GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:16 – zorgtaken

10-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Als een gelovige vrouw weduwen [rondom zich] heeft, laat die hen dan ontlasten en laat niet de ekklesia worden bezwaard, opdat die echt weduwen zijn worden ontlast.

Dit vers vormt de afsluiting van een passage die begon in vers 3 over de weduwen. Het sluit af waarmee het begon: de echte weduwen (:3,5,16). Daarmee doelt Paulus op de weduwen die er helemaal alleen voor staan doordat ze behalve geen man, ook geen kinderen heeft. In veel geval zal een (oudere) weduwe in zo’n geval aangewezen zijn op bijstand van anderen. Zulke weduwen zouden worden geeerd (:3) met ondersteuning vanuit de ekklesia. Met die aanbeveling begon Paulus en eindigt hij ook weer.

Wat Paulus wil voorkomen is dat de ekklesia onnodig wordt bezwaard met zorg voor weduwen. De normale gang van zaken is dat een ‘echte weduwe’ wordt ondersteund door de mensen om haar heen. Als dat geen kinderen zijn (:4) dan andere naaste familie of direct betrokkenen. Paulus ziet deze zorgtaak vooral weggelegd voor gelovige vrouwen die zulke weduwen in hun naaste omgeving hebben.

Inderdaad, Paulus veronderstelt een situatie waarin geen ‘vadertje staat’ bestond op wie een beroep kon worden gedaan. En vrouwen waren ook nog geen kostwinners. Naast alle wijze adviezen van de apostel, geeft ook dat te denken…

Delen: