GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:12 – strijd de voortreffelijke strijd (2)

31-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof…

Het hier gebruikte woord voor ‘strijd’ (Gr. agon) komt in deze brief alleen nog voor in 4:10. “Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.” Dit is wat Paulus het betrouwbare woord noemt (4:9) en hij beveelt dat dit geleerd zou worden (4:11). Hijzelf is een lichtend voorbeeld van deze “voortreffelijke strijd van het geloof”. Niets heeft hem ervan kunnen weerhouden om dit onovertroffen nieuws wereldkundig te maken. Maar omdat dit woord allerwege tegenspraak en verzet ontmoet, betekent het uitdragen ervan in de praktijk ook zwoegen en strijd. Of zoals andere handschriften in 4:10 zeggen: zwoegen en smaad.

Paulus geloofde niet alleen dit Evangeliewoord, maar hij streed er ook voor. Dat zijn twee verschillende dingen. Geloven doe je met het hart, belijden doe je met mond (Rom.10:9). En het is door belijden van het geloof (=openlijk ervoor uitkomen), dat de strijd begint. Wie er het zwijgen toedoet zal geen tegenspraak ondervinden. En evenmin afwijzing of smaad. Maar hoe zouden anderen ooit van het goede bericht kunnen vernemen, als niemand het hen vertelt (Rom.10:14)!? Vandaar de oproep: “Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof”.

Delen: