GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:12 – grijp het aeonische leven

01-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… grijp het aeonische leven waartoe je werd geroepen…

“Het aeonische leven” is wat in de meeste vertalingen ‘het eeuwige leven’ wordt genoemd. Het nadeel van die weergave is dat de meeste mensen het begrip ‘eeuwig’ koppelen aan ‘eeuwigheid’ in plaats van aan ‘eeuw’ (>eeuw-ig). Aeonen zijn in de Schrift wereldtijdperken  met zowel een begin als een einde. “Het aeonische leven” is het leven van de toekomende aeon(en) waarin Christus zal regeren (Luc.18:30). Bij de voltooiing van de aeonen zullen alle mensen zijn levend gemaakt (1Kor.15:22-28), maar het aeonische leven is beslist niet voor iedereen weggelegd. “Ieder in zijn eigen rangorde”.

Anders dan voor de op aarde levende volkeren die het Millenium zullen ingaan, is “het aeonische leven” voor ons als gelovigen vandaag, synoniem voor opstandingsleven. Immers, allen die in deze tijd worden geroepen en behoren tot “de ekklesia, het lichaam van Christus”, zullen bij de aanvang van de toekomende aeon een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam hebben ontvangen en hun definitieve bestemming hebben bereikt.

Paulus roept Timotheüs op om “het aeonische leven” waartoe hij was geroepen, te grijpen. Dat leven is weliswaar toekomstig, maar we kunnen er nu al op anticiperen, het genot ervan aangrijpen en de heerlijke vruchten ervan plukken! Dat is wandelen “in nieuwheid van leven”!

Delen: