GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:16 – de leer is geen theorie

14-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Pas op jezelf en op de leer, volhard erin, want dit doende zul je jezelf redden en degenen die jou horen.

Met bovenstaande woorden besluit Paulus dit deel van de brief. Het is een herhaling en ook min of meer een samenvatting van wat Paulus in vooral de laatste verzen op Timotheüs’ hart had gebonden. Het bevat niets nieuws maar het onderstreept het voorgaande.

Timotheüs zou op zichzelf achtgeven “en op de leer”. Die twee gaan altijd hand in hand. Waarbij met “de leer” niet wordt gedoeld op een ’theorie’ want Paulus’ onderwijs was allerminst theoretisch. Met een theorie doelen we op een ‘beschouwing’ die je zonder betrokkenheid en afstandelijk kunt volgen. Vergelijk het met iemand die in het ’theater’ (schouw-burg) zit, een woord dat trouwens ook verwant is aan ’theorie’. Paulus’ onderwijs is geen theorie maar gaat over de werkelijkheid. Het raakt het hart en het heeft consequenties voor heel het bestaan.

Dat dit volhardend achtgeven op jezelf en op de leer niet theoretisch is, blijkt ook wel in de uitwerking. Het praktiseren ervan is geen vrijblijvende hobby maar een zaak van leven en dood. Slechts wie “de gezonde leer” ter harte neemt kan rekenen op een behouden vaart in deze boze aeon. Dan ben je safe, anders niet.

Delen: