GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:3 – verhinderend te trouwen

13-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die God schiep om tot zich te nemen met dankzegging voor de gelovigen en die besef hebben van de waarheid.

Nadrukkelijk wordt in deze verzen voorzegd welk debacle zich “in latere tijden” in de christenheid zou voltrekken. In huichelarij van valse woorden zou men leringen van demonen met succes gaan promoten. Twee voorbeelden worden hier gegeven en beiden hangen samen met elkaar. De opgelegde afkeer van het huwelijk en de onthouding van spijzen zijn allebei een uiting van ascese.

Na het heengaan van de apostelen ontwikkelde zich op het christelijke erf leringen die het lichamelijke, genot en lust in een kwade reuk brachten. Seksueel genot werd beschouwd als noodzakelijk kwaad, alleen maar nodig om zich te kunnen voortplanten. Zeker ‘geestelijken’ zouden zich met zulke aardse zaken niet bezighouden en zo onstond het verplichte celibaat voor priesters.

Alleen al het bestaan van een geestelijke stand is natuurlijk een kolossale afwijking van de waarheid, omdat men speelt alsof (hypocrisie!) men Israël is. Enfin, de geestelijke elite moest middels hun ongetrouwde staat demonstreren dat men verheven was boven de lusten van het gewone kerkvolk… De laatste halve eeuw is met een reeks van schandalen deze hypocriete zeepbel  uiteengespat. En massaal verlaat men de kerk…

Delen: