GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:6 – tevredenheid

12-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Nu betekent de eerbiedigheid [inderdaad] grote winst [daar zij gepaard gaat] met tevredenheid.

Paulus becommentarieert hier het idee dat de eerbiedigheid winst oplevert. Een bekende, moderne versie van dat idee staat tegenwoordig bekend als welvaartsevangelie. De gedachte daarachter is dat wie maar goed gelooft, gezegend zal worden met kapitaal en welvaart… Men kietelt het gehoor van mensen door te vertellen dat God ons graag wil helpen om rijk te worden.

Paulus neemt scherp afstand van deze opvatting die ook in zijn dagen al opgeld deed. Paulus keert zich daarbij niet tegen materiële rijkdom op zichzelf (:17) maar tegen rijk bedoelen te zijn (6:9). Want die instelling demonstreert juist geestelijke armoede. 

Tegenover liefde voor geld (:10), stelt Paulus de eerbiedigheid (=”de vreze des Heren”). Inderdaad, dat levert grote winst op! Niet omdat het de portemonnee vult, maar omdat het het hart vult met tevredenheid. Ook al bezit men niet meer dan een dak boven het hoofd en de eerste levensbehoeften (:8). Niemand is rijker dan degene die genoeg heeft. Weet hebben van een vermogende GOD die geeft wat nodig, dat is wat telt. Zijn Woord is een onuitputtelijke goudmijn. Wie dat mag kennen heeft meer dan genoeg en is schathemelrijk!

Delen: