GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:5 – kruis of munt?

11-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… geharrewar van mensen die aangetast zijn in het denken, de waarheid ontnomen is, menende dat de eerbiedigheid winst betekent.

Afwijken van “de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus” en een “andere leer” onderwijzen is niet slechts een invalspoort voor foute inzichten. Het is erger. Wie welbewust deze ‘afslag’ neemt, is verwaand, onkundig en neigt ziekelijk naar controverses met bijbehorende laster en insinuaties (6:4). Ook leidt het (zo lezen we in dit vers) tot “geharrewar van mensen die aangetast zijn in het denken”. De leerstellige afwijking heeft dus mentale gevolgen. Wie niet georiënteerd is op “de gezonde woorden”, op wat zwart op wit “staat geschreven”, kortom op waarheid, die is “aangetast in het denken”. Dat heeft ook sociale gevolgen, omdat het onvermijdelijk leidt tot onderling geharrewar.

Het laatste kenmerk van de “andersoortige leer” (6:3) waarvoor Paulus waarschuwt mag illustratief heten. Men maakt van “de eerbiedigheid” (lett. de goede verering) een businessmodel. Een manier om geld te verdienen. Paulus was niet tegen financiële steun, want dat ontving hij ook bij gelegenheid. Het stelde hem ook (gedeeltelijk) vrij van handenarbeid. Maar Paulus heeft nooit gebedeld of gevraagd om geldelijke ondersteuning. Nooit! Hij bracht het Evangelie om niet. Wat een verschil met zoveel vrome godsdienstigheid. Men predikt (zogenaamd) ‘kruis’, maar men bedoelt ‘munt’…

Delen: