GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen

09-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Gezegend de God en Vader van de Heer van ons, Jezus Christus, die ons zegent in elke geestelijke zegen in de hemelsen, in Christus…

Na de aanhef geeft Paulus meteen de toonhoogte aan van de brief. En de blik wordt hemelwaarts gericht. De God en Vader van onze Heer, nl. Jezus Christus, is gezegend. Vanuit de Griekse woordopbouw betekent ‘gezegend’: van wie goed wordt gesproken. Het onderwerp in dit gedeelte zijn de zegeningen die ons ten deel vielen. Maar voorop staat dat God gezegend is: Hij wordt bezongen als de bron van al onze zegeningen.

God zegent ons (= die geloven; 1:3) “in elke geestelijke zegen”. Sommige bijbelvertalingen vonden dat kennelijk te gortig en hebben van ‘elke’ maar ‘allerlei’ gemaakt. Toch staat er echt ‘elke’. Dat betekent dat er geen geestelijke zegen is (in de hemelsen in Christus), waarin God ons niet zegent.

Drie keer gebruikt Paulus hier het woord “in”. Het beantwoordt de vraag wáár God ons zegent. In elke geestelijke zegen. In de hemelsen. In Christus. De zegeningen waarvan hier sprake is, zijn niet tastbaar maar geestelijk. Ook niet op aarde maar te midden van de hemelsen. Kortom: waar Christus nu is. Dat bepaalt onze positie en bestemming!

Delen: