GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:14 – Timotheüs’ charisma

12-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Veronachtzaam het charisma niet dat jou door profetie werd gegeven met handoplegging van de ouderenraad.

Een charisma is letterlijk vertaald een ‘genade-effect’. De genade (= vreugde om niet) die mensen vernemen in het Evangelie mag dan voor een ieder hetzelfde zijn, maar de effecten daarvan in mensenlevens zijn heel verschillend. Elk mens heeft nu eenmaal zijn eigen aanleg, capaciteiten, maar ook zijn eigen unieke achtergrond en omstandigheden.

Toen Paulus in Derbe en Lystra de jonge Timotheüs tegenkwam en het goede getuigenis vernam dat de broeders daar van hem gaven, wilde hij hem per direct meenemen op zijn reis (Hand.16:1-3). Was Paulus overtuigd door één of meerdere profetieën (1:18) die over Timotheüs waren uitgesproken? Dit type profetieën deden in die dagen nog volop opgeld (1Kor.13:8).

Het moet tijdens één van die momenten zijn geweest dat een aantal oudere broeders (uit de synagogen?) Timotheüs de handen hebben opgelegd. Ook Paulus is daarbij geweest (2Tim.1:6). De profetie die over Timotheüs was uitgesproken werd een leidraad voor de rest van zijn leven. Het charisma was in hem aangewakkerd en Paulus herinnert hem daar telkens weer aan (2Tim.1:6). Het gesproken woord is in Timotheüs’ bediening voluit waar gebleken. Tot het einde aan toe is hij één van Paulus’ trouwste medewerkers geweest.

Delen: