GoedBericht.nl logo
English Blog

Ezechiël 37:3 – herleven?

19-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?

De vraag in de Bijbel is nooit: waar gaat een mens heen, wanneer hij sterft? De vraag is: als een mens sterft, zal hij dan herleven?

Wanneer ik de laatste adem uitblaas, dan ben ik niet meer. Vóór mijn verblijf in de moederschoot was ik er niet en als ik sterf ben ik er niet meer. Vandaar dat de Schrift sterven ook een “terugkeer” noemt. Een mens keert terug naar de aarde waaruit hij is genomen. En de geest (of de adem) keert terug naar God die deze ooit gaf.

Nergens leert de Schrift dat ‘de onsterfelijke ziel’ naar het ‘hiernamaals’ zou gaan. De dood wordt op tal van plaatsen in de Bijbel vergeleken met de slaap. Dat is omdat een mens zich dan van niets bewust is. Men rust in het graf. Maar er is nóg een reden voor de vergelijking. De dood is evenals de slaap slechts tijdelijk. Men ontwaakt uit de slaap om daaruit op te staan. Dat is wat opwekking en opstanding is. De doden zijn dóód, jazeker. Maar ze zullen herleven! De Bijbelse hoop ligt verankerd in de opstanding der doden.

Delen: