GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:12 – de voortreffelijke belijdenis

02-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof, grijp het aeonische leven waartoe je werd geroepen en de voortreffelijke belijdenis belijdt voor het oog van vele getuigen.

Het woord voor ‘belijdenis’ in het Grieks (=homo-logia) is opgebouwd uit de elementen ‘hetzelfde’ (homos) en ‘zeggen’ (logia). Belijden is geen creatieve bezigheid, maar simpelweg naspreken. In dit geval: hetzelfde zeggen als wat God heeft gesproken. Want alleen zulk belijden mag voortreffelijk heten.

In de kerkelijke wereld zijn er diverse ‘belijdenissen’ waaraan wordt afgemeten of iemand orthodox is of niet. Zo zijn daar de algemene belijdenis-geschriften van Nicea en Athanasius die door (vrijwel) alle kerken wordt onderschreven. Maar helaas, deze belijdenissen zijn alles behalve voortreffelijk. Want in zulke belijdenissen wordt de Schrift niet gelovig nagesproken. Er worden “woorden van menselijke wijsheid” geïntroduceerd zoals “drie-eenheid” en “God de Zoon” die ons direct afbrengen van “de gezonde woorden” van de Bijbel.

De voortreffelijke belijdenis begint met het belijden van Jezus als Heer. “Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom.10:9). Jazeker, eenmaal zal elke tong dit tot eer van God de Vader belijden, maar hoe voortreffelijk is het om dit vandaag reeds te doen!

Delen: