GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:12 – strijd de voortreffelijke strijd

30-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof…

Twee keer is in deze brief sprake van “de voortreffelijke strijd” (1:18; 6:12), al verschillen de woorden wel die hij daarbij voor ‘strijd’ gebruikt. In 1:18 gaat het om oorlogsvoering (Gr. strateia > strategisch), hier in 6:12 gaat het om een wedstrijd (Gr. agon > agonie). Ook in zijn tweede brief aan Timotheüs voert de apostel zowel de soldaat als de atleet op als voorbeelden van strijders (2:4,5).

De voortreffelijke strijd waarvan hier sprake is, is de “strijd van het geloof“. Eerder (4:1) waarschuwde Paulus ernstig dat in latere tijden sommige (invloedrijke) leraren afstand zouden nemen van het geloof. Het geloof is hier de geloofswaarheid, het woord van God. Omdat dit woord voortdurend van alle kanten wordt aangevallen, is het staan voor en op die waarheid in de praktijk een gevecht.

Er bestaat helaas veel strijd die de reputatie heeft ‘geloofsstrijd’ te zijn, maar noch voortreffelijk is, noch van geloof getuigt. Bijvoorbeeld de vertwijfelde vraag of God ook mijn Redder is? Die vraag leidt weliswaar tot veel zielestrijd, maar het is bepaald geen “strijd van het geloof”. Het Evangelie proclameert immers dat God de Redder van allen is. Wie dat betwijfelt of tegenspreekt (onder welke vrome voorwendselen ook), strijdt tegen het geloof. Religieus ongeloof.

Delen: