GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 1:12 – een sabbatsreis

09-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.

Zojuist hadden de discipelen vanaf de Olijfberg gezien dat Jezus van hen heenging terwijl een wolk hem onttrok aan hun ogen. Terwijl ze nog naar de hemel tuurden, verzekerden twee mannen in witte kleren hen dat deze Jezus ook weer zou terugkeren. Op dezelfde wijze als zij hem hadden zien heengaan. Vanuit Zacharia 14 weten we dat het ook op dezelfde locatie zal zijn. Jezus’ hemelvaart op de Olijfberg bepaalt ons direct bij zijn terugkeer.

Vanuit de profetie weten we dat die terugkeer “na twee dagen” zou zijn. Zo rekent de Heer en het zou ons volgens Petrus (2Petr.3:8) niet mogen ontgaan dat voor Hem één dag is als duizend jaar. Over slechts enkele jaren bereiken we de mijlpaal van precies tweeduizend jaar sinds Christus’ heengaan.

De Olijfberg spreekt van de hemelvaart terwijl Jeruzalem symbool staat voor “de stad van de grote koning”. Het bijzondere is, dat de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem (=een sabbatsreis) overeenkomt met de afstand in tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Een sabbatreis is namelijk ongeveer tweeduizend el (Joz.3:4). Deze afstand tussen Olijfberg en Jeruzalem vertelt ons vandaag: de tijd is nabij!

Delen: