GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:2 – dichtgeschroeid geweten (2)

12-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… in huichelarij van valse woorden, die hun eigen geweten dichtgeschroeid hebben, 3 verhinderend te trouwen…

In de voorgaande overdenking bespraken we de eindeloze hellestraf als een hypocriete en gewetenloze leer. Een ander frappant voorbeeld van “huichelarij van valse woorden” en een “dichtgeschroeid geweten”, geeft Paulus hier zelf. Hij voorzegt een leer die mensen zou verhinderen te trouwen. Veel vertalingen zeggen verbieden te trouwen, maar het gebruikte werkwoord betekent eigenlijk verhinderen of belemmeren.

Het verplichte celibaat verbiedt geestelijken om te trouwen. Maar dit verbod kon slechts ontstaan in een klimaat waarin mensen worden verhinderd om gezond het huwelijk en seksualiteit te beleven. Zo leerde de kerk dat de natuur van de mens zondig is en dat de gelovige geroepen zou zijn om daartegen te strijden. Terwijl niets zo natuurlijk is als de aantrekkingskracht tussen de beide geslachten, heeft de kerk dit van oudsher als verdacht aangemerkt. Vanaf de kansel werd de oorlog verklaard tegen lust en “het vlees” (vergl. Ef.5:29!). Deze kerkleer blijkt altijd weer een voedingsbodem te zijn van hypocrisie en iedereen buiten de kerk weet dit. Men weet dat wat geestelijken en voorgangers vroom aan anderen voorhouden, door henzelf niet wordt geleefd. Het is onnatuurlijk.

In de Schrift is niet de natuur zondig (Rom.2:14), maar het tegennatuurlijke (Rom.1:26,27).

Delen: