GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:6,7 – lege handen

14-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Nu betekent de eerbiedigheid [inderdaad] grote winst [daar zij gepaard gaat] met tevredenheid. 7 Want wij dragen niets in de wereld binnen, en we kunnen er ook niets uitdragen.

Eerbiedigheid of ‘goede verering’ gaat gepaard met tevredenheid. Dat is geen morele oproep zoals sommige vertalingen dit opvatten (“indien zij gepaard gaat met tevredenheid”), maar een vaststelling. Er is namelijk een logisch verband tussen beiden. Het één volgt uit het ander. Wie God als GOD vereert en dus weet dat wat Hij beschikt en geeft, per definitie het beste is, die is tevreden. Die beseft ook dat een mens niets van zichzelf heeft. We zijn schepselen en buiten de Schepper om zijn we niets en hebben we ook niets.

Met lege handen kwamen we ter wereld. Er is ons niet gevraagd of we geboren wilden worden. Of wanneer dat zou zijn. Of waar onze wieg zou komen te staan. Of wie onze ouders zouden zijn. Of in wat voor omgeving we groot zouden worden. En met welke capaciteiten. We hadden niets in te brengen. En aan het eindpunt van ons aardse bestaan is het niet anders. We arriveerden met lege handen, en zo vertrekken we ook weer. Bedenk dat. Waarom dan krampachtig vast willen houden?!?

Delen: