GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:21 – zonder vooroordeel of partijdigheid

20-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik betuig voor het oog van God en van Christus Jezus en van de uitverkoren engelen dat je deze dingen zult bewaken, zonder vooroordeel en zonder iets te doen naar partijdigheid.

Drie keer achter elkaar bindt Paulus Timotheüs het belang op het hart van een eerlijk en zuiver oordeel. In vers 19 hamert hij op de noodzaak van minimaal twee of drie getuigen. In vers 20 onderstreept hij dat zonde ontmaskerd wordt en openlijk onder bewijs wordt gesteld. En in bovenstaand vers betuigt Paulus, d.w.z. hij verzekert met nadruk dat Timotheüs “deze dingen zal bewaken”. Het betuigen hier is zelfs een eedzwering omdat zowel God als Christus Jezus alsook de uitverkoren (= speciaal uitgekozen) engelen als getuigen worden aangeroepen.

Dat Timotheüs’ bewaken van deze dingen inderdaad verband houdt met een zuiver oordeel, blijkt ook uit het gegeven dat hij zich nadrukkelijk zou onthouden van vooroordeel en handelen naar partijdigheid.

Wie bevooroordeeld is heeft in zijn hart al een oordeel geveld voordat de getuigen gehoord zijn en voordat ‘de bonnetjes’ ter tafel zijn gekomen. Partijdigheid is een eigenschap die hand in hand daarmee gaat. Wie partijdig is bevoordeelt de één boven de ander. Omdat men zelf of bevriende relaties daarbij belang hebben. Wie de waarheid liefheeft houdt zich verre van zulke praktijken.

Delen: