GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?

01-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Wat zullen wij dan uitspreken? Zouden we blijven in de zonde, opdat de genade zou toenemen?

Een nieuwe vraag dient zich aan. Maar wel één die direct voortvloeit uit het voorgaande betoog. Want Paulus had vastgesteld dat waar de zonde toeneemt, de genade alleen nog maar overvloediger wordt (5:20). Men zou hierin een aanbeveling kunnen lezen om in de zonde te blijven. Waarom ook niet? Het zou de genade immers alleen maar doen toenemen. Gaf God zelf ooit niet de wet aan Israël met het oogmerk dat “de misstap zou toenemen” (5:20)? Is de heerschappij van de genade (5:21) soms niet absoluut?

Voordat we Paulus’ antwoord vanaf vers 2 op de voet gaan volgen, dienen we eerst goed doordrongen te zijn van de logica van de vraag in vers 1. Inderdaad, de conclusie dat we in de zonde zouden blijven werpt Paulus ver van zich. Maar de onderstelling dat de genade ook in dat geval alleen maar zou toenemen, is volkomen waar. Nooit is de zonde zoveel of zo groot, dat de genade haar niet zou overtreffen. Dat is waar en dat blijft waar. Gods genade is als een rots waarop we altijd kunnen bouwen. Alleen wanneer we dat verstaan, zullen we het navolgende kunnen begrijpen.

Delen: