GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:15 – vooruitgang

13-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Behartig in deze dingen, wees erin bezig, opdat je vooruitgang openbaar zij aan allen.

Met “deze dingen” doelt Paulus op de instructies die hij Timotheüs in de voorgaande verzen had gegeven. Hij zou dezelfde dingen leren als waarin Paulus was voorgegaan (:11). Maar ook in zijn gedrag en heel zijn opstelling zou hij een voorbeeld zijn (:12) en acht geven op de voorlezing, aanmoediging en onderwijzing (:13). Zo zou hij het charisma dat hem door profetie was gegeven, bevestigen.

Timotheüs’ bediening was maar geen hobby of tijdelijke bevlieging, maar het stempelde heel zijn leven. Paulus moedigt hem aan zich daarop ook volledig te focussen. Het motief dat hij daarvoor geeft is meer dan interessant. Want door deze te behartigen en daarin bezig te zijn, zou Timotheüs niet slechts in het spoor blijven maar ook progressie maken. Wie in het Woord blijft is niet alleen stabiel maar die groeit ook! Je leert dingen, je wordt wijzer, je gaat meer en meer beseffen hoe rijk je bent. Zodat je daarvan ook kunt uitdelen en ook anderen die rijkdom ontvangen en op hun beurt ook weer kunnen doorgeven. Dat is vooruitgang die openbaar wordt aan allen!

“Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag” (Spr.4:18).

Delen: