GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:11 – beveel en leer deze dingen

06-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen. Beveel en leer deze dingen.

Dikwijls spreekt Paulus in zijn brieven over “de gezonde leer” en het belang daarvan. Zo beval hij dat er “geen andere leer” zou worden gebracht (1Tim.1:3). Timotheüs volgde een “goede leer” na (1Tim.4:6). En hij zou toezien op “de leer” (1Tim.4:16) en ook geen aanleiding geven dat “de leer” zou worden gelasterd (1Tim.6:1). Paulus waarschuwt dat er een tijd zou komen dat men in het christendom “de gezonde leer” niet meer zou verdragen (2Tim.4:3).

Tegen Titus wordt gezegd dat hij een voorbeeld zou zijn in “de zuivere leer” (Tit.2:7). Want heel de levenspraktijk van gelovigen heeft tot doel “de leer van God onze Redder te versieren in alles” (Tit.2:10). Want, zo vervolgt Paulus, “de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen”. Dát is “de leer van God, onze Redder”.

Leer is niet vrijblijvend. Paulus zegt: “beveel en leer deze dingen“. Over welke leer heeft hij het dan? Het betrouwbare woord dat hij zojuist optekende, namelijk dat “de levende God een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen”. Daaraan herken je “de gezonde leer”. Het is een lakmoesproef. Leert men deze dingen… of leert men ze niet?

Delen: