GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:7 – hyper-genade

28-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… om in de komende aeonen de overtreffende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Het woord voor ‘overtreffende’ in dit vers is in het Grieks ‘huper-ballo’ waarin we gemakkelijk onze woorden ‘hyper’ en ‘bal’ (en vandaar ‘werpen’) herkennen. ‘Huper-ballo’ betekent dat er overheen geworpen wordt. ‘Huper-ballo’ is te boven gaand, overtreffend.

GODS genade is niet slechts heel groot, maar alles overtreffend. Een overwaardering van genade is per definitie onmogelijk. Religie wil vaak nog wel weten van genade, maar het mag vooral niet worden overdreven. Er moet balans zijn tussen wet en genade. Zegt men. Waarmee men slechts bewijst GODS genade niet te kennen.

GODS genade is reddend verschenen aan alle mensen (Tit.2:11). Het Evangelie is daarom de mededeling (jawel, het goede bericht!) dat de levende GOD de Redder is van alle mensen (1Tim.4:10)! Zonder voorwaarden of kleine lettertjes. Want alle mensen zondigden en derven de heerlijkheid GODS en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade (Rom.3:23,24; 5:18).

Wie besef krijgt van deze genade Gods, zal van binnenuit worden getransformeerd. Het denken wordt veranderd en het hart vervuld van vreugde en vrede. Het leert te leven en geven ‘om niet’. Zoals GOD ‘om niet’ laat delen in Zijn vreugde. Waar de wet eist, daar geeft genade. Inderdaad, dat is hyper-genade. In het kwadraat!

Delen: