GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen

10-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… die ons zegent in elke geestelijke zegen in de hemelsen, in Christus…

Alle zegeningen die de gelovigen ten deel vallen, zijn “in de hemelsen”. Vijf keer komen we die uitdrukking in deze brief tegen (1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12). In sommige vertalingen lezen we over “in de hemelse gewesten“. Anderen denken aan hemelse dingen en nog weer anderen denken aan hemelse personen en vertalen daarom: te midden van de hemelingen. Het kan allemaal; de term “hemelsen” is breed genoeg om dat alles in te sluiten.

Eén ding is zeker: “te midden van de hemelsen” verwijst naar de sfeer waar God Christus Jezus na zijn opwekking uit de doden, heeft doen zitten aan zijn rechterhand (1:20). Boven alles wat is. Hij is thans niet op aarde maar boven in de hemelen.

De zegeningen die aan Israël vanouds waren toegezegd, waren tastbaar en aards. Een groot stuk land, een tempel, een zichtbare eredienst, een goede oogst, gezondheid, welvaart, heerschappij over de volken, enzovoort. Maar nu, in deze tijd waarin Israël tijdelijk op een zijspoor is gezet en de Messias verborgen is, is de situatie compleet anders. Onze zegeningen zijn onttrokken aan het oog, geestelijk. Maar ze zijn ook zoveel hoger: te midden van de hemelsen!

Delen: