GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:13 – overvloedig in de hoop

08-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

De God nu van de hoop, moge jullie vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven, om jullie overvloedig te doen zijn in de hoop, in capaciteit van heilige geest.

We hebben geen notie van de onvoorstelbare hoop die de ene God voor de ganse schepping heeft weggelegd (Rom.8:21). Onvoorwaardelijk en gegarandeerd. Slechts één glimp van die heerlijkheid zou reeds alle moeiten van dit leven vergoeden. Vandaar ook dat Paulus eerder schreef dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet eens waard is vergeleken te worden (!) met de heerlijkheid die zal worden geopenbaard (8:18). Dit voor waar houden (=geloven), geeft vreugde en vrede en zelfs nog meer: het geeft “alle vreugde en vrede”. Nee, nóg sterker: God is bij machte ons daarmee te vervullen.

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat is wat “alle vreugde en vrede in het geloven” uitwerkt. Het maakt “overvloedig… in de hoop”, zodat de mond vanuit de volheid van het hart spreekt. Uiteraard is dit geen mensenwerk. “De God van de hoop” werkt dit door zijn Woord uit in een mens. Vandaar ook “in capaciteit (=kracht, gr. dunamis) van heilige geest”. Met zo’n “gelukkige hoop” (Tit.2:13) hebben we reeds een hemel op aarde!

Delen: