestelijken
  07-10-2022 Galaten 5:26 – geen opscheppers
  06-10-2022 Galaten 5:25 – door de Geest het spoor houden
  05-10-2022 Galaten 5:24 – leven vanuit een FEIT!
  04-10-2022 Galaten 5:23 – geen werk maar vrucht!
  03-10-2022 Openbaring 1:10 – tijdreis
  02-10-2022 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  01-10-2022 Job 2:10 – het kwade van God?
  30-09-2022 Galaten 5:22 – zelfbeheersing
  29-09-2022 Galaten 5:22 – bescheidenheid
  28-09-2022 Galaten 5:22 – trouw & betrouwbaarheid
  27-09-2022 Galaten 5:22 – geschiktheid en goedheid
  26-09-2022 Galaten 5:22 – geduld
  25-09-2022 Galaten 5:22 – vreugde en vrede
  24-09-2022 Galaten 5:22 – vreugde
  23-09-2022 Galaten 5:22 – één vrucht
  22-09-2022 Galaten 5:21 – ‘not done’ in Gods Koninkrijk
  21-09-2022 Galaten 5:19-21 – de werken van het vlees
  20-09-2022 Galaten 5:18 – in Geest worden geleid
  19-09-2022 Galaten 5:17 – vlees- of Geest-driftig?
  18-09-2022 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
  17-09-2022 Galaten 5:16 – Geest versus vlees
  16-09-2022 Galaten 5:15 – bijten, vreten en verteren
  15-09-2022 Galaten 5:13,14: één woord, liefde!
  14-09-2022 Galaten 5:13 – vrijheid is een risico
  13-09-2022 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  12-09-2022 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
  11-09-2022 Handelingen 20:9 – Eutychus
  10-09-2022 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  09-09-2022 Galaten 5:12 – de botte bijl?
  08-09-2022 Numeri 23:19 – nooit spijt
  07-09-2022 Galaten 5:11 – de valstrik van het kruis
  06-09-2022 Galaten 5:11 – predikte Paulus nog de besnijdenis?
  05-09-2022 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  04-09-2022 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  03-09-2022 Exodus 34:29 – uitstraling
  02-09-2022 Galaten 5:10 – geen water bij de wijn!
  01-09-2022 Galaten 5:9 – een beetje zuurdeeg
  31-08-2022 Galaten 5:7,8 – jullie renden goed
  30-08-2022 Galaten 5:6 – geloof door liefde inwerkende
  29-08-2022 Galaten 5:5 – hoop van rechtvaardigheid
  28-08-2022 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  27-08-2022 Galaten 5:4 – vervallen uit de genade – kan dat?
  26-08-2022 Galaten 5:4 – vervallen uit de genade
  25-08-2022 Galaten 5:3 – cherry picking
  24-08-2022 Galaten 5:2 – besnijdenis of Christus?
  23-08-2022 Galaten 5:1 – de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt
  22-08-2022 Galaten 4:31 – kinderen van de vrije
  21-08-2022 Galaten 4:30 – of/of en geen en/en
  20-08-2022 Galaten 4:28,29 – controverse Ismaël en Izaäk
  19-08-2022 Galaten 4:27 – de kinderen van de eenzame
  18-08-2022 Galaten 4:26 – het opwaartse Jeruzalem
  17-08-2022 Galaten 4:25 – op één lijn
  16-08-2022 Galaten 4:25 – de berg Sinaï in Arabië
  15-08-2022 Galaten 4:24 – twee verbonden
  14-08-2022 Galaten 4:24 – zinnebeeldig
  13-08-2022 Galaten 4:22 – naar het vlees & door belofte
  12-08-2022 Galaten 4:21 – selectief luisteren
  11-08-2022 Galaten 4:20 – ten einde raad
  10-08-2022 Galaten 4:19 – barensweeën
  09-08-2022 Galaten 4:18: ijver en ijver is twee
  08-08-2022 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  07-08-2022 Galaten 4:17 – ondeugdelijke ijver
  06-08-2022 Galaten 4:16 – de waarheid is hard
  05-08-2022 Galaten 4:15 – wat scheelde er aan Paulus’ ogen?
  04-08-2022 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  03-08-2022 Galaten 4:13,14 – ontvangen als Christus Jezus
  02-08-2022 Galaten 4:12 – ik smeek jullie
  01-08-2022 Galaten 4:11 – alles tevergeefs?
  31-07-2022 Galaten 4:10 – van de regen in de drup
  30-07-2022 Galaten 4:8,9 – terug naar af
  29-07-2022 Galaten 4:7 – van slaaf naar zoon en dus erfgenaam
  28-07-2022 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  27-07-2022 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  26-07-2022 1Korinthe 15:3 – Christus stierf
  25-07-2022 1Korinthe 15:3 – feiten
  24-07-2022 1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?
  23-07-2022 1Korinthe 15:1 – staan & standvastig
  22-07-2022 Galaten 4:6 – de geest van zijn Zoon
  21-07-2022 Galaten 4:6 – vrije zonen
  20-07-2022 Galaten 4:5 – vrijkoping en zoonstelling
  19-07-2022 Galaten 4:4 – geworden onder de wet
  18-07-2022 Galaten 4:4 – Gods Zoon, geworden uit een vrouw
  17-07-2022 Galaten 4:4 – toen de volheid van de tijd kwam
  16-07-2022 Galaten 4:3 – de elementen van de wereld
  15-07-2022 Galaten 4:1,2 – een onmondig kind totdat…
  14-07-2022 Galaten 3:29 – zaad van Abraham
  13-07-2022 Galaten 3:28 – allen één in Christus Jezus
  12-07-2022 Galaten 3:27 – gedoopt in Christus Jezus
  11-07-2022 Galaten 3:26 – allen zonen van God
  10-07-2022 Galaten 3:25 – niet meer onder de pedagoog
  09-07-2022 Galaten 3:24 – een pedagoog tot Christus
  08-07-2022 Galaten 3:23 – voordat het geloof kwam
  07-07-2022 Galaten 3:21 – opgesloten
  06-07-2022 Galaten 3:21 – leven door wetsbetrachting?
  05-07-2022 Galaten 3:20 – één en integer
  04-07-2022 Galaten 3:19 – rechtstreeks & via-via
  03-07-2022 Galaten 3:19 – bijgevoegd totdat
  02-07-2022 Galaten 3:18 – gratis
  01-07-2022 Galaten 3:17 – 430 jaar later…
  30-06-2022 Galaten 3:16 – het zaad, dat is Christus
  29-06-2022 Galaten 3:15 – geen testament maar verbond
  28-06-2022 Galaten 3:14 – zegen voor de natiën en Israël
  27-06-2022 Job 1:21 – gegeven en genomen
  26-06-2022 Galaten 3:13 – gehangen aan een hout
  25-06-2022 Galaten 3:11,12 – op scherp gezet
  24-06-2022 Galaten 3:10 – de vloek van de wet
  23-06-2022 Galaten 3:8,9 – gezegend met de gelovige Abraham
  22-06-2022 Galaten 3:7 – zonen van Abraham
  21-06-2022 Filippi 4:6 – onbezorgd!
  20-06-2022 1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?
  19-06-2022 Efeze 3:15 – vaderschap
  18-06-2022 Galaten 3:6 -Abraham geloofde God
  17-06-2022 Galaten 3:5 – vanuit horen!
  16-06-2022 Galaten 3:4 – tevergeefs?
  15-06-2022 Galaten 3:3 – kers op de taart?
  14-06-2022 Galaten 3:2 – werken van wet óf horen van geloof?
  13-06-2022 Galaten 3:1 – O dwaze Galaten!
  12-06-2022 Galaten 2:21 – zwart-wit
  11-06-2022 Galaten 2:20 – leven in het geloof van de Zoon van God
  10-06-2022 Galaten 2:20 – Christus leeft in mij!
  09-06-2022 Galaten 2:19 – ik stierf door de wet, voor de wet
  08-06-2022 Galaten 2:17,18 – opbouwen wat ik had afgebroken?
  07-06-2022 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  06-06-2022 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  05-06-2022 Galaten 2:16 – alle roem is uitgesloten!
  04-06-2022 Galaten 2:16 – het geloof van Christus (2)
  03-06-2022 Galaten 2:16 – het geloof van Christus
  02-06-2022 Galaten 2:15,16 – niet rechtvaardig vanuit werken van wet
  01-06-2022 Galaten 2:14 – Petrus schaakmat
  31-05-2022 Galaten 2:14 – de waarheid van het Evangelie
  30-05-2022 Galaten 2:13 – hypocriet
  29-05-2022 Galaten 2:12 – samen eten met de natiën
  28-05-2022 Galaten 2:11 – Paulus weerstaat Petrus
  27-05-2022 Galaten 2:10 – de armen gedenken
  26-05-2022 Handelingen 1:12 – een sabbatsreis
  25-05-2022 Galaten 2:9 – de besnijdenis & de natiën
  24-05-2022 Galaten 2:9 – Jakobus, Kefas en Johannes (2)
  23-05-2022 Galaten 2:9 – Jakobus, Kefas en Johannes
  22-05-2022 Galaten 2:8 – twee bedieningen, één Heer
  21-05-2022 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  20-05-2022 Galaten 2:6 – Paulus’ apostelschap minder?
  19-05-2022 Galaten 2:5 – onverzettelijk!
  18-05-2022 Galaten 2:4 – onze vrijheid in Christus Jezus
  17-05-2022 Galaten 2:3 – Titus als testcase
  16-05-2022 Galaten 2:2 – op ramkoers?
  15-05-2022 Galaten 2:2 – take it, or leave it. 
  14-05-2022 Galaten 2:1,2 – overeenkomstig een onthulling
  13-05-2022 Galaten 2:1 – naar Jeruzalem met Barnabas
  12-05-2022 Galaten 2:1 – in de loop van veertien jaren
  11-05-2022 Galaten 1:23,24 – ze verheerlijkten God in mij
  10-05-2022 Galaten 1:22,23 – onbekend in Judea
  09-05-2022 Galaten 1:21 – in de streken van Syrië en Cilicië
  08-05-2022 Galaten 1:20 – ik lieg niet!
  07-05-2022 Galaten 1:19 – Jakobus, de broer van de Heer
  06-05-2022 Galaten 1:18 – om aan Kefas te verhalen
  05-05-2022 Galaten 1:17 – de terugkeer naar Damascus
  04-05-2022 Galaten 1:17 – ik vertrok naar Arabië
  03-05-2022 Galaten 1:16 – niet voorgelegd aan vlees en bloed
  02-05-2022 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te onthullen
  01-05-2022 Galaten 1:15 – vanaf de moederschoot
  30-04-2022 Galaten 1:15 – toen het GOD behaagde
  29-04-2022 Galaten 1:14 – ijveraar van mijn vaderlijke overleveringen
  28-04-2022 Galaten 1:13 – verwoestend werk
  27-04-2022 Galaten 1:13 – buitensporig vervolgd
  26-04-2022 Galaten 1:12 – niet van een mens ontvangen of onderwezen
  25-04-2022 Galaten 1:11 – niet naar de mens
  24-04-2022 Galaten 1:10 – mensen behagen? No way!
  23-04-2022 Galaten 1:9 – nog eens: anathema!
  22-04-2022 Filippi 3:1 – verheug je!
  21-04-2022 Galaten 1:8 – anathema!
  20-04-2022 Galaten 1:8 – geen concessies
  19-04-2022 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  18-04-2022 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  17-04-2022 Leviticus 23:11 – de eerstelingschoof
  16-04-2022 Galaten 1:7 – verstoren en verdraaien
  15-04-2022 Galaten 1:6 – een andersoortig evangelie, dat geen ander is…
  14-04-2022 Galaten 1:6 – zo vlug laten overbrengen
  13-04-2022 Galaten 1:5 – de aeonen van de aeonen
  12-04-2022 Galaten 1:4 – uitgetild uit de tegenwoordige boze aeon
  11-04-2022 Galaten 1:2,3 – adressering en groet
  10-04-2022 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  09-04-2022 Galaten 1:1 – God… die Hem opwekte vanuit de doden
  08-04-2022 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde niet van mensen
  07-04-2022 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  06-04-2022 Romeinen 16:25,26- aeonische tijden & de aeonische God
  05-04-2022 Romeinen 16:25,26 – nu openbaar gemaakt
  04-04-2022 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  03-04-2022 Romeinen 16:25 – een verzwegen geheim
  02-04-2022 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  01-04-2022 Romeinen 16:25 – “mijn evangelie”
  31-03-2022 Romeinen 16:22,23 – Tertius en Quartus
  30-03-2022 Romeinen 16:21 – postscriptum
  29-03-2022 Romeinen 16:20 – de satan verbrijzelen onder jullie voeten
  28-03-2022 Romeinen 16:19 – ongekunsteld
  27-03-2022 Romeinen 16:18 – misleiding van argelozen
  26-03-2022 Romeinen 16:17 – mijd hen
  25-03-2022 Romeinen 16:16 – een heilige kus
  24-03-2022 Romeinen 16:14,15 – in Rome, maar niet rooms
  23-03-2022 Romeinen 16:13 – Rufus en Paulus’ moeder
  22-03-2022 Romeinen 16:11,12 – in de Heer
  21-03-2022 Romeinen 16:8-11 – connecties in Rome
  20-03-2022 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  19-03-2022 Romeinen 16:7 – gemarkeerd onder de apostelen
  18-03-2022 Romeinen 16:5,6 – groet!
  17-03-2022 Romeinen 16:5 – de ekklesia bij hen aan huis
  16-03-2022 Romeinen 16:4 – Prisca en Aquila – waaghalzen
  15-03-2022 Romeinen 16:3 – Prisca en Aquila
  14-03-2022 Romeinen 16:2 – Febe, een voorvrouw van velen
  13-03-2022 Romeinen 16:1,2 – Febe
  12-03-2022 Romeinen 15:33 – de God van de vrede
  11-03-2022 Romeinen 15:32 – samen-opwaarts-pauzeren
  10-03-2022 Romeinen 15:31 – de weerspannigen in Judea
  09-03-2022 Romeinen 15:30 – strijden in de gebeden
  08-03-2022 Romeinen 15:28,29 – volheid van zegen!
  07-03-2022 Romeinen 15:26,27 – de armen in Jeruzalem
  06-03-2022 Romeinen 15:24,25 – altijd weer verder…
  05-03-2022 Romeinen 15:22,23 – verhinderingen
  04-03-2022 Romeinen 15:21 – niet gezocht, wel gevonden
  03-03-2022 Romeinen 15:20 – niet bouwen op andermans fundament
  02-03-2022 Romeinen 15:19 – tekenen en wonderen
  01-03-2022 Romeinen 15:17,18 – niet door mij bewerkt
  28-02-2022 Romeinen 15:16 – de offergave van de natiën
  27-02-2022 Handelingen 17:23 – een onbekende god
  26-02-2022 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  25-02-2022 Romeinen 15:14,15 – boordevol en vervuld
  24-02-2022 Genesis 32:31 – de zon komt op
  23-02-2022 Romeinen 15:13 – overvloedig in de hoop
  22-02-2022 Romeinen 15:13 – de God van de hoop
  21-02-2022 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
  20-02-2022 Romeinen 15:12 – de wortel van Isaï
  19-02-2022 Romeinen 15:10,11 – weest vrolijk natiën!
  18-02-2022 Romeinen 15:9 – onder de natiën
  17-02-2022 Romeinen 15:8 – Christus, dienaar van de besnijdenis
  16-02-2022 Romeinen 15:7 – zoals ook Christus
  15-02-2022 Romeinen 15:6 – een mond vol
  14-02-2022 Romeinen 15:6 – met één mond
  13-02-2022 Romeinen 15:5 – hetzelfde gezind
  12-02-2022 Romeinen 15:4 – de aanmoediging van de Schriften
  11-02-2022 Romeinen 15:3 – de smaad van Christus
  10-02-2022 Romeinen 15:2 – pleasen of niet?
  09-02-2022 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  08-02-2022 Romeinen 15:1 – de zwakten van de niet-capabelen
  07-02-2022 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  06-02-2022 Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!
  05-02-2022 Psalm 30:6 – momentopname
  04-02-2022 Romeinen 14:23 – het nadeel van de twijfel
  03-02-2022 Romeinen 14:22 – gelukkig wie toetst
  02-02-2022 Romeinen 14:21 – redenen om af te zien
  01-02-2022 Romeinen 14:19,20 – de onderlinge opbouw
  31-01-2022 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  30-01-2022 1Korinthe 10:14 – wegwezen!
  29-01-2022 Genesis 14:18 – Melchizedek
  28-01-2022 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  27-01-2022 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  26-01-2022 Romeinen 14:18 – welgevallig en welbeproefd
  25-01-2022 Romeinen 14:17 – rechtvaardigheid, vrede en vreugde
  24-01-2022 Titus 3:2 – bescheiden
  23-01-2022 Romeinen 14:17 – het koningschap van God
  22-01-2022 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  21-01-2022 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  20-01-2022 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  19-01-2022 1Korinthe 13:8 – de liefde faalt nooit
  18-01-2022 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  17-01-2022 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  16-01-2022 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  15-01-2022 Romeinen 14:16 – koketteren met het goede
  14-01-2022 Romeinen 14:15 – verloren gaan
  13-01-2022 Romeinen 14:15 – bedroefd maken?
  12-01-2022 Romeinen 14:14 – niets in zichzelf ongewijd
  11-01-2022 Romeinen 14:13 – ergernis of valstrik?
  10-01-2022 Romeinen 14:12 – rekenschap aan God
  09-01-2022 Romeinen 14:11 – elke knie en elke tong
  08-01-2022 Romeinen 14:10 – voor het podium van God
  07-01-2022 Romeinen 14:9 – Heer van allen, doden en levenden
  06-01-2022 Romeinen 14:,7,8 – voor Hem, want van Hem
  05-01-2022 Romeinen 14:6 – in de ruimte gesteld
  04-01-2022 Romeinen 14:5 – ieder in zijn eigen denken
  03-01-2022 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
  02-01-2022 Romeinen 14:4 – de basis van onderlinge rust
  01-01-2022 Prediker 3:14- al wat God doet
2021
  31-12-2021 Prediker 3:10 – nederig
  30-12-2021 Romeinen 14:3 – God geeft ruimte
  29-12-2021 Romeinen 14:2 – vegetarisch?
  28-12-2021 Romeinen 14:1 – de zwakke in het geloof
  27-12-2021 1Korinthe 4:10 – christelijke spierballen
  26-12-2021 Jesaja 9:7 – de troon van David
  25-12-2021 Romeinen 13:14 – het licht overwint!
  24-12-2021 Romeinen 13:13 – duistere praktijken
  23-12-2021 Romeinen 13:12 – wake up!
  22-12-2021 Romeinen 13:11 – bewust van de tijd
  21-12-2021 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  20-12-2021 Romeinen 13:9,10 – je zál je naaste liefhebben!
  19-12-2021 Romeinen 13:8 – niemand schuldig dan elkaar lief te hebben
  18-12-2021 1Korinthe 1:21 – Gods tegendraadse aanpak
  17-12-2021 Romeinen 13:7 – vergeld aan allen het verschuldigde
  16-12-2021 1Korinthe 15:54 – de dood verzwolgen in de overwinning!
  15-12-2021 Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt
  14-12-2021 Romeinen 13:6 – afgeweken bedienaars van God
  13-12-2021 Romeinen 13:6 – liturgen van God
  12-12-2021 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  11-12-2021 Romeinen 13:5 – twee doorslaggevende redenen
  10-12-2021 Romeinen 13:4 – de overheid als rechter
  09-12-2021 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods dienaar
  08-12-2021 Romeinen 13:3 – onderschikking versus revolutie
  07-12-2021 Romeinen 13:2 – geen revolutie
  05-12-2021 Romeinen 13:1 – verordend onder God
  04-12-2021 Hebreeën 11:23 – niet bang voor het bevel van de koning
  03-12-2021 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
  02-12-2021 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
  01-12-2021 Romeinen 12:20 – vurige kolen op het hoofd stapelen
  30-11-2021 Romeinen 12:19 – Mij komt de wraak toe.
  29-11-2021 Romeinen 12:18 – vrede met alle mensen
  28-11-2021 Romeinen 12:17 – het goede voor ogen van alle mensen
  27-11-2021 Romeinen 12:16 – gezind, zinnende en eigenzinnig
  26-11-2021 Romeinen 12:15 – medeleven
  25-11-2021 Romeinen 12:14 – bewezen inclusief!
  24-11-2021 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
  23-11-2021 Romeinen 12:13 – doen delen & gastvrijheid
  22-11-2021 Romeinen 12:12 – in het gebed volhoudend
  21-11-2021 Titus 2:11 – alle mensen!
  20-11-2021 Johannes 9:35 – buiten zicht
  18-11-2021 Romeinen 12:12 – hoop doet leven!
  17-11-2021 Romeinen 12:11 – bruisend
  16-11-2021 Romeinen 12:10 – philadelfia en waardering
  15-11-2021 Romeinen 12:9 – van min naar plus!
  14-11-2021 Romeinen 12:9 – ongeveinsde liefde
  13-11-2021 Romeinen 12:7,8 – zeven genade-effecten
  12-11-2021 Romeinen 12:6 – profetie
  11-11-2021 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
  10-11-2021 Romeinen 12:4,5 – één lichaam!
  09-11-2021 Romeinen 12:3 – aan ieder een maat
  08-11-2021 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  07-11-2021 2Korinthe 4:17 – relativeren
  06-11-2021 Romeinen 12:2 – de wil van God beproeven
  05-11-2021 Romeinen 12:2 – metamorfose
  04-11-2021 Romeinen 12:2 – niet gelijkvormig aan deze aeon
  03-11-2021 Romeinen 12:1 – een levend, heilig offer
  02-11-2021 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  01-11-2021 Prediker 9:11 – tijd en toeval
  31-10-2021 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  30-10-2021 Psalm 2:4 – hemels amusement
  29-10-2021 Romeinen 12:1 – een nieuw hoofdstuk
  28-10-2021 Romeinen 11:36 – aan Hem de heerlijkheid!
  27-10-2021 Romeinen 11:36 – ta panta, het al
  26-10-2021 Romeinen 11:35 – niets verschuldigd
  25-10-2021 Romeinen 11:34 – de mens op z’n plek gezet
  24-10-2021 Filippi 4:7 – als in een vesting
  23-10-2021 Romeinen 11:33 – onnaspeurlijk!
  22-10-2021 Romeinen 11:33 – o, diepte!
  21-10-2021 Romeinen 11:32 – allen opgesloten
  20-10-2021 Romeinen 11: 30,31 – Israëls ‘nee’ heeft niet het laatste woord
  19-10-2021 Romeinen 11:29 – onberouwelijk!
  18-10-2021 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
  17-10-2021 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
  16-10-2021 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  15-10-2021 Romeinen 11:28 – vijanden & geliefden
  14-10-2021 Romeinen 11:27 – een nieuw verbond
  13-10-2021 Romeinen 11:26 – Jakob wordt Israël
  12-10-2021 Romeinen 11:26 – vanuit Sion
  11-10-2021 Romeinen 11:26 – geheel Israël gered (2)
  10-10-2021 Exodus 28:35 – klinkend goud
  09-10-2021 Romeinen 11:26 – geheel Israël gered
  08-10-2021 Romeinen 11:25 – de volheid van de natiën & Efraïm
  07-10-2021 Romeinen 11:25 – totdat
  06-10-2021 Romeinen 11:25 – een geheim…
  05-10-2021 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  04-10-2021 Romeinen 11:24 – terug naar de natuur
  03-10-2021 Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben
  02-10-2021 Johannes 6:66 – niet populair
  01-10-2021 Romeinen 11:23 – de omschakeling
  30-09-2021 Romeinen 11:22 – als God kapt
  29-09-2021 Romeinen 11:21,22 – blijven bij Gods geschiktheid.
  28-09-2021 Romeinen 11:19,20 – wees niet hoogmoedig
  27-09-2021 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
  26-09-2021 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
  25-09-2021 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  24-09-2021 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  23-09-2021 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  22-09-2021 Kolosse 3:13 – genade bewijzen!
  21-09-2021 Romeinen 11:18 – bluf niet tegen de takken
  19-09-2021 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  18-09-2021 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  17-09-2021 1Johannes 4:18 – geen vrees
  16-09-2021 Romeinen 11:17 – de vettigheid van de olijfboom
  15-09-2021 Jozua 24:15 – verlost van keuzestress
  14-09-2021 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  13-09-2021 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  12-09-2021 Jesaja 40:6-8 – alle vlees is gras
  10-09-2021 Romeinen 11:16 – een goed begin…
  09-09-2021 Romeinen 11:15 – leven uit de doden
  08-09-2021 Romeinen 11:15 – de aanneming
  07-09-2021 Romeinen 11:15 – de verzoening van de wereld
  06-09-2021 Job 42:2 – Hij vermag alles
  05-09-2021 Romeinen 11:13,14 – apostel van de natiën
  04-09-2021 Judas:25 – mono theo
  03-09-2021 Romeinen 11:12 – hoeveel temeer hun volheid!
  02-09-2021 Psalm 139:8 – Hij is er… altijd!
  01-09-2021 Romeinen 11:11 – gestruikeld
  31-08-2021 Romeinen 11:10 – verduisterde ogen
  30-08-2021 Romeinen 11:9 – hun tafel tot een strik
  29-08-2021 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  28-08-2021 Romeinen 11:8 – een geest van verdoving
  27-08-2021 Romeinen 11:8 – God kiest uit en Hij verhardt
  26-08-2021 Romeinen 11:7 – uitverkiezing & verharding
  25-08-2021 Romeinen 11:6 – genade alleen
  24-08-2021 Romeinen 11:5 – naar de uitverkiezing van genade
  23-08-2021 Romeinen 11:3,4 – zevenduizend mannen
  22-08-2021 Romeinen 11:2 – zoals Elia
  21-08-2021 Romeinen 11:1 – verstoot God zijn volk?
  20-08-2021 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
  19-08-2021 Romeinen 10:21 – een ongezeglijk en tegensprekend volk
  18-08-2021 Romeinen 10:20 – gevonden door wie Mij niet zochten
  17-08-2021 Romeinen 10:19 – toornig op een onverstandige natie
  16-08-2021 Romeinen 10:19 – jaloers op wat geen natie is
  15-08-2021 Romeinen 10:18 – het Evangelie in de sterren!
  14-08-2021 Romeinen 10:17 – geloof is uit het horen
  13-08-2021 Romeinen 10:16 – bijna niemand gelooft het
  12-08-2021 Romeinen 10:14,15 – hoe mooi zijn de voeten…
  11-08-2021 Romeinen 10:13 – ieder die de naam van de Heer aanroept
  10-08-2021 Psalm 146:5 – de God van Jakob
  09-08-2021 1Korinthe 7:24 – geen ruis maar rust!
  08-08-2021 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  07-08-2021 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  06-08-2021 Romeinen 10:11 – wie op hem zijn geloof vestigt…
  05-08-2021 Romeinen 10:10 – geloven en belijden
  04-08-2021 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  03-08-2021 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  02-08-2021 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  01-08-2021 Romeinen 10:9 – de opgewekte Heer
  31-07-2021 Romeinen 10:8 – in uw mond en hart
  30-07-2021 Romeinen 10:6,7 – niet moeilijk of ver weg
  29-07-2021 Romeinen 10:6 – een veelzeggend citaat
  28-07-2021 Romeinen 10:5,6 – twee soorten rechtvaardigheid
  27-07-2021 Romeinen 10:4 – Christus, het doeleinde van de wet
  26-07-2021 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  25-07-2021 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  24-07-2021 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  23-07-2021 Romeinen 10:2 – zonder besef
  22-07-2021 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  21-07-2021 Romeinen 10:1,2 – ijver van God
  20-07-2021 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  19-07-2021 Romeinen 9:31,32 – geloof of werken?
  18-07-2021 Romeinen 9:30 – rechtvaardigheid vanuit geloof
  17-07-2021 Romeinen 9:29 – een minderheid
  16-07-2021 Romeinen 9:27,28 – slechts een rest gered
  14-07-2021 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  13-07-2021 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  12-07-2021 Romeinen 9:26 – Israël onder de natiën
  11-07-2021 Romeinen 9:25 – Lo-ammi wordt Ammi
  10-07-2021 Romeinen 9:23,24 – voorwerpen van ontferming
  09-07-2021 Romeinen 9:22 – voorwerpen van toorn toebereid
  08-07-2021 Romeinen 9:21 – klei in de hand van de Pottenbakker
  07-07-2021 Romeinen 9:20 – betweterig boetseersel
  06-07-2021 Romeinen 9:19 – wat verwijt Hij dan nog?
  05-07-2021 Romeinen 9:18 – God verhardt ook wie Hij wil
  04-07-2021 Romeinen 9:17 – ook ongeloof deel van Gods plan
  03-07-2021 Romeinen 9:17 – geen regiefout
  02-07-2021 Romeinen 9:16 – niet wie wil of wie rent
  01-07-2021 Romeinen 9:14,15 – discrimineert God?
  30-06-2021 Romeinen 9:13 – Ezau op de tweede plaats
  29-06-2021 Romeinen 9:12 – de onderste boven
  28-06-2021 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  27-06-2021 Romeinen 9:11 – Gods uitverkiezend voornemen
  26-06-2021 Romeinen 9:11 – nine eleven
  25-06-2021 Romeinen 9:10 – één zwangerschap – twee kinderen
  24-06-2021 Romeinen 9:9 – een zoon voor Sara
  23-06-2021 Romeinen 9:7,8 – in Izaak zal uw zaad genoemd worden
  21-06-2021 Romeinen 9:6 – het woord van God vervallen?
  20-06-2021 Romeinen 9:5 – de vaderen & de Christus
  19-06-2021 Romeinen 9:4 – wetgeving, eredienst en beloften
  18-06-2021 Romeinen 9:4: de heerlijkheid en de verbonden
  17-06-2021 Romeinen 9:4 – Israël is mijn eerstgeboren zoon
  16-06-2021 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  15-06-2021 Romeinen 9:2 – ononderbroken hartzeer
  14-06-2021 Romeinen 9:1 – een intermezzo
  13-06-2021 Romeinen 8:39 – de liefde van God in Christus Jezus
  12-06-2021 Romeinen 8:38,39 – de liefde Gods
  11-06-2021 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  10-06-2021 Romeinen 8:36 – een uitgelezen citaat!
  09-06-2021 Romeinen 8:35 – wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?
  07-06-2021 Romeinen 8:34 – die ook ten behoeve van ons pleit
  06-06-2021 Romeinen 8:34 – wat meer is, de opgewekte
  05-06-2021 Romeinen 8:33 – wie zal uitverkorenen van God aanklagen?
  04-06-2021 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  03-06-2021 Romeinen 8:32 – samen met hem, alles schenken
  02-06-2021 Romeinen 8:32 – die zijn eigen Zoon niet spaarde
  01-06-2021 Romeinen 8:31 – wat zullen we van deze dingen zeggen?
  31-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (2)
  30-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (1)
  29-05-2021 Romeinen 8:29 – voorbestemd tot…
  28-05-2021 Romeinen 8:28 – geroepenen naar zijn voornemen
  27-05-2021 Romeinen 8:28 – alle dingen werken mee ten goede!
  26-05-2021 Romeinen 8:27 – nog eens: het pleiten van de geest
  25-05-2021 Romeinen 8:26 – onze onuitgesproken zucht & de geest die pleit!
  24-05-2021 Romeinen 8:26 – wij weten niet wat we zullen bidden
  23-05-2021 Romeinen 8:25 – hopen, wachten en verduren
  22-05-2021 Romeinen 8:24 – hoop wordt niet gezien
  21-05-2021 Romeinen 8:23 – wachtend op de zoonstelling
  20-05-2021 Romeinen 8:22 – de schepping als vrouw in verwachting
  19-05-2021 Romeinen 8:21 – bruggenhoofd
  18-05-2021 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
  17-05-2021 Romeinen 8:19 – de onthulling van de zonen van God
  16-05-2021 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
  15-05-2021 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
  14-05-2021 Romeinen 8:17 – samen uit, samen thuis
  13-05-2021 Romeinen 8:17 – lotbezitters van God
  12-05-2021 Romeinen 8:16,17 – kinderen van God
  11-05-2021 Romeinen 8:15 – Abba, Vader!
  10-05-2021 Romeinen 8:14,15 – zonen van God
  08-05-2021 Romeinen 8:13 – sterven of leven?
  07-05-2021 Romeinen 8:12 – niets verschuldigd aan het vlees
  06-05-2021 Romeinen 8:11 – Hem die Jezus uit de doden opwekte
  05-05-2021 Romeinen 8:10 – geest is leven
  04-05-2021 Kolosse 3:10 – forever young!
  03-05-2021 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  02-05-2021 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  01-05-2021 Romeinen 8:9 – de geest van Christus
  30-04-2021 Romeinen 8:7,8 – het failliet van religie
  29-04-2021 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  28-04-2021 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  27-04-2021 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  26-04-2021 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  25-04-2021 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  24-04-2021 Romeinen 8:5,6 – leven en vrede
  23-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen
  22-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen naar vlees of geest?
  20-04-2021 Romeinen 8:3 – voor de wet onmogelijk, maar…
  19-04-2021 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  18-04-2021 Romeinen 8:2 – de wet van de geest van het leven
  17-04-2021 Romeinen 8:1 – geen veroordeling!
  16-04-2021 Romeinen 7:25,26 – Gode zij dank!
  15-04-2021 Romeinen 7:24 – ik ellendig mens – Gode zij dank!
  14-04-2021 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  13-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  12-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (2)
  11-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  10-04-2021 Romeinen 7:21-23 – strijdend ten onder
  09-04-2021 Romeinen 7:21-23 – drie keer ‘wet’
  08-04-2021 Romeinen 7:19,20 – het lek boven
  07-04-2021 Romeinen 7:18 – niet in mij
  06-04-2021 Romeinen 7:16-18 – in mijn vlees geen goed
  05-04-2021 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  04-04-2021 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  03-04-2021 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  02-04-2021 Romeinen 7:15 – wat ik niet wil, dat doe ik
  01-04-2021 Romeinen 7:14 – het “ik van vlees”
  31-03-2021 Romeinen 7:13 – zonde bij uitstek
  30-03-2021 Romeinen 7:12 – de wet: heilig, rechtvaardig en goed!
  29-03-2021 Romeinen 7:11 – de misleidende lezing van de wet
  28-03-2021 Romeinen 7:9,10 – het gebod ten leven… hoe?
  27-03-2021 Romeinen 7:8 – zonder wet is de zonde dood
  26-03-2021 Titus 1:16 – GOD kennen
  25-03-2021 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
  24-03-2021 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
  23-03-2021 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  22-03-2021 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  21-03-2021 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
  20-03-2021 Filippi 2:12 – aanbevolen fobie en trauma
  19-03-2021 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  18-03-2021 Genesis 23:6 – een vorst van God
  17-03-2021 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  16-03-2021 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  15-03-2021 Hebreeën 10:12 – die zit!
  14-03-2021 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
  13-03-2021 Kolosse 1 – vervuld van besef
  12-03-2021 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  11-03-2021 Romeinen 7:7 – je zult niet begeren…?
  10-03-2021 Romeinen 7:7 – is de wet zonde?
  09-03-2021 Romeinen 7:6 – letter & geest, oud & nieuw
  08-03-2021 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
  07-03-2021 Romeinen 7:5 – geprikkeld door de wet
  06-03-2021 Romeinen 7:4 – vruchtdragend voor GOD
  05-03-2021 Romeinen 7:3 – vrij van de wet
  04-03-2021 Romeinen 7:2 – de wet van de man
  03-03-2021 Hosea 3:3 – vele dagen
  02-03-2021 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
  01-03-2021 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  28-02-2021 Romeinen 7:1 – hoelang is de wet heer?
  26-02-2021 Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD
  25-02-2021 Romeinen 6:22 – vrucht tot heiliging
  24-02-2021 Romeinen 6:20,21 – twee smaken
  22-02-2021 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
  21-02-2021 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  20-02-2021 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  19-02-2021 Romeinen 6:19 – verslaafd en verslaafd is twee
  18-02-2021 Romeinen 6:18 – vrijgemaakt van de zonde
  17-02-2021 Romeinen 6:17 – Paulus’ type van onderwijs
  16-02-2021 Romeinen 6:16 – een gelukkige slaaf!
  15-02-2021 Romeinen 6:15 – niks mis met zondigen?
  14-02-2021 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
  13-02-2021 Romeinen 6:14 – niet onder wet maar onder genade
  12-02-2021 Romeinen 6:13 – wapens van rechtvaardigheid voor God
  11-02-2021 Romeinen 6:13 – presenteer jezelf aan God
  10-02-2021 Romeinen 6:12 – vrijheid in een sterfelijk lichaam
  09-02-2021 Romeinen 6:11 – opstandingsleven nu!
  08-02-2021 Romeinen 6:10 – eens voor altijd
  07-02-2021 Romeinen 6:8,9 – niet meer sterft…
  06-02-2021 Romeinen 6:7 – gerechtvaardigd van de zonde
  05-02-2021 Romeinen 6:7 – geen slaaf meer
  04-02-2021 Romeinen 6:6 – onze oude mens medegekruisigd
  03-02-2021 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  02-02-2021 Romeinen 6:4 – in nieuwheid van leven wandelen
  01-02-2021 Romeinen 6:4 – begraven door de doop
  31-01-2021 Romeinen 6:3 – in Christus gedoopt
  30-01-2021 Romeinen 6:3 – in zijn dood
  29-01-2021 Romeinen 6:2 – in zonde leven?!?
  28-01-2021 Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?
  27-01-2021 Romeinen 5:21 – de genade is koning
  26-01-2021 Romeinen 5:20 – uitermate overvloedig!
  25-01-2021 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  24-01-2021 Romeinen 5:19 – gesteld en neergezet
  23-01-2021 Romeinen 5:19 – alle mensen = de velen
  22-01-2021 Romeinen 5:19 – de gehoorzaamheid van één
  21-01-2021 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  20-01-2021 Romeinen 5:17 – in Leven koning zijn!
  19-01-2021 Romeinen 5:16 – vele misstappen en toch rechtvaardiging
  18-01-2021 Romeinen 5:15 – veel meer is de genade van God
  17-01-2021 Romeinen 5:14 – Adam, een type van de aanstaande
  16-01-2021 Romeinen 5:14 – de overtreding van Adam
  15-01-2021 Romeinen 5:13 – zonde & overtreding
  13-01-2021 Romeinen 5:12 – de dood ging door tot alle mensen
  12-01-2021 Romeinen 5:12 – hoe de zonde de wereld binnenkwam
  11-01-2021 Romeinen 5:12 – zoals door één mens
  10-01-2021 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  09-01-2021 Romeinen 5:11 – verzoening ontvingen
  08-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend & gered worden
  06-01-2021 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
  05-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
  04-01-2021 Romeinen 5:9 – gered worden van de toorn
  03-01-2021 Romeinen 5:9 – gered van de dag van toorn
  02-01-2021 Romeinen 5:9 – gerechtvaardigd in zijn bloed