GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:10 – vooral van gelovigen

05-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

God redt alle mensen en dat gegeven maakt Hem een “Redder van alle mensen”. We moeten echter vaststellen dat (verhoudingsgewijs) bijna niemand dit bericht gelooft. Veruit de meesten kunnen het niet eens geloven omdat ze het  überhaupt nog nooit hebben gehoord (vergl. Rom.10:14). En degenen van wie men zou mogen verwachten het te vernemen (namelijk van christenen), die blijken de meest uitgesproken vijanden van dit Evangelie te zijn. Die geloven het niet, omdat ze menen er iets voor te moeten doen… (vergl.Rom.9:32)

Met andere woorden: God mag dan wel een Redder zijn van alle mensen, maar slechts weinigen geloven het. En degenen die het wel geloven hoeven zich niets te verbeelden want het is God die hen dit geloof heeft gegeven en hun ogen, oren en harten daarvoor heeft geopend.

God redt alle mensen, maar vooral, het meest of speciaal (Gr. malista; vergl. Gal.6:10) gelovigen. Zij hebben nu reeds deel aan Gods reddende woord en wanneer straks de toorn over de wereld zal losbarsten, zullen zij vlak daarvoor worden geëvacueerd (1Thes.1:10). Wat een voorrecht om nu reeds God als Redder van allen te (er)kennen!

Delen: