GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:15 – de satan achterna

09-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want sommigen zijn reeds afgeweken, de satan achterna.

Diverse instructies van Paulus aan Timotheüs i.v.m. de weduwen verwijzen naar een concrete situatie in Efeze waar Timotheüs arbeidde. Waaruit de bediening bestond waarvoor Timotheüs zestig-plus weduwen zou selecteren weten we niet eens zeker (5:9). We kunnen het voorzichtig uit de context proberen op te maken. Voor Timotheüs was het uiteraard allemaal duidelijk. Voor hem gelden deze instructies, ook al kunnen wij als medelezers er veel van leren.

Uit het vers dat we nu onder ogen hebben zien we dat Paulus’ aanwijzingen waren gebaseerd op ervaringen. Toen hij in de voorgaande verzen (:11-13) wees op de gevaren waaraan jongere weduwen in de bediening zouden kunnen worden blootgesteld, speculeerde hij niet zomaar. Integendeel, de gevaren die hij benoemde, berustten op trieste gebeurtenissen. “Want sommigen zijn reeds afgeweken”, zo stelt Paulus vast. Dat wil zeggen: sommige jongere weduwen wilden ondanks hun gelofte nu toch trouwen en bij gebrek aan bezigheid hingen ze in de huizen al roddelend en bemoeizuchtig rond. Ze gaven aanleiding tot lasterpraat. Door deze opstelling gingen ze “de satan achterna”. Satan is het Hebreeuws/Aramese woord voor ’tegenstander’. Hier is het “de satan” wat verwijst naar “de oude slang” of de “diabolos” (= dooréénwerper; Openb.12:9). Dat is wat hem kenmerkt: Gods woord tegenstaan en verdraaien.

Delen: