GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:20 – ten onrechte zogenoemde kennis

07-07-2024 - Geplaatst door Andre Piet

O Timotheüs, bewaak het [jou] toevertrouwde [en] heb een afkeer van de onheilige, ijdele klanken en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis.

Timotheüs zou de kennis die hem via Paulus was toevertrouwd bewaken. Dat is de positieve insteek. Negatief geformuleerd zou hij zich afkeren van alles wat ten onrechte voor ‘kennis’ (Gr. gnosis) wordt versleten. Ook deze instructie is buitengewoon belangrijk. Want wie van ons is niet gevoelig voor wat ‘de wetenschap’ claimt en beweert?

Ook (en juist) vandaag wordt er veel onder de vlag van ‘kennis’ aan de man gebracht, maar dat in werkelijkheid slechts berust op redeneringen en aannames. Dat kan heel indrukwekkend gepresenteerd worden, zeker als klinkende namen en academische titels daarbij worden opgevoerd. Maar onthou dit: elke bewering die niet rekent met GOD en hetgeen Hij heeft gesproken, valt per defintie onder de noemer “ijdele klanken”.

Ook als 99% van de wetenschappers bijvoorbeeld beweert dat het heelal is ontstaan uit een oerknal of dat de mens van de aap af zou stammen, dan is dat “ten onrechte zo genoemde kennis”. De waarheid trekt zich niets aan van aantallen en van titels. Waarheid is ook niet democratisch. “De vreze van JAHWEH is het begin van kennis” (Spr.1:7). Inderdaad, voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kindertjes geopenbaard (Mat.11:25)!

Delen: