GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:10 – een wortel van alle kwaad

27-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want een wortel van alle kwaad is de genegenheid voor geld, waar sommigen daarnaar hunkerend, van het geloof zijn afgedwaald en zichzelf met vele pijnen hebben doorboord.

In vers 9 schreef Paulus over het gevaar van de intentie om rijk te worden. In vers 10 verklaart hij dit nader. De intentie om rijk te worden heet hier “de genegenheid voor geld”. Met geld zelf is niets mis. Maakt niet iedereen er gebruik van? Het gevaar ontstaat als het gebruik van geld verandert in genegenheid voor geld.

De genegenheid voor geld is een wortel van alle kwaad. Niet “de wortel” zoals sommige vertalingen ten onrechte weergeven. Dat is overdreven. Maar het is zeker waar dat alle duistere praktijken in de wereld een koppeling hebben met geldzucht. Denk maar aan diefstal, moord, jaloezie, overspel, maar ook machtswellust en oorlog.

Behalve genoemde kwade dingen doet het hunkeren naar geld ook afdwalen van het geloof. Dat is onvermijdelijk omdat de waarheid van het geloof altijd de betekenis van geld leert relativeren. Zulk afdwalen is maar niet ‘per ongeluk’ de weg kwijt raken, maar het resulaat van welbewust geld laten prevaleren boven geloof. Met als gevolg dat men zichzelf doortboort met vele pijnen. Geld maakt niet gelukkig, dat weten we. Maar genegenheid voor geld maakt beslist ongelukkig.

Delen: