GoedBericht.nl logo
English Blog

Job 2:10 – het kwade van God?

11-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

Veel christenen menen dat Job er in bovenstaande uitspraak faliekant naast zat. Geeft God immers niet slechts goede dingen? Job echter ondervond precies het tegendeel. Tegenslag na tegenslag trof hem. Al zijn bezittingen werden hem ontnomen. En zelfs al zijn eigen kinderen kwamen om. En ten slotte werd ook zijn gezondheid van hem afgenomen.

Job had geen weet van wat er achter de schermen afspeelde of van de rol van GODS tegenstander in dit alles. Maar hij wist wel dat het kwade dat hij nu ondervond, niet minder van GOD kwam, dan het goede dat hij eerder genoot. En voor wie mocht menen dat dit een misvatting van Job was, wordt er bij gezegd: “In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.” Het was dus waar wat hij zei!

GOD is een goede GOD. Dat Hij ook het kwade een plaats geeft, weerspreekt dat niet, maar bevestigt dit juist. Het kwaad is noodzakelijk. GOD brengt door het kwaad het hoogste goed aan het licht. Zonder kennis van kwaad, geen kennis van goed. GOD maakt iedere min tot een plus!

Delen: