GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:10 – wandelen in goede werken

05-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want wij zijn maaksel van Hem, die geschapen worden in Christus Jezus [met het oog] op goede werken die de God van tevoren gereed maakt, opdat we daarin zouden wandelen.

Dit statement van Paulus sluit naadloos aan op de voorgaande verzen. Het is genade waarin een mens gered wordt (:8). Door geloof. En evenals redding is dat een gave van God. “Niet uit werken opdat niemand zou roemen” (:9). Ziedaar het kloppend hart van het Goede Bericht! Alles wat we hebben en zijn, is een prestatie van GOD. Niemand heeft immers zichzelf gemaakt. Hij redt, Hij overtuigt en Hij opent ogen, oren en harten. Dat is zijn werk en dus ook zijn verdienste. En daarmee ook zijn eer.

Wij zijn maaksel van Hem. Poiema staat er in het Grieks, waar ons woord ‘poëzie’ van afgeleid is. Een creatie en meesterwerk van de Schepper! God kiest mensen uit die Hij wil gebruiken als zijn gereedschap. Om zijn werk te doen. Als een hamer in de hand van de timmerman. Of als een piano die wordt bespeeld door de muzikant. Of als een pen in de hand van een vaardig schrijver. GOD is het die tevoren de goede werken gereed maakt. En wij mogen daarin wandelen!

Delen: