GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:18 – een dorsende os niet muilbanden

12-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat ouderen die vooraan hebben gestaan dubbele eer waardig geacht worden, vooral die zwoegen in woord en onderwijzing. 18 Want de Schrift zegt: ‘je zult een dorsende os niet muilbanden’ en ‘de arbeider is zijn loon waardig’.

Terwijl wij in een maatschappij leven waar ouderen veelal als ‘afgedaan’ en ‘last’ worden beschouwd, verdienen ze in de Schrift juist respect (5:4). Bij “dubbele eer” denkt Paulus naast respect ook aan materiële ondersteuning. En dat vooral voor hen “die zwoegen in woord en onderwijzing”. Hun arbeid wordt zwoegen genoemd, wat aangeeft dat al hun tijd en energie daarin opgaat. Vaak derven ze vanwege deze inzet inkomsten en daarom zijn ze het waardig om ondersteund te worden.

Paulus beroept zich hier op het Schriftwoord dat een dorsende os niet gemuilband zou worden (Deut.25:4). In 1Korinthe 9:9 beroept hij zich eveneens op dat vers en geeft daarbij de toelichting dat deze instructie in de Torah ten diepste niet over ossen gaat, maar over gelovigen die arbeiden in de geestelijke oogst. En zoals een os niet mag worden gehinderd (gemuilband) om te eten tijdens het dorsen, zó zou een zwoeger “in woord en onderwijzing” niet mogen worden gehinderd om ondersteuning te ontvangen. Sterker nog: hij is die ondersteuning dubbel en dwars waard.

Delen: