GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:9 – geselecteerde weduwen

29-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat een weduwe worden geregistreerd die niet onder de zestig jaren is, die vrouw van één man is geweest.

Het valt niet mee om de situatie die Paulus hier als bekend veronderstelt, precies te reconstrueren. Duidelijk is wel dat Timotheüs over een lijst beschikte waarop weduwen stonden vermeld. Paulus gebruikt hier het werkwoord ‘katalego’ (waarvan ons woord ‘catalogus’ is afgeleid), dat duidt op het vermelden van een lijst. Niet ieder willekeurige weduwe kwam in aanmerking hiervoor, integendeel. In dit en navolgend vers worden zes vereisten genoemd om op de lijst te worden geplaatst.

Het wordt niet expliciet vermeld, maar uit de eisen die aan de weduwen worden gesteld krijgen we wel een indruk waaruit hun dienst bestaat. Het zijn oudere vrouwen die zich hebben gekwalificeerd om zich volledig toe te wijden aan de taak. Waarschijnlijk bestond die in de opvang van weduwen, wezen en andere hulpbehoevenden.

Dat deze weduwen minstens zestig jaar oud moesten zijn, zal ermee te maken hebben dat jongere vrouwen eerder het risico liepen af te haken in dit dienstwerk (zie 5:11). Ze moesten ook de vrouw van één man zijn geweest waarmee Paulus vermoedelijk bedoelt dat ze haar man trouw is geweest. Vóór alles wil hij dat weduwen in deze dienst een geloofwaardig voorbeeld zijn.

Delen: