GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:2 – huichelarij van valse woorden

04-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… terwijl ze acht geven op misleidende geesten en leringen van demonen, 2 in huichelarij van valse woorden, die hun eigen geweten dichtgeschroeid hebben…

“Misleidende geesten en leringen van demonen” worden altijd verpakt “in huichelarij van valse woorden”. Dat is heel effectief. Er worden woorden en formuleringen gebruikt die de schijn wekken vertrouwd te zijn, maar het tegenovergestelde bedoelen van wat ze zeggen.

Men zegt: wij geloven in één God, maar men bedoelt: er zijn drie personen die elk afzonderlijk God zijn. Men zegt: God is alwetend en almachtig is, maar men bedoelt dat zonde en kwaad in de wereld onvoorzien en ongepland zijn. Men zegt: God laat nooit varen de werken van zijn handen, maar men bedoelt: velen van Gods schepselen zullen voor altoos verstoken zijn van God. Men zegt: redding is genade en ‘om niet’, maar men bedoelt: wie niet aan de voorwaarde(n) beantwoordt, wordt niet gered. Men zegt: dood, maar men bedoelt een andere vorm van leven zodat (en passant) ook een deur naar het spiritisme wordt geopend.

Al deze leringen vervreemden onvermijdelijk van de ene GOD en brengen de mens terug in de duisternis van het veelgodendom. “Leringen van demonen” worden ‘witgewassen’ en met religieus toneelspel aan de man gebracht. Ziedaar mainstream christendom…

Delen: