GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:19 – twee of drie getuigen

16-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Neem geen beschuldiging aan tegen een oudere tenzij op twee of drie getuigen.

Mensen die vooraan staan dragen meer verantwoordelijkheid dan anderen die niet in de positie staan. Hun doen en laten is ook meer zichtbaar en dat betekent vaak ook dat ze eerder aan verdachtmakingen en beschuldigingen worden blootgesteld. Timotheüs wordt op het hart gedrukt niet mee te doen aan zulke ‘volksgerichten’. In zulke processen wordt het ABC van de rechtspraak met voeten getreden omdat op voorhand, zonder deugdelijke gronden, het vonnis al vast staat.

Eén van de belangrijkste principes van eerlijke rechtspraak is dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is. Om van bewijs van schuld te kunnen spreken zijn minimaal twee of drie getuigen vereist. ‘Eén getuige is geen getuige’, luidt daarom het gezegde. Een getuige zal altijd steun moeten vinden in ander bewijsmateriaal.

Het principe dat een veroordeling slechts plaats mag vinden bij minimaal twee of drie getuigen, komen we in de Torah diverse keren tegen (Deut.17:6, 19:15,18,19).”… op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.” Het is de basis van Israëls rechtspraak. Ook Jezus verwijst meerdere keren naar dit principe (Mat.18:16; Joh.8:17) evenals ook Paulus (2Kor.13:1; Hebr.10:28). God Zelf houdt dit principe in ere: Hij bewijst en bevestigt zijn Eigen woord!

Delen: