GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:2 – dichtgeschroeid geweten

11-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… leringen van demonen, 2 in huichelarij van valse woorden, die hun eigen geweten dichtgeschroeid hebben…

Wat Paulus in deze verzen voorzegt gaat niet alleen over ernstige afwijkingen in de leer (“leringen van demonen”). De ontwikkelingen die hij voorziet in de christenheid zijn ook moreel verwerpelijk. Hij spreekt van huichelarij (hypocrisie) en een dichtgeschroeid geweten. Met dat laatste bedoelt Paulus te zeggen dat deze leraren met vrome praatjes en toneelspel feitelijk gewetenloos zijn geworden. Wie systematisch de stem van het geweten negeert, hoort en voelt de roep ervan uiteindelijk helemaal niet meer.

Eén van de afschuwelijkste leringen die reeds in een vroeg stadium in de christenheid binnendrong was de leer van de eindeloze hellestraf. De gezonde leer dat God de Redder van alle mensen is, speciaal van gelovigen (4:10), maakte plaats voor een ronduit diabolische tegenhanger waarin God velen van zijn eigen schepselen eindeloos en zonder hoop (!) verdoemt en foltert. Hoe kan een mens met een hart dat begaan is met anderen, met zo’n leer leven? Het idee dat kennissen en geliefden om je heen dit lot zullen ondergaan is voor een normaal mens onverdragelijk. Tenzij… het hart is verhard en het geweten is dichtgeschroeid. Dat is wat “leringen van demonen” met een mens doen. Religie maakt ziek. De gezonde leer is de remedie!

Delen: