GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:4 – gezond versus ziekelijk

10-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Indien iemand een andere leer onderwijst en zich niet voegt in de gezonde woorden (…) 4 dan is hij verwaand en niet op de hoogte, maar ziekelijk aangaande kwesties en controverses waaruit afgunst, lasteringen en kwade verdenkingen voortkomen…

Er worden ons hier twee ‘smaken’ voorgehouden. Het zijn of “de gezonde woorden” zoals Paulus deze rechtstreeks “van onze Heer Jezus Christus” onderwezen had gekregen, of “een andere leer”. Die andere leer wijkt dus per definitie af (Gr.heteros = andersoortig) van “de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus”. Wie daarom aan zulke leer de voorkeur geeft en dit onderwijst, betoont zich “verwaand” en arrogant. En behalve dat is hij ook nog eens “niet op de hoogte” oftewel onkundig. Want zoals elke “andere leer” waarover Paulus eerder schreef (1:3,4), houdt ze zich bezig met mythen, dat zijn verhalen zonder feitelijke, solide gronden.

In tegenstelling tot hen die “de gezonde woorden” als richtsnoer hebben, zijn deze leraren ziekelijk. Hun onderwijs is intrinsiek zwak omdat men zich verliest in speculatie. Ze kunnen ook niet anders. Objectieve gronden of steekhoudende getuigen ontbreken zodat elke bewering leidt tot controverses. Zulke eindeloze discussies zijn een bron van “afgunst, lasteringen en kwade verdenkingen”. Het beslissende “er staat geschreven!” heeft plaats gemaakt voor smaad en insinuaties. Wat een verschil!

Delen: