GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:13 – de God die allen levend maakt

03-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel je voor het oog van de God die allen levend maakt, en van Christus Jezus…

Plechtig en met grote nadruk wordt GOD hier beschreven als Degene “die allen levend maakt”. Het bepaalt ons bij het universele doel dat GOD zich in Christus Jezus heeft voorgenomen. In Adam sterven alle mensen, schrijft Paulus in 1Korinthe 15:22. Hij gebruikt daarbij een tegenwoordige tijdsvorm: in Adam zijn alle mensen stervende. Bezig dood te gaan. We zijn stervelingen. Het is de realiteit waarmee we als mensheid dagelijks worden geconfronteerd. De aarde is één groot kerkhof van alle voorgaande generaties. Het is juist tegen deze onontkoombare donkere achtergrond, dat het oogverblindend licht schittert van de mededeling dat GOD allen levend maakt.

In hetzelfde 1Korinthe 15:22 lezen we: “Zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt“. De levendmaking in Chrisus is even onontkoombaar als het sterven in Adam. En ook even alomvattend. Zeker, deze levendmaking geschied in fasen: “ieder in zijn eigen rangorde”. Tot op vandaag is Christus de enige “die onsterfelijkheid heeft” (1Tim.6:16). De Eersteling en daarmee de garantie dat de rest onherroepelijk zal volgen. De ene God, Schepper van hemel en aarde is “de levende God”: Hij doet de dood teniet door allen levend te maken!

Delen: