GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:15 – passie voor waarheid

09-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

De geestelijke mens echter beoordeelt alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand beoordeeld.

De zielse (Gr. psuchikos) mens heeft geen antenne voor de geestelijke dingen. Hij is georiënteerd op “wat voor ogen is” en het gevoel. Wellicht heel godsdienstig met rituelen, mooie gebouwen, muziek, wierook, retoriek, grote aantallen, lichteffecten, enz..

De geestelijke (Gr. pneumatikos) mens daarentegen, wil in de eerste plaats weten hoe het is. Hij is geïnteresseerd in de waarheid. Het woord voor ‘beoordelen’ is in het Grieks ‘anakrino’, wat een juridische term is. Het wordt gebruikt voor verhoren bij de rechtbank en het onderzoek dat een rechter doet (Hand.25:26; 28:18). Het oordeel van een rechter dient geheel onafhankelijk te zijn. Niet beïnvloed door gevoelens en schone schijn. Want het gaat om “de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid”.

‘Anakrino’ wordt ook gebruikt i.v.m. de Bereërs die dagelijks in de Schriften nagingen of wat Paulus vertelde, klopte (Hand.17:11). ‘Anakrino’ betekent: nagaan, checken. Deze passie voor waarheid kenmerkt de geestelijke (pneumatische) mens. Hij is onbegrepen bij degenen die ‘ziels’ in het leven staan. Want voor hen is de vraag naar waarheid vooral lastig (‘inconvinient’). Maar de geestelijke mens gaat onafhankelijk zijn weg. Alleen de waarheid telt.

Delen: