GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:6 – met één mond

06-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat jullie met één mond eendrachtig zouden verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Als gelovigen mogen we ons (zoals ooit Christus) laten onderwijzen door de Schriften en worden aangemoedigd door de hoop die daarin wordt voorgehouden.  Zo leren we onszelf weg te cijferen. Wanneer we allen georiënteerd zijn op wat “er staat geschreven”, dan staan als vanzelf ‘de neuzen in één richting’. Eendracht betekent geen eenvormigheid en evenmin dat we elkaar napraten. Het betekent ook geen gedeeld lidmaatschap van dezelfde club. Dat is slechts een kunstmatige (opgelegde) eenheid zoals organisaties die nastreven.

Een organische eenheid daarentegen wordt niet gemaakt maar die is er. Die eenheid beleven we wanneer we gemeenschappelijk de liefde delen voor de Schriften en de woorden naspreken die daarin staan. Dat is ook wat we uitbeelden in het zingen: samen dezelfde woorden uitspreken. Als in een koor “met één mond” en dus “eendrachtig”.

Deze eendracht is een harmonie. Want hoeveel soorten stemmen er ook klinken, het is symfonisch. Onder leiding van Hem die toonaangevend is (Ps.22:23) spreken we als “met één mond” de woorden Gods die in ons harten als muziek klinken. Zó etaleren we de heerlijkheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!

Delen: