GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:11 – maar jij…!

29-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar jij, o mens van God, ontvlucht deze dingen, maar jaag naar rechtvaardigheid, eerbiedigheid, geloof, liefde [en] verduren in bescheidenheid.

“Maar jij” klinkt hier als oproep om als een vis tegen de stroom in te gaan (vergl.2Tim.3:10; 4:5). Zojuist waarschuwde Paulus tegen de intentie om rijk te worden en vooral voor degenen die dit ‘verkopen’ (!) met een zogenaamd vroom motief. Geldzucht is altijd een kwalijke eigenschap, maar nergens wordt het stuitender dan wanneer het is omgeven met religieuze woorden. Ook in de christelijke wereld is het vragen om geld (lees: bedelen) volkomen ingeburgerd. Paulus deed dit nooit, integendeel, hij stelde er een eer in om het Evangelie om niet te brengen. Hij bindt Timotheüs hetzelfde op ’t hart en zich verre te houden van religieuze charlatans en broodprofeten.

Als “mens van God” zou Timotheüs van alle praktijken van geldzucht radicaal afstandnemen. Maar dit ontvluchten is slechts de negatieve kant. De positieve kant is dat hij zou “jagen naar rechtvaardigheid, eerbiedigheid, geloof, liefde [en] verduren in bescheidenheid”. Het jagen duidt op bewust, actief en aanhoudend achtervolgen. Ook hier dringt de associatie zich op van een vis die dwars tegen de stroom in erop uit om ergens te komen. Daar is geestelijke kracht voor nodig. Het zijn de Schriften die de “mens van God” daarin volkomen toerusten (2Tim.3:17)!

Delen: