GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:13 – geef acht op de voorlezing

08-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Totdat ik kom, geef acht op de voorlezing, de aanmoediging en de onderwijzing.

Eerder lazen we al dat Paulus Timotheüs spoedig in Efeze hoopte te ontmoeten (3:14; 1:3). De instructies in deze brief dienen om duidelijk te maken hoe men zich in de tussentijd, terwijl Paulus afwezig is, zou gedragen in de ekklesia als huis van God. Dat maakt deze brief zoveel meer dan slechts een gelegenheidsdocument uit de eerste eeuw. Wat Paulus optekende is voor ons, twintig eeuwen later, nog uiterst actueel!

Timotheüs zou zich op drie dingen toeleggen. In de eerste plaats: op de voorlezing. Dit woord komen we in nog twee andere passages tegen (Hand.13:15 en 2Kor.3:14), en in beide gevallen verwijst het naar de voorlezing uit de Tenach zoals men dit gewoon was en is in de synagoge. Ook Paulus verwijst naar deze “heilige schriften” (2Tim.3:15), maar daarbij ook op “alle Schrift die van God is ingegeven “(2Tim.3:16,17). Met dat laatste doelt hij op wat wij de geschriften van ‘het Nieuwe Testament’ noemen. Zo dringt hij aan op het voorlezen van zijn eigen brieven (Kol.4:16; vergl. 2Petr.3;16). Kopieën van geschriften waren in die dagen kostbaar en schaars, zodat gelovigen vooral op het voorlezen ervan waren aangewezen. Hoe bevoorrecht zijn wij vandaag met een overvloedige beschikbaarheid van dit alles!

Delen: