GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:20 – zonde ontmaskeren

18-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ontmasker voor het oog van allen degenen die zondigen, opdat ook de overigen zouden vrezen.

Voor een gegronde aanklacht, ook voor senioren, zijn minimaal twee of drie getuigen nodig (5:19). Er moet bewijs worden geleverd. Ook in dit vers is dat het onderwerp, al denkt Paulus hier niet specifiek meer aan de senioren. Deze instructie is van toepassing op al “degenen die zondigen”. Zondigen is een breed begrip en niet voor niets laat Paulus de aard ervan in het midden. Iemand die zondigt wijkt af en mist het doel. Ongeacht hoe en waarin. Dat kan in daden zijn, in woorden of in gedachten en ideeën.

Timotheüs krijgt de opdracht dit zondigen openlijk te ontmaskeren. Het is jammer dat veel vertalingen ervoor kiezen dit woord (Gr. elegcho) hier weer te geven met bestraffen. Dat geeft een verkeerde indruk. Het Griekse woord heeft de gedachte in zich van bewijsvoeren, overtuigen en weerleggen. Timotheüs wordt niet opgeroepen om autoritair en boos te reageren op zonde. Nee, hij zou degenen die zondigen ontmaskeren. Hoe anders dan door de Schriften, Gods woord dat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr.4:12)? Dat Woord brengt afwijkingen aan het licht en stelt ze ten toon. En het is dat Woord dat door haar kracht en scherpte diep ontzag inboezemt.

Delen: