GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 3:14 – Ik ben die Ik ben

17-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

En God zeide tot Mozes: Ik ben die Ik ben. En Hij zei: zo zul je tot de zonen van Israël zeggen: ‘Ik ben’ zendt mij tot jullie.

Mozes is in de Bijbelse geschiedenis de zesentwintigste generatie gerekend vanaf Adam. In de woestijn werd hij geroepen waar God hem vertelt wat zijn naam is  (JAHWEH) en ook de betekenis daarvan. De Naam is afgeleid van het werkwoord ‘zijn’ (hajah) en betekent: Ik ben die Ik ben. Geen vaag filosofische bespiegeling over God als ‘de zijnde’, want zoiets kent het Hebreeuws niet. Wanneer God zich ‘Ik ben’ noemt, dan belooft Hij daarmee zijn aanwezigheid. “Ik ben er” – zoals in de brandende braamstruik die niet verteerde. Zó was God bij zijn volk in de vlammen van de verdrukking: hun voortbestaan was gegarandeerd!

Deze God verandert niet, want Hij is wie Hij is. Van Hem kan een mens altijd volledig op aan. Mensen krijgen een naam om zich van elkaar te onderscheiden. God niet, want er is maar één GOD. Zijn Naam drukt uit wie Hij is: aanwezig en betrouwbaar.

De letters van de Godsnaam vertegenwoordigen tevens de cijfers 10-5-6-5. Opgeteld: 26. Precies de onderverdeling van generaties van Adam tot Noach (10), tot Peleg (5), tot Izaak (6) tot Mozes (5). Hoe heerlijk is zijn Naam!

Delen: