GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:17,18 – rijkelijk!

29-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel de rijken in de huidige aeon niet hooghartig te zijn, noch hun hoop gevestigd te hebben op onzekere rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk verleent om te genieten, 18 rijk te zijn in voortreffelijke werken, vrijgevig in mededeelzaamheid…

Rijk zijn in de huidige aeon brengt bijzondere gevaren met zich mee en Paulus waarschuwt er nadrukkelijk voor. Daar tegenover staat dat rijkdom ook onmiskenbare voordelen heeft en ook die benoemt hij. In de eerste plaats onderstreept rijkdom dat we een rijke God hebben die ons royaal alles verleent om van te genieten. Paulus doet niet krenterig en praat geen ‘calvinistisch’ schuldgevoel aan bij degene die geniet of vermogend is. God verleent niet slechts sommige goede dingen om van te genieten, maar alles. En bovendien rijkelijk! Stemt dat niet dankbaar?!

Het tweede voordeel van rijk-zijn is dat men zich in de gelukkige omstandigheid bevindt om veel te kunnen weggeven. Wie rijk is kan anderen ook laten delen in die rijkdom en vrijgevig en mededeelzaam zijn. Dit laatste voordeel is mogelijk nog groter dan het eerste. Immers, “het is gelukkiger te geven, dan om te ontvangen” (Hand.20:35).

Wie zó dankbaar geniet en tegelijkertijd royaal anderen laat delen in de rijkdom die God geeft, leeft een werkelijk rijk bestaan.

Delen: