GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timothëus 5:17 – dubbele eer

11-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat ouderen die vooraan hebben gestaan dubbele eer waardig geacht worden, vooral die zwoegen in woord en onderwijzing.

De meeste vertalingen spreken hier van ‘oudsten’ wat niet helemaal correct is, omdat het Griekse woord (presbuteros) geen overtreffende, maar een vergrotende trap is. Een oudere is ook niet noodzakelijk iemand van gevorderde leeftijd, maar iemand met meer ervaring dan de rest. Vergelijk dit met de ‘senior’ in het bedrijfsleven. De ‘ouderen’ in de ekklesia zijn mannen (want ‘presteros’ is mannelijk) met meer ervaring. Een ‘oudere’ wordt je niet door aanstelling maar door leeftijd of ervaring. Pas wanneer een oudere wordt aangesteld tot opziener, dan is er sprake van een ambt (Tit.1:5).

“Vooraan hebben gestaan” spreekt niet zozeer van aanzien, alswel van mensen die door een voorbeeld te zijn, vooropgingen. En vanzelfsprekend verdient dat dubbele eer!

Eén categorie van vooraanstaande ouderen licht Paulus er speciaal uit. Het zijn degenen “die zwoegen in woord en onderwijzing”. Niet omdat ze waren aangesteld tot ‘lerend ouderling’ (zoals in veel kerkelijke praktijken), maar omdat ze die gave en passie hadden. Ze predikten het woord en onderwezen daarin. Zij arbeidden niet slechts, maar ze zwoegden. Zoals Paulus ook zwoegde en streed (4:10) om bekend te maken dat de levende God de Redder is van alle mensen.

Delen: