GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:17 – rijken in de huidige aeon

28-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel de rijken in de huidige aeon niet hooghartig te zijn, noch hun hoop gevestigd te hebben op onzekere rijkdom…

Hier keert Paulus weer terug naar het onderwerp dat hij eerder in vers 9 aansneed: rijkdom. Daar ging het om mensen die ernaar streven om rijk te worden. Een dergelijk oogmerk is een bron van gevaren en van schadelijke begeerten, zo betoogde Paulus. Maar hier in vers 17 gaat het niet over mensen die bedoelen rijk te worden, maar om mensen die daadwerkelijk rijk zijn.

Er zijn vele voorbeelden van mensen in de Bijbel die (steen)rijk waren. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaders Abraham en Izaäk, van wie we meerdere malen lezen dat zij zeer rijk waren (Gen.13:2; 24:35; 26:12,13). Rijkdom die daarbij in direct verband wordt gebracht met de overvloedige zegen die God hen gaf.

De Bijbel heeft op zichzelf niets tegen rijkdom of rijk-zijn. Waar de Bijbel voor waarschuwt is het vertrouwen stellen op geld en rijkdom en de hooghartige houding die dat met zich meebrengt. Rijkdom in de huidige aeon is per definitie onzeker. Zo heb je het, en zo ben je het ook weer kwijt. En bovendien: de dingen waar het echt om gaat, zijn met geen geld te koop. The best things in life are free!

Delen: