GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:12 – Timotheüs als rolmodel

07-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat niemand je jeugdigheid minachten, maar wordt een model van de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in zuiverheid.

Timotheüs zal een jonge man van net in de dertig jaar zijn geweest toen hij deze brief ontving. Hij genoot aanzien en vertrouwen, niet in het minst ook van Paulus zelf. Maar zijn jeugdigheid was kennelijk voor sommigen een argument om hem te diskwalificeren. Maar Paulus moedigt hem aan zich daar niets van aan te trekken, want niet leeftijd maar bekwaamheid is doorslaggevend (vergl. 1Kor.16:10,11).

Met de belangrijke instructies die Paulus al heeft gegeven, volgt hier een samenvattend profiel. Timotheüs zou als persoon in heel zijn opstelling een model, of letterlijk een ’type’ zijn van de gelovigen. Mensen met mooie verhalen zijn er genoeg, maar wat werkelijk indruk maakt is iemand die daadwerkelijk een voorbeeld en rolmodel is.

Paulus noemt vijf terreinen waarin Timotheüs zich een voorbeeld zou betonen. “In woord”, dat verwijst naar het spreken en conversaties. “In gedrag” doelt op de leefwijze, houding en opstelling. “In liefde” spreekt van een sfeer van onwaardelijke toewijding. “In geloof” betekent dat Timoteüs zich laat kenmerken door trouw, vertrouwen en betrouwbaarheid. En ten slotte zou hij, juist als jonge man, een voorbeeld “in zuiverheid” zijn. Rein en puur!

Delen: