GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 8:6 – en schreef met de vinger

06-07-2024 - Geplaatst door Andre Piet

 Jezus echter bukte neer en schreef met de vinger in de aarde.

Een overspelige vrouw was bij Jezus gebracht door schriftgeleerden die hem een strikvraag stelden. Volgens de wet van Mozes zou deze vrouw gestenigd moeten worden, vond Jezus dat ook? Het was een strikvraag. Jezus antwoordt niet maar bukt en schrijft met zijn vinger in de aarde op de vloer van de tempel. Wat hij schreef wordt niet vermeld. Twee verzen later lezen we opnieuw dat Jezus in de aarde schreef en vervolgens de vrouw vrijspreekt. Wat betekent dat twee keer schrijven met de vinger?

Wat Jezus deed, herinnert aan de stenen tafelen die God gaf aan Mozes. Beschreven door de vinger Gods. Maar het eerste stel werd verbrijzeld nog voordat het het volk bereikte. Daarna ontving Mozes een nieuw stel tafelen (deutero-nomium), eveneens beschreven door de vinger Gods. Maar nu veilig bewaard in de ark, onder het verzoendeksel.

Het eerste schrijven met de vinger staat model voor het oude verbond dat veroordeling en dood bracht. Het tweede schrijven staat model voor het nieuwe verbond. Israël zal als ‘overspelige vrouw’ vrijspraak ontvangen en niet langer zondigen. Omdat de wet dan in haar hart zal zijn geschreven.

Delen: